Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120501  Info block
Soepele materialen ontwerpen en vormgeven  Info block
Andere benamingen
Tekenaar lederwaren (m/v)  Info block
Modelleur van schoenen (m/v)  Info block
Modelleur in de industrie van kleding en andere producten op basis van stoffen (m/v)  Info block
Modelleur in de kleding- en textielindustrie (m/v)  Info block
Modelleur in de industrie van leder, huiden en verwante materialen (m/v)  Info block
Modelleur lederwaren (m/v)  Info block
Industrieel modelleur (m/v)  Info block
Modelleur-toilist (m/v)  Info block
Patroonmaker schoenen (m/v)  Info block
Patroonmaker-afwerker schoenen (m/v)  Info block
Patroonmaker-gradeerder schoenen (m/v)  Info block
Eerste werknemer op de werkplaats (m/v)  Info block
Tweede werknemer op de werkplaats (m/v)  Info block
Technicus adviesbureau voor de schoenensector (m/v)  Info block
Technicus adviesbureau voor lederwaren (m/v)  Info block
Technicus studies in de industrie van soepele materialen (m/v)  Info block
Toilist (m/v)  Info block
Industrieel technicus soepele materialen (m/v)  Info block
Productietechnicus soepele materialen (m/v)  Info block
Technicus O & O soepele materialen (m/v)  Info block
Technicus soepele materialen (m/v)  Info block
Definitie
Stelt artikelen technisch en kwalitatief op punt (textielconfectie, lederwaren, schoenen, ...). Wijzigt of creëert basispatronen voor serieproductie op basis van een lastenboek, een stijlschets of een stijlfiguur. Werkt volgens de productienormen (standaardisering van de maten, ...) en de productie-eisen (termijn, kostprijs, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: nieuwe modellen creëren, een stijlstudie uitvoeren, de modellering (gradering per maat) van artikelen of prototypes realiseren en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De gedetailleerde uitwerking en de realisatiemogelijkheden van het model bepalen op basis van een stijlschets en het lastenboek  Info block
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de noden
- Overlegt met de opdrachtgever
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Houdt rekening met esthetische en technische criteria
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
 Info block
Kennis van grondstoffen en materialen  Info block
Kennis van modetrends  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Een patroon of model creëren of aanpassen op basis van een stijlschets  Info block
- Bepaalt welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking of aanpassing
- Bestudeert tekening en/of model
- Bespreekt de tekening en/of model met de stylist
- Interpreteert en tekent modeldetails in de juiste proportie
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van de kenmerken van wijzigingen aan een patroon  Info block
Kennis van de samenstelling van een modelpatroon  Info block
Kennis van het lezen van een patroon  Info block
Technische fiches opmaken van de artikelen (het inzetten, materialen, type stiksel, ...)
De technische karakteristieken aan de ontwerpers voorleggen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt CAD-software
- Maakt de werkvolgorde op van het kledingstuk
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)  Info block
Kennis van gradatietechnieken  Info block
Kennis van gradatietechnieken schoenen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van modeltekenen en aanpassing naar productie  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie  Info block
Kennis van kniptechnieken voor textiel en leer  Info block
Kennis van machinale stiktechnieken  Info block
Kennis van digitaliseren  Info block
Het prototype controleren door te passen of testen  Info block
- Verandert van positie rond de paspop
- Gebruikt spelden, krijt, lintmeter, rokzoommeter, …
- Beoordeelt esthetisch  Info block
Kennis van procedures voor het passen van kleding  Info block
Kennis van technieken om maten te nemen (kleding)  Info block
Kennis van modetrends  Info block
Montageproblemen en anomalieën detecteren en technische oplossingen aanreiken (esthetisch, pasvorm, snit, ...)  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften en technische fiche
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, stiksels, oppervlak, …)
- Ziet technische onvolkomenheden in het ontwerp
- Schat in welke impact voorgestelde aanpassingen hebben op de getrouwheid (aan het ontwerp), de kwaliteit en de prijs  Info block
Kennis van het lezen van een ontwerp  Info block
Kennis van het lezen van een patroon  Info block
Een artikel of prototype aan de stilist, productieleider of klant voorleggen ter goedkeuring  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant
- Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp
- Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp  Info block
Kennis van technieken van commerciële klantenwerving  Info block
Technische documenten van het patroon opstellen met het oog op industriële productie  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gebruikt CAD-software
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)  Info block
Kennis van grafische ontwerpprogramma's  Info block
Kennis van modeltekenen en aanpassing naar productie  Info block
Verschillende partijen (methodetechnicus, productiepersoneel, ...) technisch ondersteunen (opvolging van de productiestalen, verklaring van het inzetschema, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Stelt een technisch dossier samen
- Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische werkvolgorde
- Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken
- Probeert alternatieve grondstoffen, werkvolgordes en afwerkingstechnieken uit om de productiedoelstellingen te bereiken  Info block
Kennis van grondstoffen en materialen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het modelpatroon uitwerken voor:
Kledingaccessoires  Info block
Schoenen en schoeisel  Info block
Hemden  Info block
Toneelkostuums en themakostuums  Info block
Kinderkleding  Info block
Dameskleding  Info block
Haute couture en luxueuze confectiekleding  Info block
Herenkleding  Info block
Jeanskleding, sportkleding  Info block
Lingerie, badkledij, korsetten  Info block
Lederwaren (kleine lederwaren, tassen, koffers)  Info block
Producten met mouwen (mantelpak, mantel, ...)  Info block
Jurken  Info block
Ceremoniekledij  Info block
Beroepskledij  Info block
Bruidskleding  Info block
Zeilen en dekzeilen  Info block
Parasols en party tenten  Info block
Kennis van kenmerken van rekbaar textiel  Info block
Kennis van kenmerken van schering en inslag  Info block
Kennis van kenmerken van geweven stoffen  Info block
Kennis van kenmerken van leder en huiden  Info block
Kennis van terminologie van kledij  Info block
Kennis van technieken om leer te naaien  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van schering en inslag  Info block
Een stof om een paspop draperen op basis van een stijlschets of een figuur  Info block
- Gebruikt mouleer- en drapeertechnieken  Info block
Manueel of machinaal een prototype realiseren op basis van een modelpatroon  Info block
- Leest het patroon
- Identificeert de verschillende confectieonderdelen
- Maakt een intekening of een snijplanning met een minimum verlies van grondstoffen
- Knipt manueel met behulp van een schaar of snijmes
- Stuurt het patroon door naar een automatische snijrobot (cutter) om te snijden
- Maakt verschillende steken (stiksteek, kettingsteek, …)
- Stikt in enkelvoudige en in gecombineerde operaties
- Gebruikt een dubbel transport machine
- Gebruikt een triple transport machine
- Gebruikt een automatische naaimachine
- Gebruikt een platte naaimachine  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie  Info block
Kennis van machinale stiktechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van productietechnieken confectie  Info block
Het basismodel graderen met een software pakket  Info block
- Leest en interpreteert maattabellen
- Bepaalt de gradatiewaarden met behoud van de modelverhoudingen
- Brengt gradatiepunten aan
- Controleert de gradatie en past aan waar nodig
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van patroontekentechnieken  Info block
Kennis van gradatietechnieken  Info block
Kennis van gradatietechnieken schoenen  Info block
Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel, ...)  Info block
Een knipplan en een plaatsingsschema maken voor de verschillende onderdelen van een artikel  Info block
- Vertrekt van een bestaand model
- Verwerkt een snijorder naar een minimum aantal intekeningen
- Regenereert een intekening bij een verandering in het modelpatroon
- Schikt de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte
- Houdt zich bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en krimppercentage)
- Bepaalt de maatcombinatie
- Bepaalt de snijrichting en snijfrequentie
- Berekent de snijplanning  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken (kop aan staart, trap, ...)  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van intekenmethodes  Info block
Trends identificeren
De specificaties van een artikel of een collectie bepalen  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, internetsites, databasebestanden, …
- Gebruikt statistische software
- Volgt ontwikkelingen inzake markt en wetgeving op
- Stelt verschillen vast in prijzen en voorwaarden tussen de eigen producten en andere producten op de markt
- Stelt hiaten vast in de eigen producten en diensten
- Stelt marktanalyses op (product-marktcombinatie, marketingmix, …)  Info block
Basiskennis design  Info block
Kennis van tekentechnieken  Info block
Materialen testen (elasticiteit, krimp van stof, reacties materiaal, ...)  Info block
De productie van modellen en de organisatie van het team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Bedrijf voor het vervaardigen van textielartikelen  Info block
Bedrijf voor het vervaardigen en/of herstellen van lederen artikels  Info block
Confectie  Info block
Haute couture  Info block
Lederverwerking  Info block
Prêt-à-porter  Info block
Werkomgeving
Je werkt in studiebureaus en industriële bedrijven voor de productie van textiel, leder en andere soepele materialen. Je werkt samen met een stilist, patroonmaker, modeltechnicus, toilist, ... Je hebt soms onregelmatige werkuren en piekmomenten (collecties, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Studies - modellen in de nijverheid van soepele materialen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7531, 7532