Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H241501  Info block
Kwaliteitscontrole in de leder- en textielindustrie  Info block
Andere benamingen
Classificeerder van leer en huiden (m/v)  Info block
Controleur in de breigoedindustrie (m/v)  Info block
Controleur in de kledingindustrie (m/v)  Info block
Controleur in de textielsector (m/v)  Info block
Controleur van bobijnen in de textielindustrie (m/v)  Info block
Garenkeurder in de textielindustrie (m/v)  Info block
Kantplooier (m/v)  Info block
Keurder-controleur van afgewerkte producten in de industrie van de soepele materialen (m/v)  Info block
Keurder-receptionist van stoffen (m/v)  Info block
Keurder-reiniger in de industrie van de soepele materialen (m/v)  Info block
Keurder van afgewerkte breigoedproducten (m/v)  Info block
Keurder van breigoed (m/v)  Info block
Keurder van kant (m/v)  Info block
Keurder van ruw linnen (m/v)  Info block
Keurder van weefsel (m/v)  Info block
Keurder ververij (m/v)  Info block
Keurder weverij (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur stof aan de lopende meter (m/v)  Info block
Meter-keurder in de textielindustrie (m/v)  Info block
Nopper-keurder in de industrie van soepele materialen (m/v)  Info block
Receptionist van leder en huiden (m/v)  Info block
Sorteerder-classificeerder van afgewerkte huiden (m/v)  Info block
Sorteerder-classificeerder van bont (m/v)  Info block
Sorteerder-classificeerder van gekaarde huiden (m/v)  Info block
Sorteerder-classificeerder van huiden op stain (m/v)  Info block
Sorteerder-classificeerder van leder en huiden (m/v)  Info block
Sorteerder-classificeerder van wet-bluehuiden (m/v)  Info block
Sorteerder-receptionist in leerlooierij of zeemlooierij (m/v)  Info block
Sorteerder van leder en huiden (m/v)  Info block
Sorteerder van ruwe huiden (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur afwerking confectie (m/v)  Info block
Operator nazicht textielproducten (m/v)  Info block
Operator nazicht breigoed (m/v)  Info block
Operator weefselnazicht (m/v)  Info block
Preuver tester (m/v)  Info block
Tapijtnazichtster (m/v)  Info block
Controleur van de productie van de industrie van soepele materialen (m/v)  Info block
Keurder-appereur in de industrie van de soepele materialen (m/v)  Info block
Keurder-controleur in de industrie van de soepele materialen (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur textiel, leder en confectie (m/v)  Info block
Definitie
Controleert het uitzicht van producten uit de industrie van soepele materialen tijdens of op het einde van de productie, sorteert ze en duidt ze aan als eerste keus, herwerking, afval, ... (huiden, garen, stoffen, kledij, lederwaren, schoenen, ...). Werkt volgens de kwaliteitsvereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: nagaan of de artikels voor herstel in aanmerking komen, de artikels herstellen of verpakken, chemische tests op de producten uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkpost bevoorraden
Producten of artikels van soepel materiaal ontvangen (weefsel, kledij, lederwaren, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Verwittigt de verantwoordelijke bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Afwijkingen in het uitzicht van de producten en artikels detecteren en aanduiden (stippen, belletjes, ...)  Info block
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften, technische fiche en/of een model
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, stiksels, oppervlak, …)
- Gebruikt meetinstrumenten
- Gebruikt een verlichte kwaliteitscontroletafel  Info block
Kennis van de procedure voor statische mechanische test (weerstand van naden, ...)  Info block
Kennis van de procedure van dynamische mechanische test (opening van sluithaak)  Info block
Kennis van procedures voor chemische, thermische tests  Info block
Kennis van de procedure voor de regeling van de machines  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De producten of artikels sorteren per categorie, declasseringstype (afval, vernietiging, ...) of soort herstelwerk (retouche, herkleuren, ...)  Info block
- Recupereert overschotten voor hergebruik
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De gecontroleerde producten of artikels markeren en ze op rekken, schragen, ... plaatsen  Info block
- Brengt zichtbare herkenningstekens aan volgens de bedrijfsregels  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van markeringstechnieken  Info block
De opgemerkte fouten en activiteitsgegevens noteren (lotnummer, aantal stukken per maat, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Fouten detecteren op:
Bedrukt textiel  Info block
Confectieartikelen  Info block
Garen  Info block
Handschoenen  Info block
Huiden, leder  Info block
Kant, passementerie, tule, borduursel  Info block
Lederwaren  Info block
Schoeisel  Info block
Weefsels  Info block
Breigoed  Info block
Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen  Info block
Kennis van kenmerken van leder en huiden  Info block
Kennis van kenmerken van confectieartikelen  Info block
Correcties of herstellingen aanbrengen:
Herkleuring (delen van lederwaren, ...)  Info block
Herstel van motieven  Info block
Ontvlekken  Info block
Opwikkelen of afwikkelen  Info block
Plaatsen van verstevigingselementen (lijmen, opstrijken, ...)  Info block
Verstelwerk  Info block
Wegsnijden van defecte delen (beschadigd weefsel, tong, zijkanten, ...)  Info block
- Naait manueel
- Gebruikt een naaimachine
- Gebruikt een garenspoeler
- Gebruikt een strijkvlies  Info block
Garenstalen, weefselstalen, ... nemen voor de conformiteitscontrole van de kleur, de textuur, ...  Info block
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, stiksels, oppervlak, …)
- Gebruikt meetinstrumenten (spectrofotometer, colorimeter, ...)  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De technische en economische haalbaarheid evalueren van het herstellen van een product  Info block
- Schat of berekent de kosten  Info block
Kennis van het productieproces  Info block
Kennis van productiemanagementtechnieken  Info block
Huiden of het leder toewijzen volgens het gebruik, de bestellingen van de klanten, de bestemming van de producten, ...  Info block
Kennis van Bijlagen Conventie van Washington (CITES)  Info block
De artikels verpakken volgens de bestellingen van de klanten  Info block
- Gebruikt folie, papier, …
- Verpakt producten manueel of met een verpakkingsmachine
- Maakt de producten klaar voor transport (samenstellen van boxen, containers en paletten)
- Past de richtlijnen voor opslag toe  Info block
Kennis van plooitechnieken  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Werkplaats  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Handel  Info block
Textiel  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor de behandeling (veredeling, looierij, ...), productie (spinnerij, weverij, breierij, lederwaren ...), groothandel, handel, .... van textiel- en lederproducten of producten van andere soepele materialen. Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend en op feestdagen. Je werkt in een controlezaal, in de productieketen of in een werkplaats.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Kwaliteitscontrole in de leder- en textielindustrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Kwaliteitscontroleur textiel leder confectie en het beroep Textiellaborant vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7318, 8152