Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
H240301  Info block
Productiemachines voor textiel bedienen  Info block
Andere benamingen
Borduurwerker op machine met verschillende koppen (m/v)  Info block
Breier (m/v)  Info block
Breier op rondbreimachine met grote diameter (m/v)  Info block
Breier op rondbreimachine met kleine diameter (m/v)  Info block
Breier op vlakbreimachine (m/v)  Info block
Lintwever (m/v)  Info block
Operator breimachines (m/v)  Info block
Operator elektronische jacquardmachine (m/v)  Info block
Operator haakmachines (m/v)  Info block
Operator productiemachines voor textielproducten (m/v)  Info block
Operator tuftmachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator weefmachines (m/v)  Info block
Controleoperator voor de productie-installaties van weefsels en stoffen (m/v)  Info block
Rachelaar (m/v)  Info block
Tulemaker (m/v)  Info block
Tulemaker in guipurekant (m/v)  Info block
Handwever in de textielindustrie (m/v)  Info block
Wever op weefmachines (m/v)  Info block
Badstofwever (m/v)  Info block
Bandwever  Info block
Fluweelwever (m/v)  Info block
Platwever (m/v)  Info block
Armurewever (m/v)  Info block
Jaquardwever (m/v)  Info block
Kettingbreier (m/v)  Info block
Rondbreier (m/v)  Info block
Vlakbreier (m/v)  Info block
Operator tuften (m/v)  Info block
Creeler (m/v)  Info block
Tufter (m/v)  Info block
Kousenbreier (m/v)  Info block
Sokkenbreier (m/v)  Info block
Operator weefmachine (m/v)  Info block
Operator productiemachines voor textielproducten (m/v)  Info block
Tapijtwever (m/v)  Info block
Operator rondbreimachines (m/v)  Info block
Spinner borduurgaren (m/v)  Info block
Spinner op klassieke machines (m/v)  Info block
Definitie
Bevoorraadt en bedient één of meer industriële machines voor de productie van stof of tricot per meter, in banen of in vorm (weven, breien, tuften, vlechten, kant). Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...). Controleert het uitzicht van het textielproduct.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de installatie instellen, het basisonderhoud van de machines uitvoeren, de productiegegevens analyseren en de nodige aanpassingen voorstellen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De netheid en de werking van de onderdelen van de machine controleren (naalden, scheerrekken, messen, detectoren voor gebroken draden, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Draait proef met de toestellen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Bergt de gebruikte hulpmiddelen op  Info block
Kennis van kenmerken van machines met grote breedte  Info block
Kennis van kenmerken van machines met kleine breedte  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
De werkpost voorzien van bobijnen, bomen, ... en de bobijnen of garens op de machine installeren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Leest een doorhaalpatroon
- Leest codes en symbolen
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Plaatst bobijnen en spoelen op rekken en bomen op de machine
- Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, rietstekker, draadaangeefmachine, …)
- Knoopt machinaal aan
- Trekt knopen manueel door  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van garen  Info block
Kennis van kenmerken van dierlijke vezels  Info block
Kennis van kenmerken van minerale vezels  Info block
Kennis van kenmerken van plantaardige vezels  Info block
Kennis van kenmerken van synthetische vezels  Info block
Parameters invoeren (snelheid, debiet, temperatuur, druk, ...)
Toezicht houden op de productie  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, …)
- Regelt parameters bij volgens de analyse en de productspecificaties
- Stopt de productiemachine of -lijn indien nodig  Info block
Het verkregen product controleren op basis van gedefinieerde kenmerken (binding, ...)  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Neemt stalen van producten (uitsnijden, een stuk er uit nemen, …)
- Voert metingen en visuele controles uit
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Herstelt kettingdraden
- Herstelt inslagbreuken
- Gebruikt meetinstrumenten
- Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van grondstoffen  Info block
Draadafwijkingen opsporen en corrigeren (dubbele of gebroken draden, uitgelopen steek, ...)  Info block
- Stopt tuftfouten met het tuftpistool
- Bedient een splicer  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van knooptechnieken  Info block
Het verkregen textielstuk losmaken en het opbergen in bakken , opslagzones, ...  Info block
- Snijdt de rol af
- Gebruikt apparatuur voor het verwijderen uit de machine
- Voorziet stukken en/of rol van een identificatiekaart  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, ...)  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Geweven stoffen produceren op:
Jacquardmachine  Info block
Weefgetouw met luchtstraal  Info block
Weefgetouw met projectielen  Info block
Weefgetouw met schietspoel  Info block
Weefgetouw met waterstraal  Info block
Weefgetouw met naalden  Info block
Weefgetouw met grijpers  Info block
Kennis van kenmerken van geweven stoffen  Info block
Tricot of kantwerk per meter produceren (fijne en doorlopende draden) op:
Jacquardtronicmachine  Info block
Leaversmachine  Info block
Rachelmachine  Info block
Rondbreimachine  Info block
Leest breiplannen  Info block
Kennis van inslagbreitechniek  Info block
Kennis van kettingbreitechniek  Info block
Kennis van controlepunten van het kantwerk (picot, ...)  Info block
Productie van tricot per meter, in banden of in vorm (pullover, ...) op:
Rondbreimachine  Info block
Vlakbreimachine  Info block
Maast  Info block
Kennis van kenmerken van geweven stoffen  Info block
Borduren van stoffen of artikelen op:
Industriële borduurmachine met verschillende koppen  Info block
Klassieke borduurmachine  Info block
Software gestuurde borduurmachine  Info block
- Stelt verticaal in (positionering stof, spanning, ...)
- Stelt horizontaal in (positionering stof, spanning, ...)  Info block
Passementwerk (tressen, koord, ...) produceren op:
Passementmachine met cilinder  Info block
Passementmachine met naalden  Info block
Stukken maken of scheren (vast tapijt, deken, tule, ...) op:
Scheermachine  Info block
Tuftmachine  Info block
Machines of installaties instellen of programmeren (snelheid, motief, aanspannen van het maas, ...)  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Leest de datadrager in voor de productie
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Monteren of demonteren van een installatie (mes, cilinder, ...)
Onderhoudswerken uitvoeren (smeren, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Tussenkomsten van personeel op de machines, de lijn of de werkplaats coördineren en controleren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Brengt alle productie-, personeel- en voorraadgegevens in het netwerk  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Werkplaats  Info block
Textiel  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven voor de textielproductie (stof in rollen, breiwerk, ...). Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je draagt soms lasten (rollen, ...). Je doet soms langdurige lichamelijke inspanningen (heen-en-weergeloop rond machines, permanente visuele aandacht, ...). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productiemachines voor textiel bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Operator textielproductiemachines en het beroep Operator breigoedconfectie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Tufter (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Wever (m/v)

ISCO-08-code:8152