Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220301  Info block
Installaties voor houten plaatmateriaal bedienen  Info block
Andere benamingen
Afroller bij de productie van houten panelen (m/v)  Info block
Hulpoperator van CNC machines voor de productie van houten panelen (m/v)  Info block
Machinist bij de productie van houten panelen (m/v)  Info block
Operator houten plaatmateriaal (m/v)  Info block
Operator bij de productie van panelen op basis van hout (m/v)  Info block
Operator van CNC-machines voor de productie van houten panelen (m/v)  Info block
Operator van de productielijnen waar houten panelen gemaakt worden (m/v)  Info block
Operator van de productielijnen waar vezel- en spaanplaten gemaakt worden (m/v)  Info block
Operator van de drooginstallaties voor houten vezelplaten (m/v)  Info block
Operator van de drooginstallaties voor spaanplaten (m/v)  Info block
Operator van een fineerschilmachine voor hout (m/v)  Info block
Operator van een trommelschilmachine (m/v)  Info block
Operator van een zaaginstallatie bij de productie van plaatmaterialen op basis van hout (m/v)  Info block
Operator van snijmachines voor fineerhout (m/v)  Info block
Operator van installaties voor de mechanische bewerking van hout (m/v)  Info block
Bediener van installaties voor de productie van houten panelen (m/v)  Info block
Operator van kantrechtmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van kantenlijmmachines in de houtindustrie (m/v)  Info block
Operator van lijminstallaties voor plaatmaterialen op basis van hout (m/v)  Info block
Operator van machines waar houten panelen gemaakt worden (m/v)  Info block
Operator van persen (multiplex e.a.) (m/v)  Info block
Operator van persen voor plaatmaterialen op basis van hout (multiplex e.a.) (m/v)  Info block
Operator van schaafmachines voor de productie van houten panelen (m/v)  Info block
Operator van schuurinstallaties voor plaatmaterialen op basis van hout (m/v)  Info block
Ploegbaas van de productieploeg van houten panelen (m/v)  Info block
Ploegbaas van het atelier waar de houten panelen geperst worden (m/v)  Info block
Zager van houten panelen (m/v)  Info block
Definitie
Regelt, superviseert en reguleert één of meerdere eenvoudige of complexe machines of installaties, die plaatmaterialen op basis van hout (spaanplaat, multiplex, ...) produceren (voorbereiden van de grondstoffen, conformiteit, persing, ...). Werkt volgens de veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Voert het basisonderhoud van de machines en installaties uit.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleren of de installaties werken en veilig zijn  Info block
- Controleert de veiligheidsuitrusting van de installaties en apparatuur
- Start de machine en apparatuur op
- Test machineonderdelen op hun werking
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse of via beeldschermen op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Bevestigt de paraatheid van de installaties en apparatuur  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De toevoer van onderdelen en grondstoffen voor de machines en installaties verzorgen of controleren  Info block
- Gebruikt chemische producten (zuren, soda, oplosmiddelen, lijm, bindmiddelen, ...)
- Houdt de voorraad op peil, zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie  Info block
Basiskennis van wiskunde  Info block
De parameters van de machines en installaties bepalen en regelen (temperatuur, druk, vochtigheidsgraad, snelheid, mengdosering, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt CNC-machines
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Voert thermische of chemische ontvezeling uit  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
De doorstroom van de grondstoffen en producten opvolgen (pulp, fineerhout, ...)
De verschillende productiefases van de panelen opvolgen (verlijmen, vormen, persen, zagen, ...)  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn  Info block
Oorzaken van storingen van machines of installaties bepalen
Instellingen bijwerken en interventies uitvoeren  Info block
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Stalen nemen van de geproduceerde panelen
Mechanische, fysieke, ... testen uitvoeren  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
 Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De testresultaten analyseren en de parameters bijstellen  Info block
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Voert berekeningen uit
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, ...)  Info block
- Gebruikt de installatiesoftware
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, …)
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Houdt gegevens bij over de staalname (tijdstip, waarden, …)
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen bij de productie van:
Panelen op basis van houtplaten (multiplex, ...)  Info block
Panelen op basis van vezels en partikels (samengeperst, gemelamineerd, ...)  Info block
Voorbereidingen treffen:
Ontschorsen  Info block
Schillen  Info block
Handelingen voor de productie van plaatmaterialen op basis van hout uitvoeren:
De verschillende lagen van het paneel samenstellen (pakpapier, gemelamineerd papier, fineerwerk, ...)  Info block
In lagen leggen of assembleren van de stukken fineerhout  Info block
Klassement of sortering van fineerhout (uitzicht, tekortkomingen, gebruik, ...)  Info block
Lijmen  Info block
Persen  Info block
Snijden van stukken fineerhout  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Rolbrug  Info block
Heftruck  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Afwerkingshandelingen uitvoeren op houten panelen:
Boren  Info block
Gladschuren  Info block
Houtstof verwijderen  Info block
Op maat maken (dikte, formaat, ...)  Info block
Plaatsen van kantstroken  Info block
Verven  Info block
Zagen  Info block
Toezicht houden op de parameters van een productielijn vanuit een controlekamer en indien nodig aanpassen  Info block
- Gebruikt productiecontrole-instrumenten
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, evoluties,…)
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Installaties voor het drogen en verduurzamen van hout afstellen en controleren (impregnatieketels, droogkamers, …)  Info block
- Bedient vanuit een controlekamer  Info block
Kennis van droogcyclussen van houtsoorten  Info block
Kennis van houtbewerkingstechnieken  Info block
De houten panelen verpakken (verdeling per goederenpartij, bandijzers, folie, ...)  Info block
- Bedient een verpakkingslijn of -installatie  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor de productie van meubels  Info block
Bedrijf voor productie van houten panelen en aanverwanten  Info block
Meubelsector  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Hout  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Dit beroep wordt uitgeoefend in bedrijven waar houten panelen op industriële manier gefabriceerd worden in combinatie met verschillende diensten (kwalliteit, onderhoud,...). De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming. Het werk kan volgens flexibele of onderbroken werkuren of in ploegen georganiseerd worden. De activiteit vindt plaats in een atelier. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, bril,...) is verplicht.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties voor houten plaatmateriaal bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator hout (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

ISCO-08-code:7523, 8172