Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220501  Info block
Houtzagerij  Info block
Andere benamingen
Afroller voor de eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Aftekenaar in een zagerij (m/v)  Info block
Aftekenaar-smetter voor de eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Arbeider aan de afkortzaagmachine voor de eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Arbeider in de zagerij (m/v)  Info block
Beheerder van de opslagplaats voor gekapt hout (m/v)  Info block
Fineerschiller (m/v)  Info block
Fineersnijder (m/v)  Info block
Houtimpregneerder (m/v)  Info block
Houtmeester (m/v)  Info block
Houtsorteerder, -klasseerder (m/v)  Info block
Houtsorteerder (m/v)  Info block
Houtzager (m/v)  Info block
Kantrechter (m/v)  Info block
Kliever van duighout (m/v)  Info block
Kwaliteitssorteerder eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Ontschorser in een zagerij (m/v)  Info block
Operator houtzagerij (m/v)  Info block
Operator van de zaaglijn (m/v)  Info block
Operator van droogkamers voor de eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Operator van fineerschilmachines (m/v)  Info block
Operator van fineersnijmachines (m/v)  Info block
Operator van snijmachines voor de eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Operator voor de eerste bewerking van constructiehout (m/v)  Info block
Ploegbaas van de houtstapelplaats (m/v)  Info block
Ploegbaas van de opslagplaats voor gekapt hout (m/v)  Info block
Ploegbaas van de zagerij (m/v)  Info block
Zaagoperator (m/v)  Info block
Zager eerste houtbewerking (m/v)  Info block
Zager tweede houtbewerking (m/v)  Info block
Definitie
Voert zaagwerken uit (hoofdzagen, herzagen, afkorten, op bool zagen, schulpen, ...). Sorteert verschillende soorten hout volgens kwaliteit en grootte. Werkt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en productievereisten (optimaliseren van het zagen, kwaliteit, kosten, termijnen,...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verzaagd hout opwaarderen en opslaan (verwerken, drogen, kantrechten, vierschalen, voorschaven,...) en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Boomstammen per soort, kwaliteit, afmetingen, ... voor de bestelling selecteren en markeren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder
- Optimaliseert het gebruik van gekapt hout
- Gebruikt materieel voor volumebepaling
- Klasseert boomstammen volgens hun kwaliteit  Info block
Kennis van handelsafmetingen  Info block
Kennis van houtsoorten  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Vreemde elementen (metalen, ...) verwijderen
Het gekapte hout ontschorsen en verzagen (verwerking tot houtblokken, hakblokken, ...)  Info block
- Gebruikt materieel voor de detectie van vreemde elementen
- Gebruikt een zaagstraat, afkortzaag, lintzaag, veelbladzaag, ...
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verspaningstechnieken  Info block
Bevoorraden van de productieketen en de werkpost (hoofdzaag,...) volgens het soort zaagwerk en de capaciteit van de installaties  Info block
- Houdt de voorraad op peil, zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Houdt gegevens bij over het verbruik van het hout
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van het hout op en neemt actie  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van machines en hun onderdelen  Info block
Het werkmateriaal op de machine plaatsen en onderhouden  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Plaatst machineonderdelen na gebruik terug op de voorziene plaats  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Snijgereedschappen selecteren (zaagbladen, messen, ...), monteren en afstellen (positie, spanning, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies  Info block
Kennis van procedures voor het afstellen van werktuigen (lemmetspanning, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De machines afstellen (snelheid, aanzet, dikte, ...)
De productieprogramma's selecteren en het procesverloop opvolgen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, …)
- Merkt storingen aan de machines en apparatuur ter plaatse of via beeldschermen op  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van technieken voor zagen op maat  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het volume en de kwaliteit van de gezaagde stukken hout controleren, klasseren en markeren (stapels, rechthoekig gezaagd hout, planken, ...)  Info block
- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)
- Merkt afwijkingen, barsten, … op
- Houdt zich aan de veiligheidssignalisatie op de werkplek  Info block
Kennis van geometrie  Info block
Kennis van het assortiment houtproducten  Info block
Kennis van kwaliteitsklassen  Info block
Kennis van sterktesortering van hout  Info block
Kennis van volumebepalingstechnieken  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen,…)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieopvolgingsdocumenten  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine voor de eerste bewerking van hout afstellen en bedienen:
Afkortzaagmachine  Info block
Automatische lintzaag, zaagstraat  Info block
Bandzaagmachine  Info block
Breekinstallatie  Info block
Fineerschilmachine  Info block
Fineersnijmachine  Info block
Herzaagmachine  Info block
Mobiele zaagmachine  Info block
Ontschorsingsmachine  Info block
Zaagmachine  Info block
Bewerkingen uitvoeren op:
Duighout  Info block
Europees loofhout  Info block
Europees naaldhout  Info block
Fineerhout  Info block
Panelen  Info block
Tropische houtsoorten  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Ontvangen van het gekapte hout (klasseren, sorteren, ...) en het volgens soort en gebruik opslaan  Info block
- Kijkt het hout na op volume, lengte, barsten, …
- Houdt gegevens bij over de herkomst, de hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
- Past de richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, …)  Info block
Machines of installaties voor de eerste houtbewerking controleren vanuit een controlezaal of controlecabine (zaagmachine, afkortzaagmachine, ontschorsingsmachine, ...)  Info block
- Gebruikt software voor installatiebediening
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn  Info block
Productopwaarderende handelingen uitvoeren voor gezaagde producten (kantrechten, in stukken zagen, voorschaven, stapelen, ...)  Info block
- Stelt in en bedient houtbewerkingsmachines  Info block
Producten uit de eerste houtbewerking conditioneren (samenbinden, hoepels omleggen, ...)
De producten laden  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Installaties voor het drogen en verduurzamen van hout afstellen en controleren (impregnatieketels, droogkamers, …)  Info block
- Bedient vanuit een controlekamer  Info block
Kennis van droogcyclussen van houtsoorten  Info block
Gekapt hout klieven tot kuiphout (kuiperij, ...)  Info block
Kennis van kuiperijtechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor eerste houtbewerking  Info block
Bedrijf voor tweede houtbewerking  Info block
Zagerij  Info block
Hout  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in primaire houtbewerkingsbedrijven (artisanale, industriële zagerijen, mechanische houtindustrie, ...). Je werk varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming. Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren of in een ploegensysteem. Je werkt in een gesloten of een halfopen werkplaats, soms in openlucht (houtopslagplaats). Soms kan je werk het dragen van lasten inhouden. Zelf draag je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, -bril en gehoorbeschermers.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Houtzagerij. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Operator in de houtzagerij (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:7521, 8172