Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220601  Info block
Werkplaatsschrijnwerk  Info block
Andere benamingen
Afschrijver (m/v)  Info block
Binnenschrijnwerker (m/v)  Info block
Bouwtimmerman van podiumdecors (m/v)  Info block
Buitenschrijnwerker (m/v)  Info block
Kuiper (m/v)  Info block
Kuiphersteller (m/v)  Info block
Ontwerper hout (m/v)  Info block
Scheepsmaquettemaker (m/v)  Info block
Schrijnwerker aan boord (m/v)  Info block
Stadstimmerman (m/v)  Info block
Schrijnwerker (m/v)  Info block
Schrijnwerker herstellingen (m/v)  Info block
Werkplaatsschrijnwerker (m/v)  Info block
Schrijnwerker in een werkplaats en op verplaatsing (m/v)  Info block
Schrijnwerker-inrichter van keukens of badkamers (m/v)  Info block
Schrijnwerker interieurinrichting (m/v)  Info block
Schrijnwerker-maquettemaker (m/v)  Info block
Schrijnwerker-trappenbouwer (m/v)  Info block
Scheepsschrijnwerker (m/v)  Info block
Vatenmaker (m/v)  Info block
Definitie
Bewerkt en assembleert per stuk of in kleine serie onderdelen in hout (of kunststof of aluminium) voor binnenschrijnwerk (trappen, tussenwanden, ...) of buitenschrijnwerk (ramen, deuren, spanten, ...). Werkt manueel of met behulp van machines, volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Plaatst en monteert de gemaakte stukken ter plaatse.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: nieuw binnen- of buitenschrijnwerk ontwerpen en/of oude stukken herstellen, vaten of tonnen maken en een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De verwachtingen van de klant, de inplanting of vorm van de elementen en het budget bepalen
Het hout en de grondstoffen kiezen  Info block
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Gebruikt meetgereedschap
- Maakt een schets met de hand
- Bespreekt de eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, kostprijs, … van hout en toebehoren met de klant
- Schat of berekent de kosten
- Doet een voorstel aan de klant
- Verkrijgt het akkoord van de klant  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van metrologie  Info block
De productieplannen en werktekeningen maken (plan, detail, ...)  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Maakt een twee- en driedimensionale weergave van het werkstuk
- Duidt afmetingen aan
- Berekent de hoeveelheid hout en toebehoren  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van planlezen  Info block
De zaag- en assemblagemarkeringen aanbrengen of overbrengen op de stukken (werkstukken afschrijven, paren en coderen)  Info block
- Leest technische documenten
- Merkt afwijkingen in het hout op
- Herkent de verzaagvorm voor de verdere toepassing
- Beperkt het oppervlakteverlies
- Brengt paar- en meettekens aan
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van paringstekens  Info block
De profielen maken
Het hout zagen (massief, panelen, ...)
De verbindingsstukken en profielen bewerken (vlakken, bijschaven, ...)  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (vijl, zaag, schaaf, …)
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap (elektrische handcirkelzaag, schuurmachine, reciprozaag, ...)
- Gebruikt (CNC-)houtbewerkingsmachines
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Kantrecht ruw hout  Info block
Kennis van CNC-technieken  Info block
Kennis van snijgereedschappen  Info block
Kennis van verspaningstechnieken  Info block
De samenhorende onderdelen voor deuren, trappen en ramen lijmen en mechanisch assembleren (opspannen, vastschroeven, ...)
Het beslag bevestigen  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (hamer, spanvijs, …)
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap (elektrische schroevendraaier, lijmpistool, nietpistool, ...)
- Houdt zich aan het montageplan
- Werkt de onderdelen bij waar nodig
- Maakt een aftekening voor het beslag  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van mechanische verbindingen  Info block
Stukken of onderdelen decoreren en afwerken  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (houtbeitel, …)
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap (spuitpistool, ...)  Info block
Kennis van afwerkingstechnieken  Info block
De stabiliteit en de afmetingen van de gemaakte producten controleren en aanpassen (afschuren, waterpas maken, ...)  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (waterpasser, schaaf, …)
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap (elektrische schuurmachine, ...)
- Gebruikt meetgereedschap
- Merkt afwijkingen aan het gemaakte product op  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van kenmerken van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van planlezen  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Het werkstuk inbouwen, vastmetselen en plaatsen op de werf  Info block
- Past de constructie aan, indien nodig
- Past de opening aan, indien nodig
- Regelt het beslag (scharnieren, sloten, schuif- en openingsmechanismen)  Info block
Kennis van veiligheidsprocedures op de werf  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vormgeven aan:
Binnenschrijnwerk (parket, trappen, tussenwanden, ...)  Info block
Buitenschrijnwerk (ramen, gevels, ...)  Info block
Inrichting van besloten ruimtes (boten, vliegtuigen, caravans, ...)  Info block
Interieurinrichting van winkels, kantoren, hotels  Info block
Keukens, badkamers  Info block
Meubilair  Info block
Podiumdecors (tv-studio, theater, ...)  Info block
Binnen- en buitenschrijnwerk realiseren in:
Aluminium  Info block
Fineerhout  Info block
Hout en afgeleiden daarvan (houten panelen, gelaagde platen, ...)  Info block
Massief hout  Info block
PVC  Info block
Synthetische materialen en composietmateriaal (kunststoffen, ...)  Info block
Kennis van buigtechnieken  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van fineertechnieken  Info block
Montagehandelingen uitvoeren:
Geprefabriceerde gehelen (chalets, huizen)  Info block
Meubels  Info block
Stoelen  Info block
Het plaatsen van elementen in houten werkstukken:
Glas  Info block
Isolatie, dichtingen, ...  Info block
- Plaatst afdichtingen (rubbers, profielen, ...)
- Brengt afdichtingskits aan (siliconen, ...)  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Afwerkingsbehandelingen uitvoeren:
Insecticiden, schimmelwerende middelen  Info block
Kleuren, beitsen, schilderen  Info block
Lakken  Info block
Vernissen  Info block
De gebreken van het hout maskeren  Info block
Werkstukken versieren door:
Beeldhouwen  Info block
Graveren, insnijden  Info block
Schilderen  Info block
Verft met de hand  Info block
De stutten voorbereiden (muren, geraamtes, ...) en bekleding of verf aanbrengen, elektrische leidingen aanleggen, ...  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Oud schrijnwerk restaureren  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (vijl, zaag, schaaf, houtbeitel, …)
- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap (wipzaag, ...)
- Raadpleegt documentatie over het werkstuk
- Vervangt onderdelen
- Brengt onderdelen terug in originele staat  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van restauratietechnieken  Info block
Kennis van specifieke eigenschappen van oude materialen  Info block
Plannen voor binnen- en buitenschrijnwerk opmaken  Info block
- Gebruikt CAD/CAM-software
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Maquettes of prototypes van nieuwe modellen ontwikkelen voor serieproductie  Info block
- Werkt het montageplan en de inventarislijst uit
- Economiseert het hout- en grondstofverbruik  Info block
Vaten, tonnen en wijnvaten monteren en er hoepels rondleggen
De dichtheid controleren en herstellingen uitvoeren  Info block
Basiskennis van oenologie (wijnkennis)  Info block
Kennis van kuiperijtechnieken  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerker
- Stuurt bij indien nodig  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Werkplaats  Info block
Bouw  Info block
Interieurinrichting, interieurdecoratie  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Podiumkunsten  Info block
Hout  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ambachtelijke bedrijven, fabrieken, regionale besturen, het leger of als zelfstandige. Je komt in contact met klanten, meubelmakers, binnenhuisarchitecten, tuinarchitecten, … Je doet soms verplaatsingen (leveringen, interventies ter plaatse, …). Je werkt in een werkplaats of op een werf en hanteert lasten en snijgereedschap. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, - bril en handschoenen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Werkplaatsschrijnwerk. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Binnenschrijnwerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Buitenschrijnwerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Werkplaatsbinnenschrijnwerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Werkplaatsbuitenschrijnwerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Werkplaatsbuitenschrijnwerk hout (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Werkplaatsschrijnwerker-skeletbouw (m/v)

ISCO-08-code:7522, 8219