Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H241301  Info block
Garens voorbereiden en getouwen opstellen  Info block
Andere benamingen
Aanknoper in de textielindustrie (m/v)  Info block
Aanknoper aandraaier textiel (m/v)  Info block
Bobijner in textiel (m/v)  Info block
Doorhaler in de textielindustrie (m/v)  Info block
Doorhaler van harnas (m/v)  Info block
Monteur in de textielindustrie (m/v)  Info block
Monteur van textielmachines (m/v)  Info block
Operator voor voorbereiding van machines in de textielindustrie (m/v)  Info block
Perser in de textielindustrie (m/v)  Info block
Boomoplegger (m/v)  Info block
Boommonteerder (m/v)  Info block
Harnasmonteur (m/v)  Info block
Sectioneel scheerder (m/v)  Info block
Sterker opbomer (m/v)  Info block
Warper (m/v)  Info block
Aanknoper aandraaier (m/v)  Info block
Aanknoper op bandweefmachine (m/v)  Info block
Bomer (m/v)  Info block
Kwaliteitswisselaar (m/v)  Info block
Bobijnopzetter (m/v)  Info block
Aanknoper in de textielindustrie (m/v)  Info block
Bobijnopzetter in de textielindustrie (m/v)  Info block
Garenspoeler (m/v)  Info block
Kettingspanner in de textielindustrie (m/v)  Info block
Medewerker die draden verwijdert (m/v)  Info block
Monteur aan de band in de textielindustrie (m/v)  Info block
Monteur-herappreteur van textielmachines (m/v)  Info block
Opberger van textielmachines (m/v)  Info block
Papper textiel (m/v)  Info block
Vlashekelaar in de textielindustrie (m/v)  Info block
Wisselaar aan de band in de textielindustrie (m/v)  Info block
Operator voorbereiding en opzetten weefgetouwen (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt manueel of machinaal de draden (opwikkelen, persen, scheren, ...), de bedrading of de montage voor van één of meer weefgetouwen of kantmachines. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de draadvliezen lijmen, de opbouwende elementen van de machines monteren, basisonderhoud uitvoeren op de machines en uitrustingen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De draden plaatsen en leiden in de geleiders, spanners en garenwachters van het bobijnrek of van de weefmachine  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche (doorhaalpatroon, warprapport, scheringsrapport, boomfiche, weefkaart, …)
- Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, rietstekker, draadaangeefmachine, …)
- Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De regelmatigheid controleren van het opwikkelen van de draden die op de dragers zijn geplaatst  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Verwittigt de verantwoordelijke of grijpt zelf in bij storingen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De snelheid en de spanning regelen  Info block
- Stelt machineonderdelen af
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
De draden onderling aanknopen (garenkenmerken, nieuwe aanvoer, tussenkomst in geval van breuk, ...)  Info block
- Maakt de nieuwe en oude garenlaag klaar
- Knoopt machinaal aan
- Knoopt manueel aan
- Trekt knopen manueel door
- Bedient een splicer
- Weeft machinaal door
- Lost stroppingen en verwarde garenlagen op  Info block
Kennis van knooptechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van dierlijke vezels  Info block
Kennis van kenmerken van minerale vezels  Info block
Kennis van kenmerken van natuurvezels  Info block
Kennis van kenmerken van plantaardige vezels  Info block
Kennis van kenmerken van synthetische vezels  Info block
Kennis van kenmerken van garen  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Weefmachines, installaties en de werkzone schoonmaken  Info block
- Houdt zich aan het housekeeping plan en richtlijnen
- Bergt de eigen gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen in een voorbereidingsfase:
Bobijnen  Info block
Bobijnen opzetten  Info block
Bomen  Info block
Doorhalen  Info block
Kwaliteitswissel  Info block
Montage van ketting  Info block
Persing  Info block
Scheren, warpen, sterken  Info block
Aanknopen  Info block
Kennis van kenmerken van machines met grote breedte  Info block
Kennis van kenmerken van machines met kleine breedte  Info block
Kennis van kenmerken van geweven stoffen  Info block
Voorbereidings- of montagehandelingen uitvoeren voor:
Jacquardtronic-, Textronic-machine  Info block
Leaversmachines  Info block
Weefmachine met luchtstraal, waterstraal, projectielen  Info block
Jacquardweefmachine  Info block
Rondweefmachine  Info block
Rachelmachine, kettingbreimachines  Info block
Weefmachine met naalden, met grijpers, met schietspoel  Info block
Tuftmachine  Info block
Handelingen uitvoeren op de draden:
Knopen  Info block
Lijmen  Info block
Aandraaien  Info block
Splicen  Info block
Producten voor sterken en smeren van de draden voorbereiden en hun toepassing controleren (drenking, passage in kalander, ...)  Info block
- Werkt volgens receptuur (hoeveelheid, dosering, toevoeging van ensimage, …)
- Controleert op viscositeit en/of refracto, temperatuur en op peil houden van sterkmiddel en/of ensimage  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Weefbomen, schachten, harnas, riet, ... monteren en afregelen op de weefmachine  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutels, ...)
- Stelt weefbreedte en dichtheid af
- Voert de binding of tekening door een programma te kiezen uit het keuzemenu
- Verandert de binding op mechanische wijze  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
De werkpost bevoorraden met draden en dragers (spoelen, hulzen, ...) en zorgen voor de opslag ervan  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Gebruikt stapelhulpmiddelen (palet, box, kooi, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Een staal maken, de afwijkingen identificeren en de instellingen aanpassen (spanning, positionering van de draden, ...)  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, stiksels, oppervlak , …)
- Gebruikt meetinstrumenten
- Regelt parameters bij volgens de analyse en de productspecificaties  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Werkplaats  Info block
Textiel  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële kant- of weefbedrijven. Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je draagt soms lasten en doet soms langdurige fysieke inspanningen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorbeschermers, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Garens voorbereiden en getouwen opstellen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8151, 8152