Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220201  Info block
Meubel- en houtbewerkingsmachines bedienen  Info block
Andere benamingen
Figuurzager (m/v)  Info block
Houtfrezer (m/v)  Info block
Houtbewerker (m/v)  Info block
Houtbewerker met gestuurde houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Hulpmachinist voor de productie-installaties in de houtindustrie (m/v)  Info block
Industrieel schrijnwerker (m/v)  Info block
Medewerker bij de industriële productie van meubels in een meubelmakerij (m/v)  Info block
Operator van afwerkingslijnen in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van afwerkingsmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van automatische machines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van bewerkingsmachines voor industriële houtbouwsystemen (m/v)  Info block
Operator van boorapparaten in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van CNC houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Operator van de montage-installaties in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van de vernagelingslijn (m/v)  Info block
Operator van drooginstallaties in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van fineersnijmachines (m/v)  Info block
Operator van freesmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Bediener van houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Operator van houtbewerkingsmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Bediener van houtpersen (m/v)  Info block
Operator van kopieerfrezen in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van lijminstallaties in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van machines voor het plaatsen van beslag (m/v)  Info block
Operator van montagelijnen in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van pennenbanken (m/v)  Info block
Operator van pennenbank in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van schaafmachines (m/v)  Info block
Operator van schuurmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van sculpteermachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van snijmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van sorteermachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van vingerlasmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van vlakbanken (m/v)  Info block
Operator van vierzijdige schaaf- en profileermachines (m/v)  Info block
Operator van vormgevingsmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator voor timmerwerk (m/v)  Info block
Operator zaagmachine of opdeelzaag in de houtindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas in het houtbewerkingsatelier (m/v)  Info block
Ploegbaas van de bestuurders van de houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Ploegbaas van de productieploeg in de houtindustrie (m/v)  Info block
Productieoperator in de houtindustrie (m/v)  Info block
Schaver in de houtindustrie (m/v)  Info block
Schuurder voor industrieel schrijnwerk (m/v)  Info block
Servicetechnicus-operator van bewerkingscentra in de houtindustrie (m/v)  Info block
Servicetechnicus-operator van houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Servicetechnicus-operator van productiemachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Servicetechnicus van houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Smetter in de industriële timmerwerksector (m/v)  Info block
Medewerker bij de industriële productie van meubels in een schrijnwerkerij (m/v)  Info block
Operator van houtbewerkingsmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van snijmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van pennenbanken (m/v)  Info block
Operator van lijmmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van houtbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Operator van fineermachines (m/v)  Info block
Operator van houtpersen (m/v)  Info block
Operator van fineerschilmachines (m/v)  Info block
Definitie
Regelt, superviseert en reguleert één of meer conventionele, CNC- of geautomatiseerde machines, die producten (meubels, skeletten, ...) in hout en verwante materialen vervaardigen (bewerken, assembleren, afwerken, ...). Komt tussen volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Voert controles uit (kwaliteit, hoeveelheid, ...) en voert het basisonderhoud van machines en installaties uit.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De nodige productiehandelingen (bewerking, assemblage, afwerking, ...) aan de hand van instructies, productieorder, technische fiches, ... bepalen  Info block
- Raadpleegt de productieplanning  Info block
Kennis van houtbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van interne procedures  Info block
De veiligheidsvoorzieningen van de productie-installaties controleren (werktuigen, montageband, ...)  Info block
- Leeft richtlijnen voor het gebruik van materieel na
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Meldt problemen aan de onderhoudstechnicus
- Houdt zich aan de veiligheidssignalisatie op de werkplek  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het gereedschap en de geleiders voor de onderdelen monteren en positioneren
Het sturingsprogramma selecteren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, plannen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt CAM-software
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Stelt machineonderdelen manueel af (nonius, aanslag, ...)
- Plaatst machineonderdelen na gebruik terug op de voorziene plaats  Info block
Kennis van de machines, de onderdelen en de werking  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van het opspannen van gereedschappen en onderdelen (gereedschapshouders, ...)  Info block
Kennis van verspaningstechnieken  Info block
De machine of installatie opstarten en het productieproces opvolgen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Bedient een conventionele, CNC- of geautomatiseerde machine
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de machines, de onderdelen en de werking  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
Gaat na wat de oorzaak is van een storing (apparatuur, productieproces, …)
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van CAM  Info block
Kennis van CPMS  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van storingsanalyse  Info block
De productie controleren en de niet-conforme producten verwijderen  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, sterkte, …)
- Duidt producten met fouten aan  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, kwaliteitscontroles, ...)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van registratietechnieken  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Bewerkings- en afwerkingshandelingen uitvoeren op houten werkstukken:
Afwerken  Info block
Bijschaven  Info block
Boren  Info block
Draaien  Info block
Fineersnijden  Info block
Frezen  Info block
Houtstof verwijderen  Info block
Monteren  Info block
Pennen slaan  Info block
Profileren  Info block
Schaven  Info block
Schuren  Info block
Vernissen  Info block
Lakken  Info block
Vervormen, buigen  Info block
Voorschaven  Info block
Vormgeven  Info block
Zagen  Info block
Productie- en verwerkingshandelingen uitvoeren met:
Bewerkingscentra  Info block
CNC-gestuurde werktuigmachines  Info block
Geautomatiseerde individuele installaties  Info block
Conventionele werktuigmachines  Info block
Transportband, transportsystemen  Info block
Werktuigen met meerdere draaiassen  Info block
Een vooraf bepaald programma aanpassen (coderen - decoderen)
Een basisprogramma voor productie ontwikkelen (omzetten van een plan, referentiesysteem, document, ...)  Info block
- Gebruikt CNC-software
- Gebruikt CAD/CAM-software  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van het CAD/CAM systeem  Info block
Gereedschappen en instrumenten op de productiemachine of -lijn controleren en vervangen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Houten onderdelen bewerken met een gestuurde houtbewerkingsmachine (freesbank, draaibank, opdeelzaag, ...)
Het werktuig of het te bewerken onderdeel manueel geleiden  Info block
- Hanteert hout volgens de eigenschappen en structuur (houtvezelrichting, houtgebreken, ...)  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Installaties voor het drogen en verduurzamen van hout afstellen en controleren (impregnatieketels, droogkamers, …)  Info block
- Bedient vanuit een controlekamer  Info block
Kennis van droogcyclussen van houtsoorten  Info block
Kennis van verduurzamingsprocedures en -technieken  Info block
Kennis van verduurzamingsproducten  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gaat de aanwezigheid van onderdelen na
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Gebruikt machinale en/of manuele technieken voor het inpakken en labelen van goederen (banderolleren, cylindrisch etiketteren, flowpack, kartonneren, gesloten krimp, open krimp, …)
- Springt economisch om met inpakmaterialen
- Houdt zich aan de order
- Past de bedrijfsregels voor etikettering toe  Info block
Kennis van stapel- en laadtechnieken  Info block
Kennis van beschermings- en inpaktechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor de productie van houten geraamten  Info block
Bedrijf voor de productie van houten panelen en aanverwanten  Info block
Bedrijf voor de productie van houten speelgoed  Info block
Bedrijf voor de productie van meubels  Info block
Bedrijf voor de productie van parket, lambrizering, lijsten, ...  Info block
Zagerij  Info block
Bedrijf voor de constructie van houtbouwsystemen  Info block
Bedrijf voor tweede houtbewerking  Info block
Industrieel schrijnwerk  Info block
Interieurinrichting, interieurdecoratie  Info block
Meubelsector  Info block
Productie van verpakkingsmaterialen  Info block
Scheepsbouw  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houtbewerkingsbedrijven (meubelbranche of industriële schrijnwerkerijen, ...). Je komt in contact met de kwaliteits- en onderhoudafdeling. Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren of in een ploegensysteem. Je werkt in een werkplaats en draagt soms lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, -bril en gehoorbeschermers.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Meubel- en houtbewerkingsmachines bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker hout (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Machinaal houtbewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator hout (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:7523