Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-6-16
H120301  Info block
Mechanische producten ontwerpen en vormgeven  Info block
Andere benamingen
Calculator studies mechanica (m/v)  Info block
Projectleider industrieel ontwerp mechanica (m/v)  Info block
Ontwerper van mechanische industriële producten (m/v)  Info block
Ontwerper van mechanische producten (m/v)  Info block
Tekenaar studies mechanica (m/v)  Info block
Uitvoeringstekenaar mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar mechanische vormgeving (m/v)  Info block
Tekenaar scheepsbouwkunde (m/v)  Info block
Tekenaar autocarrosserie (m/v)  Info block
Tekenaar metalen skeletten (m/v)  Info block
Tekenaar metaalbewerking (m/v)  Info block
Tekenaar vliegtuigbouw (m/v)  Info block
Tekenaar machinebouw (m/v)  Info block
Tekenaar staalbouw (m/v)  Info block
Tekenaar scheepsbouw (m/v)  Info block
Tekenaar hydraulica en pneumatica (m/v)  Info block
Tekenaar industriële installaties (m/v)  Info block
Tekenaar speciale machines (m/v)  Info block
Tekenaar aluminium ramen en deuren (m/v)  Info block
Tekenaar ramen en deuren in pvc (m/v)  Info block
Tekenaar gereedschap (m/v)  Info block
Tekenaar kunststofverwerking (m/v)  Info block
Tekenaar mechanische structuren (m/v)  Info block
Tekenaar metalen structuren (m/v)  Info block
Tekenaar mechanische systemen (m/v)  Info block
Tekenaar plaatwerk (m/v)  Info block
Tekenaar industriële leidingen (m/v)  Info block
Tekenaar van kleine studies mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar-calculator metaalbewerking (m/v)  Info block
Technisch tekenaar mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar-matrijzenmaker (m/v)  Info block
Tekenaar-voorbereider mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper mechanische architectuur (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper scheepsbouwkunde (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van metaalbewerking (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper mechanische vormgeving (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper vliegtuigbouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper autobouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper machinebouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper staalbouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper scheepsbouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper hydraulica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van industriële installaties (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van speciale machines (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van matrijzen en gereedschap (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van gereedschap (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper kunststofverwerking (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van mechanische structuren (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van metalen structuren (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van mechanische systemen (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van plaatwerk (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van industriële leidingen (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper matrijzenmaker (m/v)  Info block
Technisch tekenaar-ontwerper mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van mechanica catalogi (m/v)  Info block
Maker van prototypes in de industriële vormgeving (m/v)  Info block
Technicus studiebureau voor industrieel ontwerp mechanica (m/v)  Info block
Technicus voor industrieel ontwerp mechanica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper mechanica (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt onderdelen, producten, uitrustingen of installaties. Werkt genormeerde detailplannen, subeenheden of eenheden en preciseringsdossiers uit. Werkt volgens functionele specificaties, documentaire analyses, lastenboeken, bestellingen en noden van de klant.
Bijkomende activiteit kan zijn: een project of een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag identificeren
Ruwe schetsen, schema's met onderdelen, systemen, subeenheden (subsamenstellingen) of eenheden (samenstellingen) uitwerken  Info block
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, ...)
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de ontwerpeisen
- Overlegt met de opdrachtgever
- Legt prioriteiten vast binnen de ontwerpeisen
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, ...)
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele ontwerpeisen
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt software voor documentenbeheer (documentbeheersysteem)
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Gebruikt software voor modellering en simulatie  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van ruwe schets en tekening  Info block
Dimensies bepalen voor onderdelen, subeenheden (subsamenstellingen) of eenheden (samenstellingen)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (afstandsmeter, hoogtemeter, schuifmaat, micrometer, …)
- Maakt werktekeningen (afmetingen, materialen, uitvoering, …)
- Neemt afmetingen, loodrechte standen en niveaus op  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van maataanduidingen  Info block
Kennis van ruwe schets en tekening  Info block
Onderdelen, subeenheden (subsamenstellingen) of eenheden (samenstellingen) bestuderen en ontwerpen  Info block
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
- Gebruikt software voor computerondersteunde groepentechnologie
- Vertrekt vanuit bestaande systemen
- Gebruikt software voor documentenbeheer (documentbeheersysteem)
- Gebruikt software voor modellering en simulatie  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Kennis van vorm- en plaatstoleranties  Info block
Kennis van sterkteleer  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Plannen met details, subeenheden (subsamenstellingen) of eenheden (samenstellingen) uitwerken en aanpassen  Info block
- Gebruit CAD-software
- Koppelt bestanden (modelbestanden, rekenbladen, …)
- Maakt en gebruikt sjabloonbestanden
- Werkt met universele dataformaten (PDF, DXF, IGES, STEP, SAT, …)
- Drukt tekeningen en/of modellen af  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van standaarden en normen  Info block
Stuklijsten van de plannen en technische dossiers samenstellen en aanpassen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)
- Raadpleegt technische bronnen (lastenboek, detailtekeningen, catalogi, …)
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
- Maakt samenstellingstekeningen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Functionele, fysische, afmetings-, structurele of geometrische vereisten voor onderdelen, producten, ... bepalen en berekenen  Info block
- Gebruikt calculatie- en selectieprogramma's  Info block
Kennis van sterkteleer  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van materialen  Info block
Specificaties en de prijs van onderdelen, subeenheden (subsamenstellingen) of eenheden (samenstellingen) bepalen  Info block
- Kiest een prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, in eigen beheer, …)
- Hanteert afgesproken prijzen voor materialen, loonkosten en winstmarges
- Evalueert bijkomende kosten
- Gebruikt calculatie- en selectieprogramma’s
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Specifiek domein:
Machinebouw  Info block
Metaalbewerking, plaatwerk, leidingen  Info block
Metalen structuren  Info block
Industrieel gereedschap, industriële matrijzen  Info block
Speciale machines  Info block
Kunststoffen, rubber, composieten  Info block
Lastenboeken, technische dossiers, uitvoerings- en fabricagedossiers opstellen  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten
- Legt de productiemethode en -procedures vast
- Ontwikkelt testscenario’s en testprocedures
- Stelt een onderhoudsplan op
- Stelt een gebruikershandleiding op  Info block
Softwareprogramma’s gebruiken:
2D CAD  Info block
- Gebruikt coördinatenstelsels
- Tekent basisgeometrie (lijn, cirkel, boog, afronding, …)
- Gebruikt tekenhulpmiddelen (object snaps, automatische hulplijnen, tekenraster, …)
- Past tekenobjecten aan
- Haalt informatie op uit een tekening (afstanden, hoeken, oppervlakken, objectinformatie, …)
- Brengt structuur aan (zichtbaarheid, lijntype, lijndikte, kleur, lagen, …)
- Maakt en gebruikt bibliotheekobjecten
- Gebruikt annotaties (arcering, tekst, titelhoeken, doorsnede-aanduidingen, …)
- Plaatst maatvoering
- Lay-out
- Maakt en gebruikt stijlen (tekststijlen, maatstijlen, tabelstijlen, …)  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van standaarden en normen  Info block
Softwareprogramma’s gebruiken:
3D CAD  Info block
- Gebruikt modelleerhulpmiddelen (navigatiehulpmiddelen, automatische hulplijnen, constraints, user interface, …)
- Maakt basisschetsen voor 3D geometrie
- Bouwt onderdelen (parts)
- Maakt en gebruikt bibliotheekobjecten
- Positioneert ruimtelijk
- Bouwt plaatwerkonderdelen (sheet metal parts)
- Bouwt samenstellingen (assemblies)
- Bouwt lassamenstellingen (weldments)
- Bouwt explosiemodellen (presentations)
- Maakt 2D tekeningen van 3D geometrie
- Haalt informatie op uit modellen en tekeningen (afstanden, hoeken, oppervlakken, volumes, …)
- Maakt en gebruikt stijlen (tekststijlen, maatstijlen, tabelstijlen, …)
- Maakt fotorealistische voorstellingen van 3D modellen (enscenering, instellen camera, aanbrengen belichting en materiaal, renderen)
- Brengt structuur aan in een 3D omgeving (projecten, …)  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van standaardonderdelen  Info block
Kennis van standaarden en normen  Info block
De technische uitvoerbaarheid en de gelijkvormigheid van een product met het lastenboek controleren  Info block
- Controleert of codes en standaarden worden gevolgd
- Test de werking van componenten of producten volgens de in de lastenboeken beschreven vereisten  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
Kennis van vormgevingstechnieken  Info block
Ontwikkelingen van onderdelen, componenten, subeenheden, eenheden, ... bestuderen en identificeren  Info block
- Evalueert de kwaliteit van de producten
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Evalueert de werkprocedures
- Past werkprocedures aan om de ontwikkeling te optimaliseren  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Diensten van het bedrijf of de klanten technisch ondersteunen  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Technische databanken opvolgen en actualiseren (documentbibliotheken met referenties, ...)  Info block
- Communiceert met bevoegde instanties
- Interpreteert nieuwe reglementering en normalisering en past ze toe
- Legt nieuwe reglementering en normalisering uit aan betrokkenen
- Beheert informatie  Info block
Een project leiden  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, studie-, ingenieurs- en methodebureaus. Je werkt samen met de diensten productie, methodes, tests, ... Je komt in contact met klanten, onderaannemers, leveranciers, ... Je werk varieert naargelang de sector (vervaardiging van installaties, producten, ...) en de organisatiewijze (project, in een netwerk, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Ontwerp en design van mechanische producten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3118