Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H240601  Info block
Machines voor textielbehandeling bedienen  Info block
Andere benamingen
Appreteerder in de textielindustrie (m/v)  Info block
Chloormedewerker in de textielindustrie (m/v)  Info block
Chloormedewerker-wasser in de textielindustrie (m/v)  Info block
Coater-impregneerder in de textielindustrie (m/v)  Info block
Coater in de textielindustrie (m/v)  Info block
Hulpoperator voor verfmachine in textielindustrie (m/v)  Info block
Kalanderaar in de textielindustrie (m/v)  Info block
Lijmer in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator op coatinglijn (m/v)  Info block
Operator van bleekmachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van coatingmachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van droogmachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van gratteuse in textielveredeling (m/v)  Info block
Operator van jigger (m/v)  Info block
Operator van kaardmachines in textielveredeling (m/v)  Info block
Operator van kalandermachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van machines voor textielverving (m/v)  Info block
Operator van merceriseermachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van merceriseermachines op weefsels (m/v)  Info block
Operator van scheermachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van textielappreteermachines (m/v)  Info block
Operator van textielbehandelingsmachines (m/v)  Info block
Operator van verfautoclaaf in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van verfmachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Sanforiseerder in de textielindustrie (m/v)  Info block
Spanraamverantwoordelijke textiel (m/v)  Info block
Verver in de textielindustrie (m/v)  Info block
Zenger (m/v)  Info block
Operator spanraam (m/v)  Info block
Operator latexeerstraat (m/v)  Info block
Bereider van appretbaden (m/v)  Info block
Bereider van kleurstof en apprêtproducten (m/v)  Info block
Bleker (m/v)  Info block
Decatiseerder (m/v)  Info block
Merceriseerder (m/v)  Info block
Continu verver (m/v)  Info block
Operator sanforiseermachine (m/v)  Info block
Scheerder (m/v)  Info block
Operator coatingstraat (m/v)  Info block
Operator van spanraam in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van jet- of overflowverfapparaat (m/v)  Info block
Discontinu verver (m/v)  Info block
Bereider van verfbaden (m/v)  Info block
Operator van complexeermachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van de relaxatielijn in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator van uitpersmachines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator textielveredeling (m/v)  Info block
Definitie
Bleekt, verft, appreteert (lijmen, coaten, ...) en complexeert draden, weefsels en tricots. Verkrijgt een consistentie, een aanvoelen, een kleur, een aspect, een kenmerk door chemische, mechanische, thermische, machinale bewerkingen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (optimalisatie van de grondstof, kwaliteit, termijnen, ...). Begeleidt en controleert de doorgang van het textiel in de installatie (spanraam, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de producten mengen, de aanpassingen bepalen, het basisonderhoud van installaties uitvoeren, een team van operatoren coördineren (hulpoperator,...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkpost voorzien van strengen, weefsels, baden, producten, kleurbaden of accessoires  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Verwittigt de verantwoordelijke bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De rollen op de machine plaatsen en vastzetten
Het weefsel centreren
De spanning tijdens de aandrijving aanpassen  Info block
- Monteert grondstoffen in het verfapparaat
- Naait het weefsel, tapijt en/of secundaire backings aan elkaar
- Voert het weefsel, tapijt en/of secundaire backing plooivrij in
- Houdt rekening met de opgegeven poolrichting en breedte
- Zorgt ervoor dat de dessins van de weefsels recht op elkaar aansluiten
- Onderscheidt kleuren (regelmatigheid, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De machines voorzien van appreteer-, verf-, wasproducten, ...  Info block
- Leest de receptuur
- Berekent hoeveelheden
- Weegt de producten af
- Gebruikt chemische producten (zuren, soda, oplosmiddelen, ...)
- Bedient een mengmachine
- Bedient de installatie voor het doorpompen  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van pictogrammen  Info block
De machines afstellen in functie van het garen, het weefsel, ... en de bijzonderheden van de behandeling  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Leest een datadrager in
- Draait proef met de toestellen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kenmerken van de vezels (gewicht, kleur, sterkte, ...)  Info block
Toezicht houden op het verloop van de behandelingscycli, de snelheid controleren, het opnemen van de kleurstof, ....  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan onderhoud op
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, …)
- Verwittigt de meestergast en/of grijpt soms zelf in bij storingen  Info block
Kennis van veredelingsbehandeling  Info block
Kennis van eigenschappen van de textielvezels (absorberend vermogen, rek, ...)  Info block
De conformiteit van de behandeling van het weefsel of het garen controleren op basis van een staal
Afwijkingen identificeren  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, stiksels, oppervlak, …)
- Gebruikt meetinstrumenten (spectrofotometer, colorimeter, ...)
- Recupereert onderdelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Het oprollen van de stof controleren en de rollen afnemen  Info block
- Controleert het plooivrij en recht oprollen
- Snijdt de rol af
- Gebruikt apparatuur voor het verwijderen uit de machine
- Voorziet de rol van een identificatiekaart  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een behandeling kiezen op basis van het materiaal:
Anorganische of minerale vezels (koolstof, glas, ...)  Info block
Geweven stof  Info block
Non-woven  Info block
Tricot  Info block
Vezels van natuurlijke dierlijke oorsprong (zijde, wol, ...)  Info block
Vezels van natuurlijke plantaardige oorsprong (katoen, linnen)  Info block
Vezels van organische oorsprong (polyamide, polypropyleen, polyester, aramide, cellulose, ...)  Info block
Veredelingsoperaties uitvoeren op:
Bleekmachine  Info block
Coating- of impregneermachine  Info block
Decatiseermachine  Info block
Gratteuse of emeriseuse of ruwmachine of sanforiseermachine  Info block
Jigger  Info block
Kalander  Info block
Lamineermachine  Info block
Overflowmachine, type jet  Info block
Scheermachine  Info block
Spanraam  Info block
Verfapparaat  Info block
Wasmachine  Info block
Zenger  Info block
Autoclaaf  Info block
Solventmachine  Info block
Verfmachine voor strengen of bobijnen (met zwengel, met buizen, ...)  Info block
Kennis van modaliteiten voor chemische nabehandeling  Info block
Kennis van modaliteiteiten voor mechanische nabehandeling  Info block
Kennis van nabehandingspocédés voor materialen  Info block
De doses bepalen, productrecepten voor een behandeling:
Appret, coating, lijmen  Info block
Verven  Info block
Voorbehandeling (bleken, ...)  Info block
Wassen  Info block
Kennis van kenmerken van de kleurstoffen  Info block
De oorzaken bepalen van afwijkingen in de behandelingen, van slecht functionerende installaties
Corrigerende acties bepalen (dosisaanpassing, ...)  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Een stof klaar maken met het oog op een behandeling (bleken, verven, ...), de verzending
Het verkregen product merken  Info block
De toestand van de onderdelen en uitrusting controleren
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Tussenkomsten van personeel op de machines, de lijn of de werkplaats coördineren en controleren
Rapporten opstellen over de productie en incidenten  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor het vervaardigen van textielartikelen  Info block
Textiel  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Blootstelling aan wisselende temperaturen  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in spinnerijen, bedrijven voor textielproductie of -veredeling. Je werkt samen met de coloristische dienst, de dienst kwaliteit, de onderhoudsdienst, ...). Je werkt soms in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in de productiewerkplaats. Je doet soms langdurige fysieke inspanningen (heen-en-weergeloop tussen machines, tussenkomst in de droogmachines, ...). Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van producten en werkzaamheden (veiligheidsschoenen, handschoenen, overall, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines voor textielbehandeling bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker textielproductielijn (m/v)

ISCO-08-code:8154