Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220701  Info block
Meubels maken  Info block
Andere benamingen
Karkassenmaker (m/v)  Info block
Machinaal houtbewerker (m/v)  Info block
Medewerker in een meubelmakerij (m/v)  Info block
Meester-meubelmaker, restaurateur van oude meubels (m/v)  Info block
Meester-meubelmaker (m/v)  Info block
Meubelmaker (m/v)  Info block
Meubelmaker-mozaïekwerker (m/v)  Info block
Meubelmaker-timmerman (m/v)  Info block
Restauratievakman van meubels (m/v)  Info block
Restauratievakman van oude meubels (m/v)  Info block
Timmerman gespecialiseerd in meubels (m/v)  Info block
Timmerman gespecialiseerd in stoelen (m/v)  Info block
Timmerman-meubelmaker (m/v)  Info block
Vormgever van meubels in hout en gerelateerde materialen (m/v)  Info block
Definitie
Vormt en assembleert meubels in massief hout of fineerhout (stoelen, kasten, ...) per stuk of in kleine series, in een lokale, rustieke of eigentijdse stijl. Werkt manueel of met machines volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: oude stukken reproduceren of restaureren (meubels, ...), beschermende producten aanbrengen of meubels decoreren (inlegwerk, houtsnijwerk, ...) en een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Kenmerken van het te maken meubel of herstellingen bepalen volgens de verwachtingen van de klant en de esthetische en technische vereisten  Info block
- Stelt vragen over de wens van de klant
- Gebruikt meetgereedschap
- Maakt een schets met de hand
- Bespreekt de eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, kostprijs, … van hout en toebehoren met de klant
- Schat of berekent de kosten
- Doet een voorstel aan de klant
- Verkrijgt het akkoord van de klant  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van meubelstijlen  Info block
De productiestappen van het meubilair bepalen
Het materiaal en toebehoren kiezen
Het specifieke gereedschap (laten) maken (profielmessen, …)  Info block
- Houdt zich aan de order en de wens van de klant
- Maakt de materiaalstaat op en bepaalt de werkvolgorde
- Berekent de hoeveelheid hout en toebehoren
- Controleert of het materieel aan de vereisten voldoet
- Scherpt zaagbladen aan
- Maakt of bestelt een mal voor de constructie van het meubel  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
De vorm op het hout aftekenen en de stukken massief hout of fineerhout op maat maken (planken, inlegwerk, ...)  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (zaag, schaaf, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, wipzaag, figuurzaag, schuurmachine, ...)
- Merkt afwijkingen in het hout op
- Herkent de verzaagvorm voor de verdere toepassing
- Beperkt het oppervlakteverlies
- Brengt paar- en meettekens aan
- Kantrecht ruw hout
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van geometrie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verspaningstechnieken  Info block
De meubelonderdelen (voet, voorkant van het meubel, deurpost, ...) maken (zagen, draaien, frezen, schaven, ...)  Info block
- Start houtbewerkingsmachines en regelt ze af
- Controleert afmetingen en dimensies van de meubelonderdelen
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies  Info block
Kennis van houtbewerkingsmachines  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het fineerhout friseren en op de onderdelen van het meubel lijmen  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (lijmpistool, …)
- Gebruikt draagbaar pneumatisch en elektrisch gereedschap (fineermachine, ...)
- Voegt fineerstroken samen volgens kwaliteit en uitzicht  Info block
Kennis van lijmsoorten  Info block
Kennis van lijmtechnieken voor fineervoegen  Info block
Het meubel monteren of assembleren
De montage controleren (haaksheid, stabiliteit, vlakheid, ...) en de onderdelen bijwerken (lades, deuren, ...)  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (waterpasser, spanvijs, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch en pneumatisch gereedschap (elektrische schuurmachine, ...)
- Houdt zich aan het plan
- Merkt afwijkingen aan het gemaakte product op
- Regelt het beslag (scharnieren, sloten, schuif- en openingsmechanismen)  Info block
Kennis van opspantechnieken  Info block
Kennis van technieken voor assemblage met houtverbindingen  Info block
Kennis van planlezen  Info block
Meubelonderdelen afwerken (bekleden, gladschuren, vernissen, verven, ...)  Info block
- Gebruikt afwerkingsgereedschap (borstels, kwasten, rollen, spuitpistool, ...)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (poliermachine, ...)
- Maakt afwerkingsproducten klaar
- Houdt zich aan de droogtijd van producten  Info block
Kennis van afwerkingsproducten  Info block
Het artikel reinigen en verpakken voor teruggave of levering aan de klant  Info block
- Gebruikt onderhoudsproducten
- Gebruikt plastiekfolie, mousse, golfkarton, …
- Neemt de order door
- Gaat de aanwezigheid van onderdelen na
- Voorziet de verpakking van gegevens  Info block
Kennis van beschermings- en inpaktechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Onderdelen maken:
Interieurelementen (houtbekleding, ...)  Info block
Maquette (industrieel, architecturaal, ...)  Info block
Meubels (kasten, commodes, ...)  Info block
Nautische elementen (tafel voor het lezen van kaarten, ...)  Info block
Stoelen  Info block
Kennis van buigtechnieken  Info block
Bewerken en vormgeven van materialen:
Glas  Info block
Kostbaar hout, exotisch hout (ebbenhout, ...)  Info block
Metaal (messing, …)  Info block
Oude houtsoorten  Info block
Paarlemoer  Info block
Schilfers  Info block
Plaatsingswerken of inlegwerken uitvoeren:
Bekleden van meubilair (vilt, leder, ...)  Info block
Elementen inleggen (lijsten in paarlemoer, ...)  Info block
Mozaïekwerk  Info block
Kennis van technieken om materialen te snijden  Info block
Kennis van technieken voor het uitwerken van een mal voor inlegwerk  Info block
Werkstukken versieren door:
Beeldhouwen  Info block
Graveren, insnijden  Info block
Schilderwerk, lijstwerk  Info block
Vergulden, zilverlaag, ...  Info block
- Gebruikt metaal om te vergulden
- Gebruikt fleuron en afdruk
- Verft met de hand  Info block
Afwerkingsbehandelingen uitvoeren:
Insecticiden, schimmelwerende middelen  Info block
Beitsen, opboenen  Info block
De gebreken van het hout maskeren  Info block
Kleuren en patineren  Info block
Kunstmatig verouderen  Info block
Lakken  Info block
Vernissen  Info block
Vernist met stempel  Info block
Nieuwe meubelmodellen ontwikkelen en plannen tekenen (productie, montage, ...)  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Maakt een twee- en driedimensionale weergave van het werkstuk
- Duidt afmetingen aan
- Werkt het montageplan en de inventarislijst uit
- Economiseert het hout- en grondstofverbruik
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Kennis van detailtekeningen  Info block
Meubelonderdelen herstellen (sloten, ...)  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem  Info block
Oude meubels restaureren en conserveren  Info block
- Gebruikt handgereedschap voor houtbewerking (vijl, zaag, schaaf, houtbeitel, …)
- Raadpleegt documentatie over het werkstuk
- Vervangt onderdelen
- Brengt onderdelen terug in originele staat  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van conserveringstechnieken  Info block
Kennis van vormgiettechnieken  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van restauratietechnieken  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerker
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Leveranciers selecteren en een team coördineren in het kader van een project of een bestelling  Info block
- Vraagt prijzen, leveringstermijnen en -voorwaarden
- Verleent hulp en advies bij technische problemen
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Werkplaats  Info block
Bedrijf voor de productie van meubels  Info block
Meubelsector  Info block
Podiumkunsten  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Hout  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ambachtelijke bedrijven, industriële ondernemingen, openbare instellingen, regionale besturen, culturele of erfgoedinstellingen of als zelfstandige. Je komt in contact met klanten, antiquairs, ontwerpers ,... Je werkt in een werkplaats, soms bij de klant thuis. Je hanteert lasten en snijgereedschap.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Meubels maken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Meubelmaker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Meubelmaker-interieurelementen (m/v)

ISCO-08-code:7522, 8219