Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H1204  Info block
Industrieel design  Info block
Andere benamingen
Verantwoordelijke voor productdesign (m/v)  Info block
Projectleider design (m/v)  Info block
Ontwerper-designer (m/v)  Info block
Designer (m/v)  Info block
Designer verpakking (m/v)  Info block
Autodesigner (m/v)  Info block
Designer-ergonoom (m/v)  Info block
Junior designer (m/v)  Info block
Designer prototypes (m/v)  Info block
Designer meubilair (m/v)  Info block
Designer producten (m/v)  Info block
Designer-ontwerper (m/v)  Info block
Industrieel designer (m/v)  Info block
Designer-manager (m/v)  Info block
Designer-projectleider (m/v)  Info block
Designer tafelkunst (m/v)  Info block
Artistiek directeur productdesign (m/v)  Info block
Directeur designer-ontwerper (m/v)  Info block
Roughman design (m/v)  Info block
Stilist transport (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt of verbetert het uitzicht (vorm, materialen, kleuren) en de functionaliteit van producten (meubilair, gebruiksvoorwerpen, audiovisuele objecten, ...). Werkt volgens het bedrijfsimago, de socioculturele context, de eisen op het gebied van economie, productie, ... Respecteert de veiligheids- en milieunormen en het industriële en artistieke eigendomsrecht.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: zich specialiseren in de vormgeving van één of meerdere producten (meubilair, tafelkunst, auto's, ...), diensten (interactieve terminals, ...) en verpakkingen, de visuele identiteit van het product of het bedrijf bepalen, de modellering en de prototypes van het product uitwerken, meewerken aan de opvolging van de productie van het ontwerp, een team coördineren, een dienst of een organisatie leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs (DUT, L2, ...) + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs of een masterdiploma (masterdiploma in onderzoek, diploma aan een hogeschool voor kunstnijverheid, ingenieursdiploma, ...) in kunstnijverheid, industriële vormgeving, kunsten en technieken, ... Het beroep is ook toegankelijk met een technische opleiding (meubelwerk, zilversmederij, brillenfabricage, ...) op vertoon van een portfolio of ontwerpen. Actieve kennis van één of meerdere vreemde talen kan verplicht zijn. Computervaardigheden (grafisch werkstation, software voor Computer-aided Design (CAD), beeldsynthese, ...) zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in geïntegreerde vormgevingsbureaus (industriële bedrijven, ...), designerbedrijven of als zelfstandige, in samenwerking met verschillende betrokkenen (marketingdienst, onderzoek en ontwikkeling, ergonomen, ...). De activiteit kan verplaatsingen en afwezigheden van huis van meerdere dagen met zich meebrengen (vakbeurzen, contacten met leveranciers, productielocatie, ...). De vergoeding wordt gevormd door het honorarium, copyright, auteursrechten (zelfstandige activiteit) of een vast bedrag (bezoldigde activiteit).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Designbedrijf  Info block
Geïntegreerd designbureau  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het concept en de thematiek van een product bepalen  Info block
De beperkingen van een project bepalen  Info block
De functionaliteit van een product bestuderen  Info block
Technische, esthetische en economische keuzes maken voor een product  Info block
Voorontwerpen maken volgens het concept en de vastgelegde thema's (ruwe schetsen, ruwe tekeningen)  Info block
Grondstoffen of materialen voor een project selecteren  Info block
Maquettes, prototypes aan klanten voorstellen  Info block
De artistieke en technische gelijkvormigheid van de modellen/prototypes evalueren  Info block
Nieuwe producten voorstellen aan verschillende betrokkenen  Info block
Information Intelligence  Info block
Intellectueel eigendomsrecht  Info block
Technische tekeningen  Info block
Milieunormen  Info block
Ecodesign  Info block
Sociologie  Info block
Ergonomie  Info block
Projectbeheer  Info block
Harmonisatie van kleuren  Info block
Het waarnemen van volumes  Info block
Kostprijsberekening  Info block
Desktoppublishing (DTP)  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
Gebruik van een grafisch werkstation  Info block
Marketing en afzetmarkten  Info block
Ruwe schets en tekening  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Industrieel design ontwerpen  Info block
Voedingswaren  Info block
Meubilair (bankstellen, kamers, ...)  Info block
Tuinmeubilair  Info block
Tafelgerei  Info block
Apotheek voor intern gebruik  Info block
Cosmetica  Info block
Chemie  Info block
Gemeenschappelijke voorzieningen  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Eigenschappen van sportuitrustingen  Info block
Audiovisuele apparaten  Info block
Veiligheidsuitrusting  Info block
Telecommunicatie-apparatuur  Info block
Luchtvaart- en maritiem transport design  Info block
Uitbating van transport over land  Info block
Kenmerken van leer en huiden  Info block
Kenmerken en eigenschappen van glas  Info block
Architectuur  Info block
Kenmerken van keramiek  Info block
Kunstgeschiedenis  Info block
Kenmerken van weefsels en textielmaterialen  Info block
Kenmerken van hout en houtderivaten  Info block
Eigenschappen van composietmaterialen  Info block
Eigenschappen van metalen  Info block
Evenementen organiseren  Info block
Dienstverlening opzetten  Info block
Installaties ontwerpen  Info block
Scenografie  Info block
Artistiek design van het project uitwerken  Info block
Maquettes, prototypes uitwerken  Info block
Gebruik van manufacturing centers en rapid prototyping
 Info block
Pvc schrijnwerk  Info block
Schrijnwerktechnieken voor houtderivaten  Info block
Schrijnwerktechnieken voor massief hout  Info block
Schrijnwerktechnieken voor fineerhout  Info block
Aluminium schrijnwerk  Info block
Houten schrijnwerk  Info block
Modelleringstechnieken  Info block
Vormgiettechnieken  Info block
De verpakking van een product of een assortiment ontwerpen  Info block
De conditionering van een product of een assortiment ontwerpen  Info block
Primaire verpakking  Info block
Secundaire verpakking  Info block
De visuele identiteit van een merk ontwerpen  Info block
Een stijlgids opstellen  Info block
Grafische vormgeving  Info block
Een zintuiglijke sfeer creëren rond een product of een assortiment producten  Info block
Olfactologie  Info block
Analysemethodes akoestiek  Info block
Elektroakoestiek  Info block
Een project opvolgen  Info block
Een projectontwikkelingsstrategie uitvoeren  Info block
Commerciële technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Een dienst of organisatie leiden  Info block
Management  Info block
Internationale strategie  Info block
Een budget opstellen  Info block
Budgettaire voornemens bepalen  Info block
Boekhouding beheren  Info block
Administratief beheer uitvoeren  Info block
Administratief beheer  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2163