Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220401  Info block
Leiding geven in de meubel- en houtindustrie  Info block
Andere benamingen
Adjunct-hoofd van de productieafdeling in de houtindustrie (m/v)  Info block
Adjunct-hoofd van de zagerij (m/v)  Info block
Adjunct-hoofd van het productieatelier in de houtindustrie (m/v)  Info block
Adjunct-hoofd van het zaagatelier (m/v)  Info block
Chef van de zagerij (m/v)  Info block
Hoofd van een perswerkplaats in de houtindustrie (m/v)  Info block
Leidinggevende meubel- en houtindustrie (m/v)  Info block
Hoofd van een werkplaats in de houtindustrie (m/v)  Info block
Leidinggevend medewerker in de houtindustrie (m/v)  Info block
Meestergast in de hout- en meubelindustrie (m/v)  Info block
Meestergast in de zagerij (m/v)  Info block
Meestergast schrijnwerkerij (m/v)  Info block
Opzichter in de houtindustrie (m/v)  Info block
Opzichter in de meubelmakerij (m/v)  Info block
Opzichter in de schrijnwerkerij (m/v)  Info block
Opzichter in de zagerij (m/v)  Info block
Ploegbaas in een schrijnwerkerij, meubelmakerij, interieurbedrijf (m/v)  Info block
Productiechef in de houtindustrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de productie in de houtindustrie (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke in de houtindustrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke houtstapelplaats (m/v)  Info block
Verantwoordelijke in de zagerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opslagplaats van gekapt hout (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een werkplaats in de houtindustrie (m/v)  Info block
Voorman houtbewerkerij (m/v)  Info block
Voorman houtbewerking (m/v)  Info block
Voorman houtmontage (m/v)  Info block
Voorman meubelinrichting (m/v)  Info block
Voorman meubelmakerij (m/v)  Info block
Voorman meubilering (m/v)  Info block
Voorman schrijnwerkerij (m/v)  Info block
Voorman van de productie in de houtindustrie (m/v)  Info block
Voorman zagerij (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteiten van één of meer team(s) van operatoren van houtverwerkingsmachines en zorgt dat de productie gebeurt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productiedoelstellingen (hoeveelheid, termijnen, kwaliteit, ...). Kan deelnemen aan het opzetten van acties voor productieverbetering (verloop van de werkwijze, installaties, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het productiedossier raadplegen en de haalbaarheid van de productie controleren  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Brengt leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit in rekening
- Onderhandelt over het reëel haalbare
- Stelt indien nodig aanpassing of het elders
onder brengen van de productie voor  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
De productiestappen plannen
De activiteiten verdelen over de werkplaatsen of ploegen
Het personeel over de werkposten verdelen  Info block
- Gebruikt software voor planningsbeheer
- Plant de doorloop van het product in de afdeling (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Houdt rekening met de vaardigheden van en de werklast voor de medewerkers
- Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van productiemanagementtechnieken  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Machines en werktuigen voor de productie uitkiezen en controleren  Info block
- Gebruikt CAM-software
- Houdt zich aan de productiedossiers
- Benut de machines optimaal
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief onderhoud op
- Beschrijft afwijkingen en storingen aan de onderhoudstechnicus
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
De instellingen of programmering van de machines en het materiaal ingeven of controleren  Info block
- Stemt de programmeertaal en -methodiek af op de toepassing
- Bouwt het programma en de installatie zo op dat de afzonderlijke componenten op verschillende momenten getest kunnen worden
- Werkt volgens een systematiek die de code gestructureerd, overzichtelijk, onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar maakt  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Werkplaatsen bevoorraden
Productielijnen en machines controleren  Info block
- Instrueert medewerkers in het op peil houden van de voorraad  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De kwaliteitscontrole op de afgewerkte producten uitvoeren of superviseren (meubels, interieurelementen, skeletten, ...)  Info block
- Beoordeelt producten aan de hand van stalen, testen en/of volgens de productspecificaties
- Merkt afwijkingen aan de producten op
- Raadpleegt documentatie (kwaliteitsrichtlijnen, …)
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers  Info block
Kennis van het assortiment houtproducten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen  Info block
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet hindert
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Werkt wijzigingen in de productiedossiers uit
- Overlegt over aanpassing van het productieproces
- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen  Info block
Basiskennis hygrometrie  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van het assortiment houtproducten  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Contacteert leveranciers
- Volgt bestellingen op
- Controleert of de levering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen in een productiefase in de houtindustrie:
Afwerken  Info block
Bewerken  Info block
Drogen  Info block
Monteren, assembleren  Info block
Verwerking  Info block
Zagen (in stukken / planken)  Info block
Productietijd en productiekosten evalueren en becijferen
Prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen  Info block
- Schat of berekent de kosten
- Legt verbanden tussen informatie
- Identificeert leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit van het product  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Technische en organisatorische oplossingen voor productieverbetering uitwerken  Info block
- Doet voorstellen over de personeelsbezetting
- Doet voorstellen tot verbetering op basis van de kwaliteitscontrole
- Doet voorstellen over bewerkingsmethoden en grondstoffen
- Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van machines
- Doet voorstellen over de aanschaf van nieuw materieel
- Voert aanpassingen door
- Evalueert deze aanpassingen  Info block
Kennis van productiemanagementtechnieken  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Licht de werking van machines toe
- Geeft uitleg bij de productieorder en technische fiche
- Zoekt mee naar oplossingen bij problemen  Info block
Kwaliteitsprocedures uitwerken en aanpassen en de correcte toepassing controleren  Info block
- Evalueert de kwaliteit van de producten
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Ziet toe op de werking van de machines
- Werkt werkprocedures uit
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens de kwaliteitsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De onderhoudswerkzaamheden coördineren en plannen volgens de productievereisten  Info block
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
- Controleert de vervanging van afgeschreven machines
- Schakelt indien nodig een mecanicien in
- Wisselt technische informatie uit
- Voert bepaalde specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines zelf uit  Info block
De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Werkt indien nodig bijkomende veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Instrueert medewerkers in het werken met de machines en werktuigen  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor de productie van houten geraamten  Info block
Bedrijf voor de productie van houten panelen en aanverwanten  Info block
Bedrijf voor de productie van meubels  Info block
Bedrijf voor de productie van parket, lambrizering, lijsten, ...  Info block
Bedrijf voor tweede houtbewerking  Info block
Zagerij  Info block
Interieurinrichting, interieurdecoratie  Info block
Mechanische houtindustrie  Info block
Meubelsector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Handel  Info block
In openlucht  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houtbewerkingsbedrijven (zagerijen, industriële schrijnwerkerijen, meubelfabrieken, interieurbedrijven, skeletbouwbedrijven, ...). Je komt in contact met de commerciële en productieafdeling, klanten, leveranciers, ... Je werk varieert naargelang de sector (houtbewerking, meubelbranche, ...) en de automatiseringsgraad van het bedrijf. Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren of in een ploegensysteem. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, -bril en gehoorbeschermers.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding in de meubel- en houtindustrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321