Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H2209  Info block
Technische interventie meubels en hout  Info block
Andere benamingen
Controleur houtmontage (m/v)  Info block
Planner in de houtindustrie (m/v)  Info block
Medewerker productiewijze in de houtindustrie (m/v)  Info block
Tekenaar van houtskeletten (m/v)  Info block
Tekenaar van huizen met een houten geraamte (m/v)  Info block
Tekenaar van houtstructuren (m/v)  Info block
Tekenaar interieurinrichting (m/v)  Info block
Tekenaar meubilair (m/v)  Info block
Tekenaar houtindustrie (m/v)  Info block
Tekenaar houtbewerking (m/v)  Info block
Tekenaar houtprofielen (m/v)  Info block
Tekenaar-opmeter hout (m/v)  Info block
Tekenaar-opmeter van geraamten (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van houtskeletten (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van huizen met een houten geraamte (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van houten structuren (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper interieurinrichting (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper meubilair (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper timmerwerk (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper-berekenaar van houten structuren (m/v)  Info block
Houttechnicus (m/v)  Info block
Houttechnicus voor CNC-machines (m/v)  Info block
Technicus kwaliteitscontrole in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus studies in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus studies-onderzoek-ontwikkeling in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus ontwikkeling in de houtindustrie (m/v)  Info block
Productie-, fabricatietechnicus in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus planning in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus in de meubel- en houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus opstart-productieproces in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus methodes in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus houtontwerp (m/v)  Info block
Afschrijver van houtstructuren (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt producten voor de meubel- en houtindustrie. Stelt genormeerde plannen op of definieert de nodige elementen voor de fabricatie (dossier, productieschatting, lastenboek). Vertrekt van ontwerpen die door de (interieur)architect of ontwerper zijn aangeleverd. Maakt de ontwerpen productieklaar en houdt rekening met de productievereisten (kwantiteit, termijn, kwaliteit, ...). Bijkomende activiteiten kunnen zijn: kwaliteitsprocedures en productieverbeterende oplossingen (technisch, organisatorisch, ...) uitwerken en een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs (professioneel, vakdiploma, ...) of middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, DUT, ...) in de houtsector. Het beroep is eveneens toegankelijk met professionele ervaring in de hout- of industriële sector (mechanica, elektrotechniek, gestuurde processen, ...) vervolledigd met een specifieke opleiding in de houtindustrie. Computervaardigheden (kantoorsoftware, CAD, Computerized Production Management System, ...) zijn vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houtbewerkingsbedrijven (zagerijen, industriële schrijnwerkerijen, meubelfabrieken, interieurbedrijven, skeletbouwbedrijven, ...). Je komt in contact met de kwaliteits-, onderhoud-, commerciële en productieafdeling, klanten, leveranciers, onderaannemers, ... Je werk varieert naargelang de sector (houtbewerking, meubelbranche, ...) en de automatiseringsgraad van het bedrijf. Je werkt in een bureau, een werkplaats of een laboratorium.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Interieurinrichting, interieurdecoratie  Info block
Meubelsector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Productie van verpakkingsmaterialen  Info block
Constructie van houtbouwsystemen  Info block
Productie van houten geraamten  Info block
Productie van houten panelen en aanverwanten  Info block
Productie van parket, lambrizering, lijsten, ...  Info block
Mechanische houtindustrie  Info block
Industrieel schrijnwerk  Info block
Eerste houtbewerking  Info block
Zagerij  Info block
Tweede houtbewerking  Info block
Podiumkunsten  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een bestelling van houtproductie of meubilair (technische vereisten, hoeveelheden, ...) analyseren en de haalbaarheid controleren  Info block
Werkplannen of -schetsen tekenen  Info block
Afmetingen, functionaliteiten en fysische vereisten bepalen  Info block
De inventaris (onderdelen, beslag, ...) van het product (meubel, interieurinrichting, ...) samenstellen en bijwerken  Info block
Processen, middelen en werkmethodes bepalen  Info block
De productie analyseren  Info block
Een productiedossier opstellen  Info block
Een prijsraming opmaken  Info block
De fabricatiekosten evalueren  Info block
De productietermijn bepalen  Info block
De productieplanning en productieprogramma's opstellen  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
CAx software  Info block
Computerized Production Management System (CPMS)  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Kostprijsberekening  Info block
Kenmerken van hout en houtderivaten  Info block
CNC-programmeertalen  Info block
Materiaalweerstand  Info block
Veiligheid, gezondheid en milieu  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Productieplanning  Info block
Assortiment van houtproducten  Info block
Meubelstijlen  Info block
Technische tekeningen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische fiches opstellen  Info block
Technische en organisatorische oplossingen uitwerken voor productieverbetering  Info block
Ergonomie  Info block
Procedures voor het onderhoud van de productiemachines en -installaties uitwerken  Info block
Mechanica  Info block
Elektriciteit  Info block
Automatisering  Info block
De toepassing van kwaliteitsprocedures controleren  Info block
Kwaliteitsprocedures opzetten  Info block
Proefprogramma's uitwerken  Info block
Informatie verwerken (verzamelen, klasseren, actualiseren)  Info block
Onderaannemers selecteren  Info block
Onderaannemers opvolgen  Info block
De nood aan onderaanneming bepalen  Info block
Commerciële technieken  Info block
Technische steun verlenen aan de afdelingen kwaliteit, onderhoud en methodes  Info block
Bestellingen plaatsen  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
Software voor voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:7115, 7522, 8219