Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
H210201  Info block
Installaties in de voedingsindustrie bedienen  Info block
Andere benamingen
Arbeider bij de fruitsappenfabricatie in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Arbeider bij de productie van specerijen en sauzen in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Arbeider bij het uitpersen van vetten in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Arbeider bij het weekproces in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Brander in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Brouwer in de bedieningsruimte (m/v)  Info block
Chef productielijn in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Chocoladebewerker (m/v)  Info block
Chocoladegieter in een chocoladefabriek (m/v)  Info block
Glaceerder in een banketbakkerij (m/v)  Info block
Industrieel zuivelbehandelaar (m/v)  Info block
Kneder in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Koffiebrander (m/v)  Info block
Koker in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Koker in een suikerwarenfabriek in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Medewerker voedingsproductie (m/v)  Info block
Molenoperator (m/v)  Info block
Operator bij de productie of fabricatie in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator en toezichthouder van de machines voor automatische voedingsproductie (m/v)  Info block
Operator in de bedieningsruimte in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator in de dierenvoedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator in de vleesverwerkingsindustrie (m/v)  Info block
Operator in een industriële distilleerderij (m/v)  Info block
Operator in een oliefabriek in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Productieoperator van automatische installaties in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van automatische installaties in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van automatische productiesystemen in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van de extractie-installatie in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van de geautomatiseerde productielijn in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator mengmachines met bedieningspaneel in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van de productie- of fabricatielijn in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van de productielijn in een industriële bakkerij (m/v)  Info block
Operator van de productielijn in een industriële banketbakkerij (m/v)  Info block
Operator van een geautomatiseerde aanvoerlijn in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van de productielijn in de melkindustrie (m/v)  Info block
Operator van een autoclaaf in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van enrobeermachines in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van kneedmachines in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van machines in de kaasindustrie (m/v)  Info block
Operator van machines in de melkindustrie (m/v)  Info block
Operator van machines in de vleesverwerkende industrie (m/v)  Info block
Operator van apparaten in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van ovens in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van persen in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Operator van installaties voor de productie van voedingsmiddelen (m/v)  Info block
Pasteuriseerder (m/v)  Info block
PLC – operator (m/v)  Info block
Procesoperator voeding (m/v)  Info block
Productiearbeider in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Productiemedewerker voeding (m/v)  Info block
Productieoperator vloeibare chocolade (m/v)  Info block
Productieoperator voeding (m/v)  Info block
Productietechnicus in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Sausbereider in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Steriliseerder in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Voedingsproductiemedewerker (m/v)  Info block
Operator van machines in de voedingsindustrie (m/v)  Info block
Definitie
Bewaakt en bedient een machine of automatische productielijn voor de verwerking van voedingsproducten. Werkt volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en de productierichtlijnen (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Voert kwaliteitscontroles uit op de grondstoffen en de (half)afgewerkte producten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: manuele handelingen die aan het product gelinkt zijn uitvoeren (garneren, ...), de installaties monteren en afstellen, het basisonderhoud uitvoeren en een team coördineren (operatoren, bestuurders, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat en de netheid van de toestellen (weegschaal, maalmachine, kookkuip, ovens, ...) en van de werkpost controleren en onderhouden  Info block
- Draait proef met de toestellen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (smeren, …)
- Stemt de hoeveelheid product af op het oppervlak en de vervuiling
- Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De productiegegevens selecteren en de parameters instellen (hoeveelheid, dosering, mengeling, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Start de machine of installatie op  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voedingsproductieprocedures (kringloop, grondstofmengeling, koken, ...)  Info block
De toevoer van machines of installaties en de doorstroming van grondstoffen of producten controleren  Info block
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
- Houdt de voorraad op peil
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van voedingsproductieprocedures (kringloop, grondstofmengeling, koken, ...)  Info block
Toezicht houden op het functioneren van de machines en toestellen en indien nodig eenvoudige interventies uitvoeren  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt storingen aan de machines en toestellen ter plaatse of via beeldschermen op
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Legt de productie stil indien nodig
- Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voedingsproductieprocedures (kringloop, grondstofmengeling, koken, ...)  Info block
Vleeswaren, groenten, ... en voedingsproducten controleren  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, geur, op de tast, …)
- Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voedingsproductieprocedures (kringloop, grondstofmengeling, koken, ...)  Info block
Stalen nemen van stoffen of producten, een referentie geven en voor analyse registreren  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
- Vult formulieren in (tijdstip, waarden, …)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voedingsproductieprocedures (kringloop, grondstofmengeling, koken, ...)  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voedingsproductieprocedures (kringloop, grondstofmengeling, koken, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
Manueel handelingen voor de voorbereiding of afwerking uitvoeren:
Garneren  Info block
Mengen  Info block
Versnijden  Info block
Verwijderen van ingewanden  Info block
Toezicht houden op de parameters van een productielijn vanuit een controlekamer en indien nodig aanpassen  Info block
- Bestuurt vanuit een bedieningsruimte
- Gebruikt controlesoftware
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn  Info block
De instellingen van de machines (kleppen, vijzels, ...), controleautomaten of meetapparaten aanpassen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt gereedschap
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt gereedschap
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)  Info block
De opslag van grondstoffen organiseren (indeling van de silo's, ...)  Info block
- Houdt de voorraad op peil
- Voorziet materiaal voor de uitvoering van de opdracht
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
De verpakking en etikettering van producten controleren (luchtdichtheid, gewicht, vervaldatum) of manueel verpakken  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt fouten aan de verpakking en etikettering op
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Voorziet de verpakking van gegevens  Info block
Technische hulp verlenen aan operatoren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Gebruikt een techniek en materieel voor de opdracht (computergestuurd, manueel)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Geeft aanwijzingen aan collega’s
- Geeft uitleg bij de productieorder en technische fiche  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Stelt de eigenschappen van de productiegegevens vast (via computer, staalnames, berekeningen)
- Neemt procedures met normen en voorschriften door
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Doet verbetervoorstellen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op
- Stuurt bij indien nodig
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Voedingsbedrijf  Info block
Bedrijf voor bereide maaltijden  Info block
Bedrijf voor beschuit en koekjes  Info block
Bedrijf voor chocolade, snoepgoed  Info block
Bedrijf voor conserven, diepvriesproducten  Info block
Bedrijf voor dieetvoeding  Info block
Bedrijf voor deegwaren  Info block
Bedrijf voor dierenvoeding  Info block
Bedrijf voor drank, alcohol  Info block
Bedrijf voor gehomogeniseerde voedingspreparaten  Info block
Bedrijf voor graanproducten  Info block
Bedrijf voor groente- en fruitproducten  Info block
Bedrijf voor industriële (banket)bakkerij  Info block
Bedrijf voor ingrediënten voor de voedingsindustrie  Info block
Bedrijf voor koffie en thee  Info block
Bedrijf voor meelproducten  Info block
Bedrijf voor melk, zuivelproducten  Info block
Bedrijf voor sauzen en kruiden  Info block
Bedrijf voor olie, vetten, margarines  Info block
Bedrijf voor specerijen  Info block
Bedrijf voor suiker  Info block
Bedrijf voor veevoeders  Info block
Bedrijf voor vis- en schaaldieren  Info block
Bedrijf voor vlees  Info block
Bedrijf voor zetmeel  Info block
Voeding  Info block
Procesindustrie  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
In een vochtige ruimte  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven uit de voedingsindustrie. Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. De productie is soms ook seizoensgebonden (eindejaarsfeesten, seizoensproducten, ...). Je werkt in een controlecabine of werkplaats, soms in een warme, koude of vochtige omgeving of in een omgeving met een gecontroleerde atmosfeer. Je werk kan het dragen van lasten inhouden. Zelf draag je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals hand- en veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, … en een hygiënische uitrusting zoals een haarnetje en mondmasker.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties in de voedingsindustrie bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Je moet voldoen aan de voorwaarden uit het KB van 3 februari 2012 (medisch attest voor personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker voedingsindustrie (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Koffiebrander (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator voedingsindustrie (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator voeding (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:7513, 7514, 8160