Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H150401  Info block
Technische interventie controle-tests-kwaliteit elektriciteit en elektronica  Info block
Andere benamingen
Medewerker voor controle van elektronica (m/v)  Info block
Medewerker voor elektromechanica platformen (m/v)  Info block
Technisch medewerker elektronische fabricagecontrole (m/v)  Info block
Technisch medewerker voor controle van elektronica (m/v)  Info block
Technisch medewerker voor controle en kwaliteit van elektriciteit (m/v)  Info block
Technisch medewerker voor controle en kwaliteit van elektronica (m/v)  Info block
Technisch medewerker elektrisch materieel voor de toegang tot de fabriek (m/v)  Info block
Technisch medewerker elektronisch materiaal voor de toegang tot de fabriek (m/v)  Info block
Sectiehoofd voor controles en tests van elektriciteit (m/v)  Info block
Sectiehoofd voor controles en tests van elektronica (m/v)  Info block
Medewerker platformtests elektriciteit (m/v)  Info block
Controleur-elektricien (m/v)  Info block
Controleur-elektronicus (m/v)  Info block
Controleur van elektrisch materieel (m/v)  Info block
Controleur van elektronisch materieel (m/v)  Info block
Controleur elektronica (m/v)  Info block
Controleur elektriciteit (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur elektronica (m/v)  Info block
Technisch controleur elektriciteit (m/v)  Info block
Technisch controleur elektronica (m/v)  Info block
Monteur-elektricien testplatforms (m/v)  Info block
Testoperator elektronica (m/v)  Info block
Testoperator elektriciteit (m/v)  Info block
Operator voor tests van micro-elektronica (m/v)  Info block
Platformdeskundige elektriciteit (m/v)  Info block
Platformdeskundige elektronica (m/v)  Info block
Elektrotechnicus voor tests (m/v)  Info block
Technicus voor kwaliteitsgarantie van elektriciteit (m/v)  Info block
Technicus voor kwaliteitsgarantie van elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor tests van elektriciteit (m/v)  Info block
Technicus voor tests van elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor controle van elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor controle van elektrotechniek (m/v)  Info block
Technicus voor controle van elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Technicus voor controle van elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Technicus voor controle en elektronische tests (m/v)  Info block
Technicus voor controle en tests van elektriciteit (m/v)  Info block
Technicus voor elektronische fabriekscontrole (m/v)  Info block
Technicus voor kwaliteitscontrole van elektriciteit (m/v)  Info block
Technicus voor kwaliteitscontrole van elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor diagnostiek van elektriciteit (m/v)  Info block
Technicus voor diagnostiek van elektronica (m/v)  Info block
Technicus in een elektrisch laboratorium (m/v)  Info block
Technicus in een elektronisch laboratorium (m/v)  Info block
Technicus voor onderhoud, controles en tests van printplaten (m/v)  Info block
Technicus voor afstelling van elektriciteit (m/v)  Info block
Technicus voor afstelling van elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor elektromechanische platformen (m/v)  Info block
Technicus voor elektrotechnische platformen (m/v)  Info block
Technicus voor controle van elektrische platformen (m/v)  Info block
Technicus voor controle van elektronische platformen (m/v)  Info block
Testafnemer elektriciteit (m/v)  Info block
Testafnemer elektronica (m/v)  Info block
Technisch inspecteur (m/v)  Info block
Definitie
Controleert of test elektrische of elektronische producten bij stukgoed- of serieproductie, dienst na verkoop, ... Werkt volgens de veiligheidsregels en de kwaliteitsgarantie-eisen. Staat in voor de reparatie of het conform maken van de producten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: procedures en testmethodes bepalen, de analysen met betrekking tot de non-conformiteit van de producten uitvoeren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controles en procedures van tests en proeven vastleggen volgens het lastenboek en technische dossiers  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Stelt meetmethoden en testen op
- Werkt draaiboeken uit voor controles  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Het materiaal voor controle of tests selecteren
De gelijkvormigheid van het meet- en controlemateriaal controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Controleert het meet- en controlemateriaal volgens vastgelegde normen en procedures
- Stelt het meet- en controlemateriaal af volgens de voorschriften
- Houdt zich aan de voorschriften voor ijking (tijdstip, …)  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
De werking van het apparaat controleren
De functionaliteiten simuleren
Het apparaat in extreme omstandigheden uitproberen  Info block
- Test de verschillende onderdelen van de producten
- Controleert de werking volgens vastgelegde kwaliteitsnormen en parameters
- Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, ...)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
De metingen analyseren
De diagnose stellen van de oorzaken van de storingen
Wijzigingen doorvoeren met het oog op het conform maken van het product  Info block
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Selecteert relevante gegevens voor probleemanalyse
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem een oorzaak of symptoom is
- Doet voorstellen voor probleemoplossing volgens bedrijfsspecifieke richtlijnen
- Onderzoekt mogelijke oplossingen voor veelvoorkomende problemen  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van soldeertechnieken  Info block
Opvolggegevens van de interventie invullen
Verslagen opstellen van tests, controles, ...  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Registreert controlegegevens, storingen en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
Niet-conforme producten, afhankelijk van het soort storing, naar de betrokken diensten verzenden  Info block
- Verpakt de producten
- Labelt de producten
- Registreert de verzending  Info block
Kennis van voorzieningen voor kwaliteitsgarantie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controles of tests uitvoeren op producten:
Grote serie  Info block
Kleine en middelgrote serie  Info block
Prototype  Info block
Stuk  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Een apparaat of een elektronisch systeem configureren en er de parameters van instellen  Info block
- Gebruikt informaticatools (software voor het updaten van toestellen, ...)
- Draait proef met de toestellen
- Stelt parameters in volgens de analyse  Info block
Algemene controleprocedures, instructies, testprocedures, specificaties, ... uitwerken en aanpassen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Overlegt met de betrokkenen over nieuwe procedures en werkmethodes
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures op
- Ontwikkelt testscenario’s voor de verschillende onderdelen van het product of de installatie
- Ontwikkelt testscenario’s vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, ...)
- Ontwikkelt testscenario’s vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, ...)
- Integreert zo veel als mogelijk simulaties in de testscenario’s en beperkt zo de testtijd  Info block
Gevallen van non-conformiteit analyseren
Corrigerende maatregelen bepalen  Info block
Gebruikt statistische software  Info block
De conformiteit met de veiligheidsnormen controleren van de installatie van elektrische en elektronische componenten  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Instructies opstellen voor gebruik of onderhoud  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, onderhoudssystemen, fabrikanteninstructies, …)
- Stelt een handleiding op in voor de doelgroep begrijpbare taal
- Stelt een onderhoudsplan en -richtlijnen op
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
De personeelsleden bewustmaken van en opleiding geven over de benadering van kwaliteit  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Een methode of een kwaliteitsactieplan toelichten en uitvoeren (correcties, verbetering, gelijkvormig maken, ...)  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektronica  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven waar elektrisch, elektronisch, micro-elektronisch en elektromechanisch materiaal wordt geproduceerd. Je werkt samen met klanten en verschillende diensten (productie, methodes, studies, onderhoud, ...). Je werk varieert naargelang de sector (fabricage, micro-elektronica, ...), de organisatiewijze (eiland, lijn, ...), de fabricageprocedés en het soort gefabriceerde producten. Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen. Je werkt soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden of in clean rooms. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, masker, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie controle-tests-kwaliteit elektriciteit en elektronica. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2152, 3113, 3114