Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120601  Info block
Management en engineering van industriële studies, onderzoek en ontwikkeling  Info block
Andere benamingen
Aerodynamicus studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Afvalkundige in de industrie (m/v)  Info block
Akoestiekspecialist studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Applicatie-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Assistent klinisch onderzoek in de industrie (m/v)  Info block
Auto-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Baaningenieur in de industrie (m/v)  Info block
Biochemisch ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Bio-informaticus studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Bio-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Chemisch ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Dierenarts in de industrie (m/v)  Info block
Directeur onderzoek-ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Directeur studiebureau in de industrie (m/v)  Info block
Directeur studies in de industrie (m/v)  Info block
Directeur studies en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Energiedeskundige in de industrie (m/v)  Info block
Ergonoom in de industrie (m/v)  Info block
Experimenteel onderzoeker van testen in de industrie (m/v)  Info block
Farmacoloog in de industrie (m/v)  Info block
Galenist in de industrie (m/v)  Info block
Hydrochemisch ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur analytisch onderzoek in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur beheer van middelen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur berekeningen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur betrouwbaarheid in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur biochips in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur biotechnologie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur chemie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur-elektricien in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur elektrische systemen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur consumentenelektronica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur-elektronicus in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur elektronische componenten in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur energie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur fysica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur gestuurde processen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur goedkeuring van systemen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur-hydrobioloog in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur in chemische technologie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur in de chemische technologie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur industriële eigendom (m/v)  Info block
Ingenieur industriële studies (m/v)  Info block
Ingenieur industriële systemen (m/v)  Info block
Ingenieur-koeltechnicus in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kristallografie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kunststofverwerking in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur luchtvaartelektronica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur luchtvaartstructuren in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur materiaalkunde in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur medische elektronica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur-mechatronicus in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur metaalbewerking in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur metingen en tests in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur micro-elektronica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur microbiologie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur motormontage in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur nanotechnologie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur onderzoek en ontwikkeling hernieuwbare energie in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur onderzoek en ontwikkeling verpakking (m/v)  Info block
Ingenieur ontwerp en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur ontwikkeling van producten in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur ontwikkelingen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur op het gebied van glaswerk (m/v)  Info block
Ingenieur papier in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur processen, studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur professionele elektronica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur receptuur in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur scheepsbouwkunde (m/v)  Info block
Ingenieur studiebureau in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur studies-onderzoek-ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur studies-ontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur studies in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur studies van middelen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur studies en processen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur systemen en simulaties in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur technologische bewaking in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur technologische innovaties (m/v)  Info block
Ingenieur testen van studies en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur testen van studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur thermodynamica in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur uitrusting in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur voor standaardisering van studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Ingenieur werktuigkunde in de industrie (m/v)  Info block
Instructeur klinische studies in de industrie (m/v)  Info block
Instrumentatie-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Integreerder in de industrie (m/v)  Info block
Landbouwkundig ingenieur studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Landschapsarchitect studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Lucht- en ruimtevaartingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker analytische studies in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker farmaceutische studies in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker galenische studies in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker klinische studies in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker industriële projectstudies (m/v)  Info block
Medewerker klinisch farmaceutisch onderzoek in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker klinisch onderzoek in de industrie (m/v)  Info block
Medisch-biologisch ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Medisch fysicus ERD in de industrie (m/v)  Info block
Metrologisch ingenieur (m/v)  Info block
Militair ingenieur onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Octrooi-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Onderzoeksingenieur processen in de industrie (m/v)  Info block
Onderzoeksingenieur producten in de industrie (m/v)  Info block
Ontwerper van industriële producten (m/v)  Info block
Ontwikkelaar materialen en procedés in de industrie (m/v)  Info block
Programmaverantwoordelijke testen van studies en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Projectingenieur O & O (m/v)  Info block
Projectingenieur R & D (m/v)  Info block
Projectleider in de industrie (m/v)  Info block
Projectleider industriële studies (m/v)  Info block
Projectleider O & O (m/v)  Info block
Projectleider onderzoek en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Projectleider R & D (m/v)  Info block
Projectleider studies, onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke in de industrie (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Robotica-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Specificatie-ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Technisch directeur studies-onderzoek-ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Technisch ingenieur studies in de industrie (m/v)  Info block
Technisch medewerker van een ingenieur studies, onderzoek en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Technologie-expert in de industrie (m/v)  Info block
Textielingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Toxicoloog in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële studies (m/v)  Info block
Verantwoordelijke farmaceutische ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke klinische studies in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderzoek-ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiemethode, -proces, -planning (m/v)  Info block
Verantwoordelijke studiebureau in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke studies en testen in de industrie (m/v)  Info block
Vliegtuigbouwkundig ingenieur in de industrie (m/v)  Info block
Wetenschapper voor studie en fundamenteel onderzoek (m/v)  Info block
Projectmanager (m/v)  Info block
Medewerker onderzoek en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie (m/v)  Info block
Clinical research associate (CRA) (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt en voltooit nieuwe producten of nieuwe technologieën. Past bestaande producten aan, met het oog op commerciële ontwikkeling en industriële innovatie. Definieert middelen, methodes en technieken voor het benutten en aanwenden van de onderzoeksresultaten.
Bijkomende activiteit kan zijn: een project, een team, een dienst of een afdeling coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uitvoerbaarheid van het project bestuderen
Technische en technologische voorstellen uitwerken  Info block
- Maakt een analyse van de vraag
- Analyseert de nood aan verandering in infrastructuur, (productie)proces, dienstverlening, …
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de noden
- Overlegt met de opdrachtgever
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele noden
- Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
- Analyseert per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
De methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering bepalen  Info block
- Neemt deel aan het uitwerken van het onderzoeksproces (welke stappen, wat moet onderzocht worden, …)
- Selecteert een onderzoeksmethode rekening houdend met mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Oplossingen en technische en technologische evoluties ontwikkelen
De kenmerken en eisen van het project bestuderen  Info block
- Inventariseert, structureert en analyseert de gegevens
- Stelt specificaties op
- Identificeert de taken post per post, de soorten materialen en hoe ze in cijfers te vertalen (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Gebruikt CAM-software
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Integreert adviezen en berekeningen vanuit diverse invalshoeken
- Overlegt met de opdrachtgever
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af (financieel, technische haalbaarheid, …)  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Testen uitvoeren
De resultaten analyseren
Het product en proces op punt stellen  Info block
- Voert testen uit vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …)
- Voert testen uit vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, navigatie, visueel, …)
- Merkt afwijkingen aan de producten op
- Vergelijkt testresultaten met productspecificaties
- Formuleert aanbevelingen voor technische en/of technologische aanpassingen  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van laboratoriumtechnieken  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Technische dossiers voor de beschrijving van het project opstellen en aanpassen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)
- Raadpleegt technische bronnen (lastenboek, detailtekeningen, catalogi, …)
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
- Maakt samenstellingstekeningen  Info block
Verschillende diensten en klanten technisch bijstaan  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren  Info block
- Communiceert met bevoegde instanties
- Interpreteert nieuwe reglementering en normalisering en past ze toe
- Legt nieuwe reglementering en normalisering uit aan betrokkenen
- Beheert informatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Onderzoek  Info block
Studies, engineering  Info block
Ontwikkeling  Info block
Testen, valideren  Info block
Industrialisatie  Info block
Technische bijstand en klantenondersteuning  Info block
Theoretische modellen ontwerpen (berekening, simulatie, modellering, ...)  Info block
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Vertrekt vanuit bestaande systemen
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Technische procedures, productie- of industrialisatieprocedés uitwerken  Info block
- Analyseert gegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …)
- Stelt specificaties op
- Maakt een overzicht van alle taken en materialen
- Bepaalt de werkorganisatie en volgorde van taken
- Bepaalt de benodigde tijd voor een fabricageproces
- Bepaalt de kwaliteitsprocedures
- Organiseert het werken in teams  Info block
Dossiers voor homologatie, certificering, octrooi of exploitatievrijheid opstellen en opvolgen  Info block
- Gebruikt standaarddocumenten
- Controleert de volledigheid van de dossiers en vraagt ontbrekende gegevens of formulieren op
- Controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Projecten becijferen en technisch ondersteunen (plannen, ...)  Info block
- Becijfert hoeveelheden (voorziene, vaste of forfaitaire hoeveelheden, …)
- Lijst per post de taken en soorten materialen op
- Inventariseert de soorten materialen en hun hoeveelheden (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
- Maakt een overzicht van de kosten per uitgavenpost en van de totale kostprijs
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Samenwerkingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met scholen, universiteiten, technische centra, ... ontwikkelen en coördineren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten op en onderhoudt dit
- Is lid van technische of informatieve communities  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
De uitvoering van technische prestaties bij klanten opvolgen  Info block
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Een project leiden  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Programma's voor onderzoek en ontwikkeling bepalen en coördineren  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële ondernemingen, studie- en engineeringbureaus, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling. Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, methodes, kwaliteit, marketing, sales, klanten, leveranciers, dienstverleners, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, chemie, elektronica, ...), de organisatiewijze en het type ontwikkelde product. Je werkt soms in een stofvrije ruimte of in een zone met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je draagt soms steriele beschermingsmiddelen (overall, overschoenen, ...) afhankelijk van de aard van de studies en onderzoeken.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management en engineering van industriële studies, onderzoek en ontwikkeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor Burgerlijk ingenieur en het beroep Medewerker onderzoek en ontwikkeling in de industrie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1223, 2111, 2144, 2145, 2151, 2152