Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120401  Info block
Industrieel design  Info block
Andere benamingen
Verantwoordelijke voor productdesign (m/v)  Info block
Projectleider design (m/v)  Info block
Ontwerper-designer (m/v)  Info block
Designer (m/v)  Info block
Designer verpakking (m/v)  Info block
Autodesigner (m/v)  Info block
Designer-ergonoom (m/v)  Info block
Junior designer (m/v)  Info block
Designer prototypes (m/v)  Info block
Designer meubilair (m/v)  Info block
Designer producten (m/v)  Info block
Designer-ontwerper (m/v)  Info block
Industrieel designer (m/v)  Info block
Designer-manager (m/v)  Info block
Designer-projectleider (m/v)  Info block
Designer tafelkunst (m/v)  Info block
Artistiek directeur productdesign (m/v)  Info block
Directeur designer-ontwerper (m/v)  Info block
Roughman design (m/v)  Info block
Stilist transport (m/v)  Info block
Productontwikkelaar (m/v)  Info block
Industrieel vormgever (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt of verbetert het uitzicht (vorm, materialen, kleuren) en de functionaliteit van producten (meubilair, gebruiksvoorwerpen, audiovisuele objecten, ...). Werkt volgens het bedrijfsimago, de socioculturele context, de eisen op het gebied van economie, productie, ... Respecteert de veiligheids- en milieunormen en het industriële en artistieke eigendomsrecht.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: zich specialiseren in de vormgeving van één of meerdere producten (meubilair, tafelkunst, auto's, ...), diensten (interactieve terminals, ...) en verpakkingen, de visuele identiteit van het product of het bedrijf bepalen, de modellering en de prototypes van het product uitwerken, meewerken aan de opvolging van de productie van het ontwerp, een team coördineren, een dienst of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie verzamelen over trends en stijlen
Informatie verzamelen over noden van de doelgroep aan nieuwe producten en diensten  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, internetsites, databasebestanden, …
- Gebruikt statistische software
- Volgt ontwikkelingen inzake markt en wetgeving op
- Stelt verschillen vast in prijzen en voorwaarden tussen de eigen producten en andere producten op de markt
- Stelt hiaten vast in de eigen producten en diensten
- Stelt marktanalyses op (product-marktcombinatie, marketingmix, …)  Info block
Basiskennis van sociologie  Info block
Kennis van analysetechnieken  Info block
Het concept en de thematiek van het product bepalen  Info block
- Houdt rekening met de wensen van de klant
- Werkt een basisontwerp uit waarin concept, stijl, vorm, … worden vastgelegd  Info block
De functionaliteit van het product en de projectvereisten bestuderen
Technische, esthetische en economische keuzes maken  Info block
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de behoeften
- Overlegt met de opdrachtgever
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele vereisten  Info block
Basiskennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van ecodesign  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Voorontwerpen maken volgens het concept en de vastgelegde thema's (ruwe schetsen, ruwe tekeningen)  Info block
- Harmoniseert kleuren
- Richt de volumes
- Maakt een schets met de hand  Info block
Kennis van ruwe schets en tekening  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Plannen uitwerken na het bestuderen van de tijdens de presentatie weerhouden opties van de schetsen  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Werkt de technische beschrijvingen uit
- Maakt berekeningen (volume, gewicht, oppervlakte, …)
- Gebruikt een symbolenbibliotheek
- Past ontwerpeisen en normen toe
- Brengt objecten aan
- Plaatst doorsneden en maten bij de verschillende elementen van de tekening
- Wijzigt tekenwerk op basis van
opmerkingen, gevraagde aanpassingen, verfijningen, …
- Hergebruikt tekenwerk uit vorige opdrachten  Info block
Grondstoffen of materialen van de projecten selecteren  Info block
- Kiest materialen in functie van de technische vereisten en budget
- Gaat na of de materialen of grondstoffen beschikbaar zijn
- Controleert of de geselecteerde materialen binnen het budget vallen  Info block
Maquettes en prototypes aan de klant of opdrachtgever tonen
Samen met de klant het definitieve ontwerp selecteren  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Gebruikt een grafisch werkstation
- Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant
- Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp
- Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp  Info block
De artistieke en technische conformiteit van de modellen of prototypes evalueren  Info block
- Voert tests en controleprocedures uit, conform de normering
- Controleert of specifieke technieken goed werden uitgevoerd  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Nieuwe producten of diensten bij hun lancering of commercialisering toelichten aan verschillende betrokkenen  Info block
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Zet de voordelen of specifieke kenmerken van het product of de dienst in de kijker
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Voeding  Info block
Meubilair, tuinmeubilair, inrichting  Info block
Tafeldecoratie, -gerei en accessoires (keuken, badkamer, ...)  Info block
Chemie, cosmetica, farmacie  Info block
Gemeenschappelijke voorzieningen (straatmeubilair, buitenspellen, ...)  Info block
Industriële, professionele (medische, ...) uitrusting  Info block
Huishoudtoestellen (elektrische huishoudtoestellen, lampen, ...)  Info block
Vrijetijdsvoorzieningen, spellen, speelgoed  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Audiovisuele apparaten (tv, camcorder, dvd-speler, ...)  Info block
Telefonie, informatica, geavanceerde elektronica  Info block
Lucht- en zeetransport  Info block
Transport over land (auto, tweewieler, ...)  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van eigenschappen van metalen  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van kenmerken van leder en huiden  Info block
Kennis van kenmerken en eigenschappen van glas  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Kennis van woonomgeving en architectuur  Info block
Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen  Info block
Opzetten en ontwikkelen van:
Evenementen  Info block
Diensten (interactieve terminals, ...)  Info block
Systemen (lichtgevende markeringen voor uitrusting, ...)  Info block
Kennis van scenografie  Info block
Softwareprogramma's gebruiken:
3DS MAX  Info block
Alias studio tools  Info block
Autocad  Info block
Catia  Info block
Dreamweaver  Info block
Illustrator  Info block
InDesign  Info block
LightWave, Maya  Info block
Photoshop  Info block
PowerPoint  Info block
Quark Express  Info block
Rhinoceros 3D  Info block
Kennis van methodes voor computermodellering  Info block
Kennis van beeldanimatietechnieken  Info block
Uitwerken van:
Artistieke tekeningen  Info block
Maquettes, prototypes  Info block
Gebruikt manufacturing centers en rapid prototyping  Info block
Basiskennis van schrijnwerk  Info block
Kennis van modelleringstechnieken  Info block
Kennis van vormgiettechnieken  Info block
De verpakking van een product of een assortiment producten ontwerpen conform de logistieke eisen  Info block
- Raadpleegt databanken, fototheken, picturestock boeken, internet
- Gebruikt multimedia opmaakprogramma's
- Gebruikt beeldmanipulatieprogramma’s (photoshop)
- Beoordeelt of een bestand geschikt en technisch bruikbaar is
- Bewerkt een beeld zodat het voldoet aan de grafisch-technische vereisten
- Respecteert eigendomsrechten en regelt toestemming voor gebruik  Info block
Kennis van primaire verpakking (fles, flacon, ...)  Info block
Kennis van secundaire verpakking (doos, hoes, ...)  Info block
Kennis van grafische vormgeving  Info block
De visuele identiteit van het merk of het product creëren en een stijlgids opstellen  Info block
- Legt lettertype, stijl, sfeer voor reclame en informatie over het product vast
- Controleert of de stijlgids aansluit bij de identiteit van het merk  Info block
Kennis van grafische vormgeving  Info block
Een zintuiglijke sfeer rond een product of een assortiment producten creëren  Info block
Basiskennis van akoestiek  Info block
Basiskennis osmologie  Info block
Acties voor het ontwikkelen en opvolgen van een project organiseren en uitvoeren  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van grondbeginselen van internationale strategie  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Het budget van het project bepalen
Beslissen over de budgettaire voornemens  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Designbedrijf  Info block
Geïntegreerd designbureau  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in geïntegreerde vormgevingsbureaus (industriële bedrijven, ...), designerbedrijven. Je werkt samen met de diensten marketing, onderzoek en ontwikkeling, ergonomen, .... Je maakt soms verplaatsingen en bent soms meerdere dagen afwezig van huis (vakbeurzen, contacten met leveranciers, productielocatie, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industrieel design. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2163