Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H1501  Info block
Directie industrieel analyselaboratorium  Info block
Andere benamingen
Adjunct van de leidinggevende van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Adjunct-verantwoordelijke van een controlelaboratorium in de industrie (m/v)  Info block
Adjunct van de verantwoordelijke van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Adjunct van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Beheersmedewerker in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Teamleider in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Hoofd van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Wachtchef van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst voor controle in een industrieel laboratorium (m/v)  Info block
Diensthoofd in een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Directeur van een industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Directeur van een diergeneeskundig laboratorium (m/v)  Info block
Specialist controle van geluidshinder (m/v)  Info block
Specialist industriële analyse (m/v)  Info block
Specialist water- en luchtanalysen (m/v)  Info block
Ingenieur gezondheidstechnieken voor water (m/v)  Info block
Specialist luchtverontreiniging (m/v)  Info block
Specialist luchtkwaliteit (m/v)  Info block
Specialist waterkwaliteit (m/v)  Info block
Ingenieur biomedische technieken voor water (m/v)  Info block
Ingenieur-analist lucht (m/v)  Info block
Verantwoordelijke laboratorium voor wateranalyse (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industrieel analyselaboratorium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke controlelaboratorium in de farmaceutische industrie (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en superviseert de meet- en analyseactiviteiten voor conformiteit en kwaliteit (biologische, chemische of fysische analyse van materialen of producten). Werkt volgens een controleprotocol en de voorschriften op het gebied van hygiëne, veiligheid en milieu.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren of een dienst leiden en er het budget van beheren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs aangevuld +5 jaar vervolgstudie of 5 jaar hoger onderwijs (masterdiploma, ingenieursscholen, ...) in een technische (metallurgie, ...) of wetenschappelijke studierichting (chemie, biologie, fysica, ...). Het beroep is ook toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, DUT, L2) in dezelfde sectoren, aangevuld met beroepservaring in de industrie. Afhankelijke van de aard van de uitgevoerde analysen kunnen specifieke attesten (radiochemie, ...) of bijzondere inentingen (hepatitis, leptospirose, ...) vereist zijn. Actieve kennis van het Engels (technische woordenschat) kan vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, onderzoeksinstanties, keuringsinstanties, lokaal of regionaal bestuur, overheidsdiensten, ... Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, beheer, kwaliteit, klanten, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (chemie, eco-industrie, voeding, ...) en het type producten. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker, werkschort, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Analyselaboratorium  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Landbouw  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Chemie  Info block
Fijnchemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Leefmilieu  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Petrochemie  Info block
Parachemie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Glas en bouwmaterialen  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De ijking van een meet- of analyseapparaat controleren  Info block
De werking van een apparaat controleren  Info block
Metingen, analysen en de interpretatie van de resultaten plannen en opvolgen  Info block
Resultaten van metingen en analyses analyseren
Gevallen van non-conformiteit identificeren en corrigerende acties nemen  Info block
Resultaten van metingen en analyses valideren
Resultaten aan diensten voor kwaliteit en productie, klanten, vertegenwoordigers, ... meedelen  Info block
Analyseprotocollen uitwerken  Info block
Informatie verwerken (verzamelen, klasseren, actualiseren)  Info block
De toepassing van veiligheids-, gezondheids- en milieuprocedures controleren  Info block
Spectrografie  Info block
Chromatografie  Info block
Veiligheid, gezondheid en milieu  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Good practices in een laboratorium  Info block
Statistische analyse  Info block
Milieunormen  Info block
Software voor Enterprise Resource Planning (ERP)  Info block
Audittechnieken  Info block
Fysische en chemische omgevingsanalyse  Info block
Methodes en tools voor probleemoplossing  Info block
Metrologie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken in het domein biochemie  Info block
Werken in het domein bacteriologie  Info block
Werken in het domein biologie, microbiologie  Info block
Werken in het domein radiochemie, dosimetrie en metrologie van stralingen
 Info block
Werken in het domein chromatografie  Info block
Werken in akoestiek, warmteleer  Info block
Chemie  Info block
Kernfysica  Info block
Fysica  Info block
Metaalkunde  Info block
Fysische metingen  Info block
Sterilisatie  Info block
Aanpassingen voorstellen aan analyseprotocols en kwaliteitsprocedures  Info block
Onderhoud plannen  Info block
Computerized Maintenance Management System (CMMS)  Info block
Afval afvoeren naar de behandelings- of opslagzones  Info block
Behoeften aan apparatuur, materieel en grondstoffen opvolgen  Info block
De verpakking van goederen opvolgen  Info block
Goederen conditioneren  Info block
De uitvoering van een prestatie controleren  Info block
Onderhandelen over contractvoorwaarden  Info block
Leveranciers, onderaannemers of dienstverleners selecteren  Info block
Een diagnose van milieu- of gezondheidsrisico's meedelen aan de vertegenwoordigers, institutionele partijen en instanties, en hen technisch ondersteunen  Info block
De strategische doelstellingen van een organisatie bepalen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Een dienst of organisatie leiden  Info block
Management  Info block
Budgetbeheer  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1321, 2145, 3111