Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H240501  Info block
Machines voor non-wovens bedienen  Info block
Andere benamingen
Hoofd naaldviltproductie (m/v)  Info block
Operator naaldvilt productiemachine (m/v)  Info block
Lijnverantwoordelijke productie non-wovenproducten (m/v)  Info block
Medewerker naaldviltproductie (m/v)  Info block
Operator machines voor non-wovenproducten (m/v)  Info block
Operator non-wovenproductielijn (m/v)  Info block
Operator productie non-wovenproducten (m/v)  Info block
Operator vezelvlies- en thermobondingmachine (m/v)  Info block
Operator balenbreker (m/v)  Info block
Operator kaardwolf (m/v)  Info block
Operator mengkamers (m/v)  Info block
Bediener effilocheuzen (m/v)  Info block
Bediener menginstallaties (m/v)  Info block
Bediener kaarden (m/v)  Info block
Bediener viltstraat (m/v)  Info block
Bediener structureermachine (m/v)  Info block
Operator uitrafelmachine (m/v)  Info block
Vezelvliesmedewerker in textielindustrie (m/v)  Info block
Operator non-woven (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op en bedient een automatische installatie voor de vorming en versterking van non-woven producten, voor technische of huishoudelijke toepassingen (spinnen door extrusie, kaarden, wikkelen van vezels, chemisch samenklonteren, ...). Komt tussen volgens de veiligheidsvoorschriften, de milieunormen en de productievereisten (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Controleert de staat van de productie-uitrusting en het uitzicht van non-woven textielproducten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de samenstelling van de producten contoleren, reparaties uitvoeren op de vezelvliezen of rollen die werden verkregen, basisonderhoud uitvoeren op het gereedschap (naaldplank, ...), de productiegegevens analyseren en de nodige aanpassingen voorstellen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleren of het gereedschap en de uitrustingen goed werken (naalden, kam, sluiting, detectoren, ...)  Info block
- Gebruikt meetinstrumenten
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief onderhoud op
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
De werkpost voorzien van grondstoffen en materiaal (grof weefsel, rollen, ...)
De machine of lijn voeden  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Verwittigt de verantwoordelijke bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van grondstoffen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De grove vezels, rollen en uitrusting monteren op de machine of lijn (naaldplanken, spinplaten, ...)  Info block
- Legt een huls in
- Gebruikt handgereedschap
- Assisteert de regelaar bij het vervangen van onderdelen  Info block
Kennis van kenmerken van minerale vezels  Info block
Kennis van kenmerken van natuurvezels  Info block
Kennis van kenmerken van synthetische vezels  Info block
Parameters invoeren (snelheid, debiet, temperatuur, …)
Het opstarten van de machine of lijn controleren  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Leest de datadrager in voor de productie
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Meetgegevens van het product controleren
Afwijkingen identificeren (temperatuurdaling, stilvallen van de pomp, ...)
Corrigerende maatregelen nemen  Info block
- Evalueert de kwaliteit van de producten
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Evalueert de werkprocedures  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Het uitzicht van het product controleren
Afwijkingen identificeren
Corrigerende maatregelen toepassen  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Controleert visueel de vliesvorming en het naaldvilttapijt
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, stiksels, oppervlak, …)
- Gebruikt meetinstrumenten
- Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen  Info block
Het oprollen van de stof controleren en de rollen afnemen  Info block
- Controleert het plooivrij en recht oprollen
- Snijdt de rol af
- Gebruikt apparatuur voor het verwijderen uit de machine
- Voorziet de rol van een identificatiekaart  Info block
Machines en installaties schoonmaken  Info block
- Houdt zich aan het housekeeping plan en richtlijnen
- Bergt de eigen gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op en bedienen van installaties door:
Air laid  Info block
Dry laid (kaarden, ...)  Info block
Spun laid  Info block
Wet laid  Info block
Kennis van productieprocessen korte vezels  Info block
Kennis van productieprocessen lange vezels  Info block
Toezicht houden op en bedienen van installaties voor de consolidatie van non-woven vezelvlies:
Chemisch (impregneren, warme rollen, ...)  Info block
Mechanisch (vernaalden naaien-breien, hydro entanglement...)  Info block
Thermisch (kalanderen, thermofusie door warme lucht, ...)  Info block
Samenstelling of weerstand van een product controleren:
Chemische controles  Info block
Controles op temperatuurbestendigheid  Info block
Mechanische controles  Info block
Reparaties uitvoeren van vezelvlies of rollen op een kwaliteitscontroletafel  Info block
Rollen verpakken en afval opruimen  Info block
- Gebruikt folie, papier, …
- Verpakt producten manueel of met een verpakkingsmachine
- Maakt de producten klaar voor transport (samenstellen van boxen, containers en paletten)
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Verwijdert en sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van verpakkingsmethodes  Info block
Het basisonderhoud van gereedschap uitvoeren (veranderen van naalden, montage van naaldplanken, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Basiskennis van statistiek  Info block
Tussenkomsten van personeel op de machines, de lijn of de werkplaats coördineren en controleren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Textiel  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven waar non-woven producten of textielbekleding worden geproduceerd (vast tapijt, ...). Je werkt samen met verschillende diensten in het bedrijf (kwaliteit, processen, onderhoud, ...). Je werkt soms in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines voor non-wovens bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker textielproductielijn (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Productieoperator (m/v)

ISCO-08-code:7318, 8151