Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H2501  Info block
Leiding geven in de productie van elektrische en elektronische materialen  Info block
Andere benamingen
Leidinggevende micro-elektronica (m/v)  Info block
Leidinggevende productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende productie elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Opzichter productie van elektrisch materieel (m/v)  Info block
Opzichter productie van elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productie elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Hoofd elektrische productielijn (m/v)  Info block
Hoofd elektronische productielijn (m/v)  Info block
Assistent verantwoordelijke productiecel elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Assistent verantwoordelijke productiecel elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende productie-eiland micro-elektronica (m/v)  Info block
Hoofd kabelatelier (m/v)  Info block
Hoofd productieatelier elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Hoofd productieatelier elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productielijn elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productielijn elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Voorman wikkeling (m/v)  Info block
Voorman productie van elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Voorman productie van elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiecel elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiecel elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie-eenheid elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie-eenheid elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteiten van één of meerdere teams van operatoren en machinebedieners of productielijnen voor elektrisch en/of elektronisch materieel. Volgt de productie op volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (hoeveelheid, termijn, kwaliteit, kostprijs, ...). Houdt toezicht op de werking van de installaties (afstelling, installatie, ...). Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de opslag of verzending van producten organiseren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, DUT, ...) in elektronica, elektrotechniek, elektromechanica, aangevuld met beroepservaring in industriële productie. Het is ook toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs (mbo, ...) in elektriciteit, elektronica, mechanica, aangevuld met een professionele ervaring en een managementopleiding. Een attest elektriciteit is vereist. Actieve kennis van het Engels (technische woordenschat) kan gevraagd worden.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrisch, elektronisch en micro-elektronisch materieel produceren. Je werkt samen met het studiebureau, de afdelingen methodes, kwaliteit, onderhoud, ... Je job varieert naargelang de sector (elektriciteit, elektronica, micro-elektronica, ...), de organisatie- en managementwijze (lijnmanagement, TPM, ...), het type en de automatiseringsgraad van het productieproces en het producttype. Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst. Meestal werk je in een werkplaats, soms in een zone met gecontroleerde klimaatomstandigheden of in een stofvrije ruimte. Vaak draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, ...) of beschermingsmiddelen voor het werken in een stofvrije ruimte (overall, overschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Elektronica  Info block
Spoorwegen  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Micro-elektronica  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De haalbaarheid van de productie controleren  Info block
De kenmerken van een productiedossier vaststellen  Info block
De productiestappen plannen  Info block
Het personeel over de werkposten verdelen  Info block
Het werk verdelen over de werkplaatsen of ploegen  Info block
De werking van gereedschap en uitrustingen controleren  Info block
Machines en werktuigen selecteren  Info block
De bevoorrading opvolgen  Info block
De bevoorrading controleren  Info block
Producten controleren  Info block
De conformiteit van de productie controleren  Info block
Activiteitsgegevens van de organisatie of dienst analyseren en verbeteringen voorstellen  Info block
Afwijkingen en productiestoringen vaststellen  Info block
Richtlijnen opstellen en de toepassing ervan controleren  Info block
Activiteiten en het administratieve personeelsbeheer controleren  Info block
Bevoorrading van productielijnen  Info block
Veiligheidsregels  Info block
Hygiëne- en gezondheidsregels  Info block
Productieplanning  Info block
Programmeren van machinesturingen  Info block
Management  Info block
Gebruik van elektrische meetapparaten (multimeter, ...)  Info block
Computerized Production Management System (CPMS)  Info block
Computer-aided Manufacturing (CAM)  Info block
Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Technieken voor het leiden van een team  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Micro-elektronica  Info block
Mechanica  Info block
Automatisering  Info block
Veiligheid, gezondheid en milieu  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Attest elektriciteit werken zonder spanning  Info block
Attest elektriciteit werken onder spanning  Info block
Technische en organisatorische oplossingen uitwerken voor productieverbetering  Info block
Onderhoudsoperaties superviseren  Info block
Onderhoudsoperaties plannen  Info block
De verpakking van goederen opvolgen  Info block
Goederen conditioneren  Info block
Stock- en bevoorradingsbeheer  Info block
De verzending van bestellingen opvolgen  Info block
Technische steun verlenen aan de afdelingen kwaliteit, onderhoud en methodes  Info block
Opleidingsacties organiseren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1321, 2152, 3113, 3114