Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220101  Info block
Houten werkstukken assembleren  Info block
Andere benamingen
Agraffeerder van werkstukken in hout (m/v)  Info block
Assembleerder van decoratief fineerhout (m/v)  Info block
Assembleerder van fineerhout (m/v)  Info block
Jukbouwer (m/v)  Info block
Hersteller van houten panelen (m/v)  Info block
Hersteller van palletten (m/v)  Info block
Houtfineerder (m/v)  Info block
Houtskeletbouwer (m/v)  Info block
Inpakker in een kistenfabriek (m/v)  Info block
Inpakker van hout (m/v)  Info block
Monteur-lijstenbouwer van werkstukken in hout (m/v)  Info block
Monteur van houten speelgoed (m/v)  Info block
Meubelmonteur (m/v)  Info block
Monteur van palletten (m/v)  Info block
Monteur van werkstukken in hout (m/v)  Info block
Monteur van werkstukken in hout en gerelateerde materialen (m/v)  Info block
Nagelschieter (m/v)  Info block
Nagelschieter voor palletten (m/v)  Info block
Plakhoutvoeger (m/v)  Info block
Ploegbaas montage van werkstukken in hout (m/v)  Info block
Samensteller van houten panelen (m/v)  Info block
Stoelenbouwer (m/v)  Info block
Montagemedewerker van werkstukken in hout (m/v)  Info block
Monteur van meubels (m/v)  Info block
Medewerker assemblage houtindustrie (m/v)  Info block
Definitie
Assembleert in serie werkstukken en onderdelen uit hout of uit andere materialen (stoelen, karkassen, panelen, plakhout,...). Werkt met vooraf bewerkte en gezaagde onderdelen. Werkt volgens de veiligheids- en productierichtllijnen (kwaliteit, kosten, termijn,…). Kan machinale bewerkingen uitvoeren. Kan een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Bepalen welke handelingen nodig zijn voor de montage of assemblage aan de hand van de instructies (plannen, inventarissen, productieregels)
De werkpost van het nodige voorzien  Info block
- Raadpleegt de productieplanning
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Stemt de hoeveelheid materiaal af op de opdracht  Info block
De stukken en onderdelen plaatsen volgens plan of werktekening  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Leest plannen en werktekeningen
- Tekent maten, verbindingen en profileringen af met zo weinig mogelijk verlies
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van plaastingstechnieken voor beslag (hang- en sluitwerk: knoppen, handvaten, scharnieren, sloten, ...)  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken voor glas  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De onderdelen juist plaatsen en verbinden met behulp van lijm en (verbindings)beslag  Info block
- Gebruikt draagbaar elektrisch en pneumatisch gereedschap (nagel- en nietmachine, lijmpistool, ...)
- Gebruikt mallen
- Gebruikt een (corpus)pers  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
De machines en werktuigen voor de assemblage instellen en bijregelen
De onderdelen verzamelen en bevestigen volgens de assemblageorder  Info block
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies  Info block
Kennis van fineertechnieken  Info block
Kennis van technieken voor assemblage met verbindingen in hout  Info block
Kennis van technieken voor assemblage met pen en gat  Info block
De assemblage controleren (uitzicht, stabiliteit, uitlijning, speling, ...)
De nodige aanpassingen uitvoeren (definitieve afdichting, onderhoud, ...)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, …)
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften  Info block
Kennis van lijmkarakteristieken  Info block
Kennis van meubelstijlen  Info block
Onvolkomendheden aanduiden en wegwerken  Info block
- Gebruikt handgereedschap (schaaf, hamer, …)
- Controleert het effect van de verbeteringen
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie of uitvoering
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Montagehandelingen uitvoeren:
Draagbalken  Info block
Fineerwerk  Info block
Geprefabriceerde gehelen (chalets, huizen)  Info block
Meubels  Info block
Samenstellen  Info block
Samenstellen van boten  Info block
Speelgoed  Info block
Stoelen  Info block
Verpakkingen, palletten  Info block
Werken aan producten in:
Hout en houtderivaten (houten panelen, ...)  Info block
PVC  Info block
Synthetische materialen en composietmateriaal (kunststoffen, ...)  Info block
Aluminium  Info block
Het plaatsen van elementen in houten werkstukken:
Beslag (hang- en sluitwerk: handvaten, sloten, decoratie, ...)  Info block
Dichtingen en verbindingen (isolatie, ondoordringbaarheid, ...)  Info block
Glas  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken voor glas  Info block
Handelingen voor de productie van plaatmaterialen op basis van hout uitvoeren:
In lagen leggen of assembleren van de stukken fineerhout  Info block
Klassement of sortering van fineerhout (uitzicht, tekortkomingen, gebruik, ...)  Info block
Lijmen  Info block
Persen  Info block
Snijden van stukken fineerhout  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Rolbrug  Info block
Heftruck  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Bewerken en vormen van houten werkstukken (zaagwerk, schaafwerk, lijstwerk, snijwerk, buigwerk, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche  Info block
Kenmerken van de mallen bepalen voor de montage van nieuwe producten (vorm, afmetingen, ...)  Info block
Kisten of verpakking op maat maken
Goederen hierin verpakken  Info block
Hanteert breekbare voorwerpen  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gaat de aanwezigheid van onderdelen na
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Gebruikt machinale en/of manuele technieken voor het inpakken en labelen van goederen (banderolleren, cylindrisch etiketteren, flowpack, kartonneren, gesloten krimp, open krimp, …)
- Springt economisch om met inpakmaterialen
- Houdt zich aan de order
- Past de bedrijfsregels voor etikettering toe  Info block
Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor breekbare en niet-breekbare goederen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Contacteert leveranciers
- Meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Meubelonderdelen afwerken (bekleden, gladschuren, vernissen, verven, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor de productie van meubels  Info block
Bedrijf voor de productie van houten panelen en aanverwanten  Info block
Bedrijf voor de productie van houten geraamten  Info block
Bedrijf voor de productie van houten speelgoed  Info block
Bedrijf voor de productie van parket, lambrizering, lijsten, ...  Info block
Bedrijf voor de constructie van houtbouwsystemen  Info block
Bedrijf voor tweede houtbewerking  Info block
Zagerij  Info block
Interieurinrichting, interieurdecoratie  Info block
Meubelsector  Info block
Productie van verpakkingsmaterialen  Info block
Scheepsbouw  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houtbewerkingsbedrijven (meubelbranche, ambachtelijke of industriële schrijnwerkerijen, ...). Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren of in een ploegensysteem. Je werkt in een werkplaats en draagt soms lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, -bril en gehoorbeschermers.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Houten werkstukken assembleren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Paletten- en krattenmaker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Industrieel verpakker (m/v)

ISCO-08-code:8219