Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H220901  Info block
Technische interventie meubels en hout  Info block
Andere benamingen
Afschrijver van houtstructuren (m/v)  Info block
Controleur houtmontage (m/v)  Info block
Houttechnicus (m/v)  Info block
Houttechnicus voor CNC-machines (m/v)  Info block
Medewerker studiebureel in de houtindustrie (m/v)  Info block
Medewerker productiewijze in de houtindustrie (m/v)  Info block
Planner in de houtindustrie (m/v)  Info block
Productie-, fabricatietechnicus in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus houtontwerp (m/v)  Info block
Technicus in de meubel- en houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus kwaliteitscontrole in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus methodes in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus ontwikkeling in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus opstart-productieproces in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus planning in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus studies in de houtindustrie (m/v)  Info block
Technicus studies-onderzoek-ontwikkeling in de houtindustrie (m/v)  Info block
Tekenaar houtbewerking (m/v)  Info block
Tekenaar houtindustrie (m/v)  Info block
Tekenaar houtprofielen (m/v)  Info block
Tekenaar interieurinrichting (m/v)  Info block
Tekenaar meubilair (m/v)  Info block
Technicus studiebureel in de houtindustrie (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper-berekenaar van houten structuren (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper interieurinrichting (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper meubilair (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper timmerwerk (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van houten structuren (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van houtskeletten (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van huizen met een houten geraamte (m/v)  Info block
Tekenaar-opmeter hout (m/v)  Info block
Tekenaar-opmeter van geraamten (m/v)  Info block
Tekenaar van houtskeletten (m/v)  Info block
Tekenaar van houtstructuren (m/v)  Info block
Tekenaar van huizen met een houten geraamte (m/v)  Info block
Werkvoorbereider (m/v)  Info block
Technicus meubels en hout (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt producten voor de meubel- en houtindustrie. Stelt genormeerde plannen op of definieert de nodige elementen voor de fabricatie (dossier, productieschatting, lastenboek). Vertrekt van ontwerpen die door de (interieur)architect of ontwerper zijn aangeleverd. Maakt de ontwerpen productieklaar en houdt rekening met de productievereisten (kwantiteit, termijn, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: kwaliteitsprocedures en productieverbeterende oplossingen (technisch, organisatorisch, ...) uitwerken en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een bestelling van houtproductie of meubilair (technische vereisten, hoeveelheden, ...) analyseren en de haalbaarheid controleren  Info block
- Brengt leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit van het product in rekening
- Onderhandelt over het reëel haalbare
- Stelt indien nodig aanpassing of het elders onder brengen van de werken voor  Info block
Plannen uitwerken of aanpassen volgens het functioneel lastenboek (studie van de structuren, assemblages, installaties, prototypes, ...)  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Zet technische beschrijvingen om in een tekening
- Past de ontwerprichtlijnen en symbolen van de organisatie toe  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Functionele, fysische, afmetings-, structurele of geometrische vereisten voor onderdelen, producten, ... bepalen en berekenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Overlegt met collega’s en deskundigen
- Werkt productinformatie en beschrijvingen van constructiedelen uit
- Werkt volgens de ontwerpeisen en andere normen
- Berekent volume, gewicht, oppervlakte, …  Info block
Kennis van materiaalweerstand  Info block
Kennis van meubelstijlen  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
De inventaris (onderdelen, beslag, ...) van het product (meubel, interieurinrichting, ...) samenstellen en bijwerken  Info block
- Houdt zich aan de technische beschrijvingen
- Raadpleegt documentatie (catalogi van materialen, …)
- Stemt materialen af op de voorgestelde functie  Info block
Kennis van het assortiment houtproducten  Info block
Productieprocedés, productie- en controlemiddelen, handelwijzen analyseren en bepalen  Info block
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen, incidenten, …)
- Controleert of de productie voldoet aan de leveringstermijnen en kwaliteitseisen
- Stelt rapporten op en bespreekt ze met de verantwoordelijke
- Gaat na wat de oorzaak is van productieproblemen
- Doet verbetervoorstellen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen in de productieafdeling  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Het productiedossier (productiegamma, technische fiches, ...) uitwerken en productieorders opstellen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management
- Optimaliseert de middelen, werkorganisatie en productietijd  Info block
Kennis van het assortiment houtproducten  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De productietijd en productiekosten evalueren en uitrekenen
De prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen  Info block
- Controleert of de productietijd realistisch is
- Bespreekt en verantwoordt de financiële gegevens
- Signaleert problemen in de financiële planning
- Maakt een kosten-baten analyse
- Bewaakt het budget en de factoren die ermee samenhangen
- Schat of berekent de kosten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Productieplanning en productieprogramma's opstellen  Info block
- Gebruikt software voor planningsbeheer
- Stemt de planning af op winstmaximalisatie
- Werkt keuzemenu’s voor CNC-houtbewerkingsmachines uit
- Beveiligt de toepassing volgens voorschriften en eisen  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een montagegids van meubelproducten opstellen (technische instructies, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Maakt een stappenplan
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek  Info block
Technische en organisatorische oplossingen voor productieverbetering uitwerken  Info block
- Doet voorstellen over de personeelsbezetting
- Doet voorstellen tot verbetering op basis van de kwaliteitscontrole
- Doet voorstellen over bewerkingsmethoden en grondstoffen
- Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van machines
- Doet voorstellen over de aanschaf van nieuw materieel
- Voert aanpassingen door
- Evalueert deze aanpassingen  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Procedures voor het onderhoud van de productiemachines en -installaties in de meubel- en houtindustrie uitwerken  Info block
- Werkt een draaiboek of technische fiches van de machine of installatie uit  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kwaliteitsprocedures uitwerken en aanpassen en de correcte toepassing controleren  Info block
- Legt procedures en werkmethodes vast
- Overlegt met collega’s en verantwoordelijke
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens de kwaliteitsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Proefprogramma's uitwerken en verbeteren (materialen, productieprocessen, ...)  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, …)  Info block
De behoefte aan onderaanneming lokaliseren
De onderaannemers selecteren en opvolgen  Info block
- Gaat de behoefte aan onderaanneming na in het productiedossier
- Contacteert aannemers
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijnen, …
- Evalueert de kwaliteit van de producten en geleverde diensten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Licht de werking van machines toe
- Geeft uitleg bij de productieorder en technische fiche
- Zoekt mee naar oplossingen bij problemen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Contacteert leveranciers
- Volgt bestellingen op  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor de productie van meubels  Info block
Bedrijf voor de productie van parket, lambrizering, lijsten, ...  Info block
Bedrijf voor de constructie van houtbouwsystemen  Info block
Bedrijf voor de productie van houten panelen en aanverwanten  Info block
Bedrijf voor de productie van houten geraamten  Info block
Bedrijf voor industrieel schrijnwerk  Info block
Bedrijf voor eerste houtbewerking  Info block
Bedrijf voor tweede houtbewerking  Info block
Zagerij  Info block
Interieurinrichting, interieurdecoratie  Info block
Mechanische houtindustrie  Info block
Meubelsector  Info block
Productie van verpakkingsmaterialen  Info block
Scheepsbouw  Info block
Podiumkunsten  Info block
Hout  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in houtbewerkingsbedrijven (zagerijen, industriële schrijnwerkerijen, meubelfabrieken, interieurbedrijven, skeletbouwbedrijven, ...). Je komt in contact met de kwaliteits-, onderhoud-, commerciële en productieafdeling, klanten, leveranciers, onderaannemers, ... Je werk varieert naargelang de sector (houtbewerking, meubelbranche, ...) en de automatiseringsgraad van het bedrijf. Je werkt in een bureau, een werkplaats of een laboratorium.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie meubels en hout. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7115, 7522, 8219