Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H140301  Info block
Technische interventie industrieel en logistiek beheer  Info block
Andere benamingen
Beheerder productieplanning (m/v)  Info block
Beheerder productiestromen (m/v)  Info block
Expert industrieel productiebeheer (m/v)  Info block
Expert logistiek in de industriële productie (m/v)  Info block
Expert organisatie van het werk in de industriële productie (m/v)  Info block
Expert planning-lancering-productieplanning industriële productie (m/v)  Info block
Servicetechnicus industriële koeltechniek (m/v)  Info block
Logistiek planner in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker lancering in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker lancering-planning in de industrie (m/v)  Info block
Industrieel en logistiek planner (m/v)  Info block
Medewerker productieplanning en werkplanning in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker productieplanning in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker productieplanning-lancering in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker productieplanning-opstart-werkplanning in de industrie (m/v)  Info block
Medewerker voorbereiding in de industrie (m/v)  Info block
Planner industriële productie (m/v)  Info block
Productieplanner-bevoorrader (m/v)  Info block
Technicus beheer en laboratoriumproductie (m/v)  Info block
Technicus-organisator productiebeheer (m/v)  Info block
Technicus industrieel en logistiek beheer (m/v)  Info block
Technicus planning en beheer in de industriële productie (m/v)  Info block
Technicus productieplanning-lancering in de industriële productie (m/v)  Info block
Voorbereider industriële fabricage (m/v)  Info block
Voorbereider-planner industriële productie (m/v)  Info block
Definitie
Plant en beheert de bevoorradingsstromen (inkomende en uitgaande) en de fabricagetermijnen van de productie (grondstoffen, producten, gegevens, ...). Werkt op basis van de bestellingen en de eisen van de organisatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren (bevoorrading, voorraad, goederenbehandeling, ...), de interne en externe informatiestromen coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De fabricage plannen rekening houdend met de bestellingen, de productievereisten en onvoorziene situaties  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Verzamelt gegevens over (toekomstige) bestellingen, productiecapaciteit, leveringsmodaliteiten, personeelscapaciteit, …
- Verwerkt nieuwe opdrachten en rush orders in de planningslijsten
- Bespreekt de werkverdeling met de productieleiding  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
De lancering van de productiedocumenten uitvoeren en de voortgang van de fabricageorders opvolgen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Communiceert de (gewijzigde) planning aan alle betrokkenen
- Volgt tussentijdse deadlines op  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
Gebruikt software voor voorraadbeheer  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De uitvoering van de interne en in onderaanneming uitgevoerde activiteiten met betrekking tot de goederenbehandeling, de opslag en het transport controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt activiteiten in onderaanneming administratief op  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Gegevens met betrekking tot het beheer van de productiestromen optimaliseren
De informatiesystemen actualiseren  Info block
- Maakt een overzicht van de goederenstromen in de organisatie (aankoop grondstoffen, transport naar klanten, …)
- Maakt een analyse van de logistieke processen (SWOT, …)
- Analyseert gegevens over storingen, problemen bij de goederenstromen
- Doet voorstellen ter verbetering en aanpassing van de organisatie van het magazijn
- Overlegt met productiediensten, studiediensten, bevoorradingsdiensten en commerciële diensten
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied m.b.t. informaticasystemen op  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
Technische steun verlenen aan de productie, de logistiek, ...  Info block
- Bereidt de implementatie van nieuwe processen samen met de productieleiding voor
- Begeleidt medewerkers bij het toepassen van (nieuwe) procedures of werkmiddelen
- Zoekt actief mee naar oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Beheer van productiestromen, de logistieke keten (supply chain)  Info block
Bevoorrading  Info block
Industrialisatiemethodes  Info block
Planning  Info block
Productieplanning  Info block
Fabricage- en verpakkingsdossiers voorbereiden  Info block
Veranderingen in een logistieke keten bepalen en voorstellen  Info block
Risico’s voor productieonderbreking en bevoorradingsproblemen identificeren
Oplossingen voorstellen
Behoeften aan producten en materialen bepalen  Info block
De conformiteit van bestellingen, verzendingen of leveringen controleren  Info block
Technische ondersteuning bieden bij de selectie van leveranciers of onderaannemers  Info block
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Vergelijkt offertes
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten  Info block
Circuits voor de verzending van producten naar de klanten organiseren en de verschillende acties coördineren  Info block
- Overlegt met interne of externe transporteurs over routes, levertijden, …  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven samen met verschillende diensten en betrokkenen (productie, aankoop, kwaliteit, leveranciers, transportbedrijven, logistieke dienstverleners, ...). Je werk varieert naargelang de organisatiewijze (lean production, supply chain, ...), de informatiserings- en communicatiesystemen en het type productie (kleine serie, massaproductie, ...). Je werkt soms tijdens het weekend en op feestdagen en kan gebonden zijn aan wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie industrieel en logistiek beheer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4322