Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H240401  Info block
Machines voor het produceren en bewerken van draden bedienen  Info block
Andere benamingen
Bobijner in textielspinnerij (m/v)  Info block
Bobijner-monteur in textielspinnerij (m/v)  Info block
Kaarder in de textielindustrie (m/v)  Info block
Medewerker textureren (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker Open-Endmachine (m/v)  Info block
Operator kraakinstallatie in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator kaardmachine (m/v)  Info block
Operator Open-Endmachine (m/v)  Info block
Operator-regelaar Open-Endmachine (m/v)  Info block
Operator textielspinmachine (m/v)  Info block
Operator draadtrekker (m/v)  Info block
Vezelvoorbereider (m/v)  Info block
Voorbereider spinnen (m/v)  Info block
Bediener van uitrekbanken (m/v)  Info block
Bediener van spilbanken (m/v)  Info block
Wolwasser (m/v)  Info block
Bediener machines grove voorbereiding (m/v)  Info block
Bediener van wolkaarden (m/v)  Info block
Bediener van brekerkaarden (m/v)  Info block
Bediener van slagmachines (m/v)  Info block
Operator spinmachine (m/v)  Info block
Extrudeur (m/v)  Info block
Operator extrusiemachine (m/v)  Info block
Aftrekker-monteur (m/v)  Info block
Ringspinner (m/v)  Info block
Rotorspinner (m/v)  Info block
Conventioneel ringspinner (m/v)  Info block
Polyvalente operator thermofixatie (m/v)  Info block
Twijner (m/v)  Info block
Bobijner (m/v)  Info block
Operator afwerking spinnerij (m/v)  Info block
Operator balenpers (m/v)  Info block
Operator doubleurmachine (m/v)  Info block
Operator texturatie (m/v)  Info block
Operator kammachine (m/v)  Info block
Operator preparatie (m/v)  Info block
Bediener grove voorbereiding (m/v)  Info block
Bediener menginstallatie (m/v)  Info block
Bediener reiningsinstallatie (m/v)  Info block
Operator extrusielijn (m/v)  Info block
Operator spinnerij (m/v)  Info block
Operator convertors in de textielindustrie (m/v)  Info block
Draadbreukhersteller (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker naaldstaven in textielindustrie (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde processen op spinmachine (m/v)  Info block
Operator machines om draden te produceren en om te vormen (m/v)  Info block
Spinner van kunststoffen en synthetische stoffen (m/v)  Info block
Twijner van ruwe zijde (m/v)  Info block
Wolkammer in de textielindustrie (m/v)  Info block
Twijnder (m/v)  Info block
Bediener machines om draden te produceren en om te vormen (m/v)  Info block
Bediener Open-Endmachine (m/v)  Info block
Operator machines voor het produceren en verwerken van draden (m/v)  Info block
Definitie
Voedt één of meer machines voor de omvorming van materialen of vezels (van plantaardige, dierlijke, chemische of minerale oorsprong) in draad. Houdt toezicht op de werking van de machines. Werkt volgens de veiligheidsregels en productievereisten (kwaliteit, termijn, ...). Plaatst de draden, lonten, linten in de geleiders of aandrijvers. Herstelt (garen)breuken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de installaties instellen en reparaties uitvoeren, de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uitvoeringsvoorwaarden van de order lezen (kaarden, twijnen, ...)
Grondstoffen en hulpmiddelen selecteren (spoelen, vezels, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Verwittigt de verantwoordelijke bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van grondstoffen  Info block
Kennis van kenmerken van dierlijke vezels  Info block
Kennis van kenmerken van minerale vezels  Info block
Kennis van kenmerken van plantaardige vezels  Info block
Kennis van kenmerken van synthetische vezels  Info block
Machines of installaties voorzien van grondstoffen, draden en producten (kraakinstallatie, kaarder, ...)  Info block
- Plaatst bobijnen en spoelen op rekken en bomen op de machine  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Draden, lonten in de rasters, garenreinigers, draadgeleiders, ... doorhalen
De geleiding en wikkeling op bobijnen controleren  Info block
- Legt lonten neer in potten
- Legt garens aan op een huls
- Legt een weversknoop
- Bedient een splicer  Info block
Toezicht houden op de continue voeding van de installaties
Tussenkomen bij draadbreuk  Info block
- Herstelt draadbreuken
- Last lonten  Info block
Kennis van de technologie van de spinmachines, het gereedschap en de verwante randapparatuur  Info block
Kennis van aanknooptechnieken  Info block
Producten controleren en niet-conforme producten verwijderen  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Voert metingen en visuele controles uit
- Gebruikt meetinstrumenten
- Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Machines of installaties schoonmaken (kaarden, spinplaten, ...)  Info block
- Kiest een techniek en materieel voor de opdracht (perslucht, stofzuiger, borstel, vod, wasbenzine,…)
- Controle op de netheid, zuiverheid van de installatie
- Verwijdert en sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de bestaande technische hulpmiddelen om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op de voorbereiding van de draad:
Kaarden  Info block
Kammen  Info block
Persen  Info block
Bewerken op een brocheermachine  Info block
Uitrekken  Info block
Noppen en reinigen  Info block
Toezicht houden op de installatie of het verwerken van de draad:
Spinnen  Info block
Open end  Info block
Textureren  Info block
Twijnen  Info block
Omwikkelen  Info block
Bobijnen, reinigen  Info block
Leest een overzicht  Info block
Titreert  Info block
Kennis van kenmerken van metaaldraden  Info block
Een atelier of een werkpost voorzien van grondstoffen, producten (wolbalen, katoen, bobijnen, ...)  Info block
De werking van de machines controleren bij de start van de productie
De meetgegevens tijdens de behandelingscycli controleren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan onderhoud op
- Draait proef met de toestellen
- Start de machine volledig opnieuw op na een draadbreuk of kwaliteitswissel
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Verzamelt gegevens over het productieproces en de uitgevoerde controles
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, …)
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn  Info block
Parameters instellen op de machines, installaties (twist van de draad, afleveringssnelheid, ...)
Parameters aanpassen volgens afwijkingen  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Leest de datadrager in voor de productie
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Interventies of reparaties uitvoeren op installaties (vervangen van rollen, uitrekcilinders, cilinders, elektronische kaarten, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis hygrometrie  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Oorzaken van productafwijkingen vaststellen en doorsturen naar de onderhoudsdienst ...  Info block
- Leest technische documenten
- Gebruikt software voor kwaliteitsmanagement  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Producten, bobijnen markeren (etikettering, ...)  Info block
- Brengt zichtbare herkenningstekens aan volgens de bedrijfsregels  Info block
Kennis van het productieproces  Info block
Tussenkomsten van personeel op de machines, de lijn of de werkplaats coördineren en controleren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Textiel  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven voor het spinnen, touwslaan, garenproductie, twijnen of kammen. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een atelier of op een productieafdeling. Je draagt soms lasten. Je doet soms langdurige lichamelijke inspanningen (heen-en-weergeloop rond machines, permanente visuele aandacht, ...). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines voor het produceren en bewerken van draden bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker textielproductielijn (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:7318, 8151