Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H120801  Info block
Technische expertise ontwerp en ontwikkeling van geautomatiseerde processen  Info block
Andere benamingen
Automatiseringsdeskundige in een studiebureau (m/v)  Info block
Deskundige automatisering robotica (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige robotica (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige supervisor (m/v)  Info block
Automatiseringsdeskundige voor onderzoek over assemblagemachines (m/v)  Info block
Informaticus-automatiseringsdeskundige (m/v)  Info block
Implementatiedeskundige in de industriële informatica (m/v)  Info block
Projectleider automatisering (m/v)  Info block
Supervisor automatisering (m/v)  Info block
Leidinggevend expert automatisering (m/v)  Info block
Leidinggevend expert gestuurde processen (m/v)  Info block
Leidinggevend expert gestuurde processen en industriële informatica (m/v)  Info block
Leidinggevend expert ontwikkeling van geautomatiseerde systemen (m/v)  Info block
Expert industriële informatica (m/v)  Info block
Technicus industriële automatisering (m/v)  Info block
Technicus robotica (m/v)  Info block
Expert onderzoek en ontwikkeling automatisering (m/v)  Info block
Expert onderzoek mechatronica (m/v)  Info block
Expert onderzoek over gestuurde processen (m/v)  Info block
Expert onderzoek over instrumentalisme (m/v)  Info block
Deskundige voor het ontwerpen van geautomatiseerde systemen (m/v)  Info block
Technicus studies van instrumentalisme-afregeling (m/v)  Info block
PLC-technicus (m/v)  Info block
Definitie
Voert studies uit voor de ontwikkeling van installaties of geautomatiseerde industriële systemen, via toepassingen van het type "command and control", zwakstroomsupervisie (programmeerbare automaten, mens-machineterminals, ...) of sterkstroomsupervisie (vermogenselektronica, ...). Regelt installaties, stelt ze af of stelt ze in werking.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties wijzigen volgens wijziging van de normen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Specificaties van de geautomatiseerde installatie opstellen volgens lastenboek  Info block
- Controleert lastenboek, tekeningen en projectinformatie op juist- en volledigheid
- Specifieert vanuit het lastenboek wat de installatie moet doen en hoe ze ingesteld en bediend moet worden
- Controleert de uitvoerbaarheid van het werk op basis van de specificaties en de infrastructuur
- Past richtlijnen en reglementering toe
- Weegt constructiealternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van robotica  Info block
Kennis van sturing en regeling  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De functionele analyse van de installatie uitvoeren en omzetten in een automatiseringsprogramma  Info block
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de functionele behoeften
- Inventariseert en analyseert de functionele behoeften
- Beschrijft de prestatie-eisen en beperkingen die aan de installaties gesteld worden
- Maakt een schematische en eenvoudige weergave van een proces en de processtappen (PFD)
- Maakt een diagram van welke acties in het besturingsproces op welk tijdstip en onder welke voorwaarde moet plaatsvinden
- Maakt PLC-programma’s op
- Stemt de programmeertaal en -methodiek af op de toepassing
- Bouwt het programma en de installatie zo op dat de afzonderlijke componenten op verschillende momenten getest kunnen worden
- Werkt volgens een systematiek die de code gestructureerd, overzichtelijk, onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar maakt  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van ladder diagram  Info block
Kennis van structured text  Info block
Kennis van instruction list  Info block
Kennis van function block diagram  Info block
Kennis van sequential function chart (grafcet)  Info block
Het automatiseringsprogramma invoeren, resetten of wijzigen en naar een programmeerbare automaat overbrengen  Info block
- Maakt aansluitingen op het PLC- systeem
- Bouwt een interface (Distributed Control System, …)
- Programmeert het PLC-systeem
- Installeert interfacekaarten
- Installeert veldbusnetwerken
- Maakt back-ups van systeemparameters na het wijzigen van de instellingen  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Kennis van informatica  Info block
Automatiseringsmateriaal, softwareprogramma's en de netwerkarchitectuur van de installatie bepalen  Info block
- Selecteert een PLC- systeem (monoblok of modulair, CPU met eigen behuizing, Slot PLC, Soft PLC, OPLC, …)
- Selecteert interfacekaarten (digitale kaarten, analoge kaarten, …)
- Selecteert veldbussen (RS485, ethernet, …)  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van robotica  Info block
Installatiedossiers van de geautomatiseerde installatie uitwerken (plan, schema's, gebruiksaanwijzing, ...)  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt CAM-software
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Archiveert documentatie (systeemdocumentatie, licenties, …)
- Documenteert installatie-, configuratie en testgegevens bij elke wijziging volgens de geldende standaarden en regels
- Documenteert de exploitatie-, gebruiks- en veiligheidsprocedures in voor de doelgroep begrijpbare taal  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het automatiseringsprogramma controleren aan de hand van een reeks tests op een testplatform, in de werkplaats, ter plaatse  Info block
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s
- Test de verschillende onderdelen van de installatie
- Test de installatie vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …)
- Test de applicatie vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, …)
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, key-equipment, lijnefficiëntie, tacttijdanalyse, …
- Voert metingen uit
- Doet voorstellen ter verbetering
- Simuleert zo veel als mogelijk de testen en beperkt zo de testtijd op de werf  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van industriële informatica  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van de werking van relaiskasten  Info block
Componenten en instrumenten afstellen met het oog op de inbedrijfstelling (aandrijver, motor, verdeler, zenders, receptoren, regelaars, ...)  Info block
- Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, ...)
- Gebruikt de bedieningsmechanismen (regelaar, elektronische regelaar, ...)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van sturing en regeling  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie  Info block
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Begeleidt waar nodig de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde toepassingen en infrastructuur
- Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Automatiseringsmaterieel of andere elementen van de installatie installeren  Info block
- Houdt zich aan montagevoorschriften, plannen en schema’s
- Trekt of legt kabels
- Plaatst en verbindt onderdelen
- Controleert of onderdelen, verbindingen en aansluitingen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsvereisten  Info block
De installatie herstellen door elektrische, elektronische, mechanische, pneumatische en hydraulische componenten te vervangen en/of te herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (onderhoudsplannen, as built tekeningen, fabrikanteninstructies, …)
- Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften
- Merkt afwijkingen visueel of auditief op
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, multimeter, ...)
- Meet het elektrische circuit en de elektrische componenten uit
- Interpreteert foutcodes op de displays van robots en componenten
- Stelt de gereviseerde installatie in werking (uitlijnen, balanceren, controle op lekkages, …)  Info block
Wijzigingen aan geautomatiseerde installaties bepalen of uitvoeren volgens wijziging van de normen  Info block
- Blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving
- Zet wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
De gebruikers van installaties ondersteunen vanop afstand  Info block
- Gebruikt beheerssoftware voor telefoonoproepen of voor ondersteuning van op afstand  Info block
Technische instructies, onderhoudsprocedures, testprocedures, ... opstellen en aanpassen  Info block
- Past technische documenten aan aan de actuele toestand van de installatie  Info block
De opmaak van een lastenboek technisch ondersteunen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Maakt een analyse van de vraag
- Vindt een oplossing binnen de mogelijkheden en beperkingen en de belangen van de betrokken partijen
- Overlegt over de mogelijkheden en beperkingen van productie en levering met het oog op een order
- Maakt een ontwerp met bijhorende materiaallijsten, inzet van gereedschap, middelen, …  Info block
Kennis van lastenboeken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Autosector  Info block
Bouw  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Grafische industrie  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Hout  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die gespecialiseerd zijn in automatisering (implementatie, engineering, dienstverlening, ...), of in bedrijven die geautomatiseerde systemen aanwenden (metaal, chemie, spoorwegen, ...). Je werk varieert naargelang de organisatiewijze (projecten, dienstverlenende bedrijven, ...) en de plaatsen waar wordt gewerkt (studiebureau, afstelplatform, industriële locatie, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie studies en ontwikkeling van geautomatiseerde processen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Technicus onderzoek en ontwikkeling in de procesindustrie en het beroep Technicus ontwerper industriële automatisering vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Meet- en regeltechnicus (m/v) - competenties meten en regelen

ISCO-08-code:3113, 3114, 3115, 3139, 3522