Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120101  Info block
Technische expertise kleuren in de industrie  Info block
Andere benamingen
Medewerker afwerking met kleuren en effecten voor leder en huiden (m/v)  Info block
Colorist droog (m/v)  Info block
Colorist afwerking (m/v)  Info block
Colorist textielbedrukking (m/v)  Info block
Colorist voedingsindustrie (m/v)  Info block
Colorist chemische industrie (m/v)  Info block
Colorist cosmetische industrie (m/v)  Info block
Colorist verven (m/v)  Info block
Colorist leerlooierij-witooierij (m/v)  Info block
Colorist textielverven (m/v)  Info block
Colorist op textiel (m/v)  Info block
Colorist textiel (m/v)  Info block
Staalnemer verven (m/v)  Info block
Formulemaker-colorist in de cosmetische industrie (m/v)  Info block
Kleurenverantwoordelijke (m/v)  Info block
Technicus-colorist in de industrie (m/v)  Info block
Technicus-colorist voor onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus afwerking van huiden (m/v)  Info block
Laborant kleurenlabo (m/v)  Info block
Technicus kleurstoffen (m/v)  Info block
Definitie
Doet onderzoek naar en verbetert kleurschakeringen, meestal op basis van stalen van klanten. Stelt de formules of recepten op voor de industriële productie van verven en kleurstoffen op uiteenlopende materialen (stof, huiden, kunststof, ...). Handelt volgens de gezondheids- en veiligheidsregels, de milieunormen en de productie-eisen (kosten, kwaliteit, termijn, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de materialen verven (huiden, ...), de verfparameters controleren, bedrukkingstests uitvoeren, de voorraadsituatie van de producten opvolgen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De kleur van een staal analyseren
De types en doseringen van bestanddelen bepalen overeenkomstig de karakteristieken van het product  Info block
- Gebruikt meetinstrumenten (spectrofotometer, colorimeter, glansmeter, ...)
- Gebruikt software voor het opstellen van een kleurformule
- Zet de analyseresultaten van het kleurenstaal om in een kleurformule
- Kiest kleurstoffen volgens de karakteristieken van het te kleuren materiaal  Info block
Kennis van principes van organische en anorganische chemie  Info block
Kennis van kenmerken van pigmenten en kleurstoffen  Info block
Kennis van kenmerken van verven  Info block
Kennis van principes van wisselwerking tussen kleurstoffen en hechtlaag  Info block
De kleurstof produceren
De kleur- of effectentests op de materialen uitvoeren  Info block
- Gebruikt automatische bereidingen
- Gebruikt kleurenmengmachines
- Vergelijkt de testresultaten met het aangeleverde kleurstaal  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van kleurstofklassen  Info block
Kennis van processen voor het bereiden van mengsels (receptgegevens, ...)  Info block
De formule van de kleurstof opstellen en aanpassen als de bestanddelen wijzigen  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van pigmenten en kleurstoffen  Info block
Kennis van kenmerken van verven  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van principes van organische en anorganische chemie  Info block
De verf- en kleurhoeveelheden en de productievoorwaarden bepalen  Info block
- Gebruikt software voor het opstellen van een kleurformule
- Legt procedures vast voor het samenstellen en aanbrengen van kleurstoffen op materialen (kleurstofklassen, kleurmethodes, kleurmachines, …)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kleurstofklassen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De resultaten van het verven en kleuren controleren
Aanpassingen aanbrengen  Info block
- Controleert visueel
- Gebruikt meetinstrumenten (spectrofotometer, colorimeter, glansmeter, ...)  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van protocollen voor tests en proeven  Info block
De recepten van de kleurstoffen aanpassen voor de productie  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Interpreteert de testresultaten  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van principes van wisselwerking tussen kleurstoffen en hechtlaag  Info block
Kennis van processen voor het bereiden van mengsels (receptgegevens, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het verloop van de voorbehandelings- en verfbewerkingen controleren
Aanpassingen uitvoeren  Info block
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Voert tussentijds metingen en controles uit of neemt stalen
- Volgt meetresultaten en gegevens met betrekking tot het procesverloop op
- Regelt machineonderdelen of parameters manueel of computergestuurd bij volgens de analyse  Info block
Kennis van de werking van de productie-installaties (verfmachines, bedrukkingsmachines, ...)  Info block
Kennis van technieken voor droog kleuren  Info block
Kennis van technieken voor nat kleuren  Info block
De bewerkingen voor het voorbehandelen of kleuren van materialen uitvoeren  Info block
- Kiest een technologie volgens de toepassing (discontinu, continu, semi-continu, …)
- Kiest de verfapparatuur (jigger, haspel, …)
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Leest de datadrager in voor de productie  Info block
Kennis van de verfcyclus  Info block
Stalen nemen van bedrukking op materialen  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Evalueert kleurschakeringen
- Gebruikt meetinstrumenten (spectrofotometer, colorimeter, glansmeter, ...)
- Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (tijdstip, afwijkingen, aanpassingen, …)  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Een cijfermatige raming maken voor een bestelling  Info block
- Maakt een analyse van de vraag
- Stelt een prijsvoorstel op basis van interne bronnen op  Info block
Klanten en bedieners van verfmachines, ... adviseren en technisch ondersteunen  Info block
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Voeding  Info block
Chemie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Leerindustrie  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in de textiel- en leerindustrie, de chemische industrie, de cosmetica-industrie, de voedingsindustrie, de industrie van de kunststofverwerking, ... Je werkt samen met de afdeling ververij, onderzoekslaboratorium, ... Je werkt in een laboratorium of een productiewerkplaats. Naargelang de aard van de behandelde producten en de werkomgeving draag je soms persoonlijke beschermingsmiddelen (masker, handschoenen, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische expertise op het gebied van kleuren in de industrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3116, 7535, 8154