Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H250101  Info block
Leiding geven in de productie van elektrische en elektronische materialen  Info block
Andere benamingen
Assistent verantwoordelijke productiecel elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Assistent verantwoordelijke productiecel elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Hoofd kabelatelier (m/v)  Info block
Hoofd productieatelier elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Hoofd productieatelier elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende productie-eiland micro-elektronica (m/v)  Info block
Opzichter bij de productie van elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Opzichter productie van elektrisch materieel (m/v)  Info block
Meestergast in elektriciteit en elektronica (m/v)  Info block
Leidinggevende micro-elektronica (m/v)  Info block
Leidinggevende productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende productie elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productie elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie-eenheid elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie-eenheid elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiecel elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiecel elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productielijn elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Voorman productie van elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Voorman wikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie elektrische en elektronische materialen (m/v)  Info block
Hoofd productielijn elektrische materialen, toestellen, ... (m/v)  Info block
Hoofd productielijn elektronische materialen, toestellen, ... (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteiten van één of meerdere teams van operatoren en bedieners van machines of van productielijnen voor elektrisch, elektronisch materieel. Volgt de productie op volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (hoeveelheid, termijn, kwaliteit, kostprijs, ...). Superviseert de werking van de installaties (afstelling, installatie, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het productiedossier raadplegen en de haalbaarheid van de productie controleren  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, …)
- Identificeert leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit van het product
- Onderhandelt over het reëel haalbare
- Stelt indien nodig aanpassing of het elders
onderbrengen van de werken voor  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
De productiestappen plannen
De activiteiten verdelen over de werkplaatsen of ploegen
Het personeel over de werkposten verdelen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (software voor planningsbeheer, …)
- Plant de doorloop van het product in de afdeling (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Houdt rekening met de vaardigheden van en de werklast voor de medewerkers
- Past de planning en inzet van het personeel aan wijzigende omstandigheden aan  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Machines en gereedschap selecteren voor de productie
Hun werking controleren en regelingen instellen of controleren  Info block
- Gebruikt CAM-software
- Houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Benut de machines optimaal
- Instrueert medewerkers over en demonstreert het omgaan met machines
- Controleert de bediening van de machines door de medewerkers
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief onderhoud op
- Beschrijft afwijkingen en storingen aan regelaars en mecaniciens  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen opvolgen en controleren  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, …)
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Stemt de hoeveelheid te bestellen materiaal af op de planning en de verwerkingssnelheden  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De conformiteit van de productie en de producten controleren of de controles superviseren  Info block
- Gebruikt meetapparaten (multimeter, ...)
- Controleert de werkposten volgens vastgelegde normen en procedures
- Beoordeelt producten aan de hand van stalen, testen en/of volgens de productspecificaties
- Merkt afwijkingen aan de producten op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van micro-elektronica  Info block
De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, …)
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen, ...)
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet hindert
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Overlegt over aanpassing van het productieproces
- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding
- Werkt indien nodig bijkomende veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Technische en organisatorische oplossingen voor productieverbetering uitwerken  Info block
- Doet voorstellen over de personeelsbezetting
- Doet voorstellen tot verbetering op basis van de kwaliteitscontrole
- Doet voorstellen over bewerkingsmethoden en grondstoffen
- Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van machines
- Doet voorstellen over de aanschaf van nieuw materieel
- Voert aanpassingen door
- Evalueert deze aanpassingen  Info block
Preventieve of correctieve onderhoudswerken organiseren, plannen en opvolgen  Info block
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
- Controleert de vervanging van machines
- Schakelt indien nodig een mecanicien in
- Wisselt technische informatie uit
- Voert specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines zelf uit  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Verpakking en opslag van producten, materialen, gereedschap, ... organiseren en opvolgen  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De verzending van bestellingen opvolgen en controleren  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Zoekt actief mee naar oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s  Info block
De competentiebehoeften binnen een team of een atelier bepalen
Acties voor competentieontwikkeling organiseren (opleiding, begeleiding, stage, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektronica  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Wapenindustrie  Info block
In ploegen  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrisch, elektronisch en micro-elektronisch materieel produceren. Je werkt samen met het studiebureau, de afdelingen methodes, kwaliteit, onderhoud, ... Je job varieert naargelang de sector (elektriciteit, elektronica, micro-elektronica, ...), de organisatie- en managementwijze (lijnmanagement, TPM, ...), het type en de automatiseringsgraad van het productieproces en het producttype. Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst. Meestal werk je in een werkplaats, soms in een zone met gecontroleerde klimaatomstandigheden of in een stofvrije ruimte. Vaak draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, ...) of beschermingsmiddelen voor het werken in een stofvrije ruimte (overall, overschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding geven in de productie van elektrische en elektronische materialen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen en het beroep Productieverantwoordelijke elektriciteit elektronica vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321, 2152, 3113, 3114