Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H2502  Info block
Productiemanagement en -engineering  Info block
Andere benamingen
Technisch assistent van de productie-manager (m/v)  Info block
Hoofd productie (m/v)  Info block
Hoofd productie-eenheid (m/v)  Info block
Hoofd departement fabricatie (m/v)  Info block
Hoofd departement productie (m/v)  Info block
Hoofd fabricatie (m/v)  Info block
Chef productielijn (m/v)  Info block
Chef productie (m/v)  Info block
Productmanager industriële productie (m/v)  Info block
Chef productieafdeling (m/v)  Info block
Productiemanager (m/v)  Info block
Chef dienst productie (m/v)  Info block
Productiemanager-diëtist industriële productie (m/v)  Info block
Directeur productie-eenheid (m/v)  Info block
Directeur productie (m/v)  Info block
Directeur industriële productie (m/v)  Info block
Technisch directeur industriële productie (m/v)  Info block
Technisch directeur productie (m/v)  Info block
Industrieel directeur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling elektriciteit (m/v)  Info block
Ingenieur-elektromecanicien in de productieafdeling (m/v)  Info block
Ingenieur-elektronicus in de productieafdeling (m/v)  Info block
Ingenieur elektrometallurgie in de productieafdeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling energie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling luchtvaart (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling landbouw (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling wapening (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling autotechniek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling biochemie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling keramiek (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van het productie-eiland (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van het fabricatieatelier (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van het productieatelier (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van de productieketen (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van de productielijn (m/v)  Info block
Ingenieur-hoofd van de productieproceslijn (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling chemie (m/v)  Info block
Productie-ingenieur (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke industrie m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke gieterij (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke smelterij (m/v)  Info block
Ingenieur productie (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke energie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling elektromechanica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling elektronica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling ketelbouw (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling mechanica (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling metallurgie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling materialen (m/v)  Info block
Ingenieur productieprocessen (m/v)  Info block
Procesingenieur in de productieafdeling (m/v)  Info block
Ingenieur metaal in de productieafdeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling glas (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling kunststof (m/v)  Info block
Procesingenieur productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productenafdeling (m/v)  Info block
Ingenieur-verantwoordelijke van het productie-eiland (m/v)  Info block
Ingenieur-verantwoordelijke van het productieatelier (m/v)  Info block
Ingenieur-mechanicus in de productieafdeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieafdeling geneesmiddelen (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke geneesmiddelen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke geneesmiddelenproductie en -conditionering (m/v)  Info block
Exploitatieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke exploitatie van gassen/vloeistoffen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële productie-eenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieketen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gieterij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke metaaloven (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productielijn (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële productielijn (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke energieproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke metaalproductie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een site voor hernieuwbare energie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke waterkrachtexploitatie (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert, optimaliseert en superviseert de productiemiddelen en -processen. Werkt volgens de vereisten inzake veiligheid, milieu, kwaliteit, kosten, termijnen, hoeveelheid.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team of een dienst leiden, het budget van een team of dienst beheren, andere met de productie verbonden diensten leiden (onderhoud, kwaliteit, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een masterdiploma (WO-master, ingenieursdiploma,...) in een technische sector (mechanica, elektronica, chemie, ...), aangevuld met beroepservaring in de productie. Het is ook toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of hoger onderwijs (BTS, DUT), aangevuld met een professionele ervaring in de sector. Actieve kennis van het Engels is vereist. Het beheersen van informaticatools (programmapakketten voor databeheer) kan vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, in contact met verschillende diensten en betrokkenen (studiebureau, kwaliteit, klanten, leveranciers, dienstverlenende bedrijven, ...). Je job varieert naargelang de sector (luchtvaart, chemie, voeding, ...), de organisatiewijze (lijnmanagement, eilanden, TPM, ...), de automatiseringsgraad van het proces en de supervisie die nodig is, het productieproces en het producttype. Soms werk je in het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Chemie  Info block
Fijnchemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Petrochemie  Info block
Parachemie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Glas en bouwmaterialen  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De productieplanning opvolgen en aanpassen aan de flows, termijnen, voorraad, ...  Info block
De productiegegevens analyseren  Info block
Correctieve acties bepalen  Info block
De modaliteiten voor industrialisatie van de productie bepalen  Info block
De werking van gereedschap en uitrustingen controleren  Info block
Richtlijnen opstellen en de toepassing ervan controleren  Info block
Producten controleren  Info block
Acties voorstellen die de productiviteit verhogen  Info block
Een productierapport opstellen  Info block
Sensibiliseren voor kwaliteits-, veiligheids- en leefmilieunormen  Info block
Technische steun verlenen aan de afdelingen kwaliteit, onderhoud en methodes  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Veiligheid, gezondheid en milieu  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
CAx software  Info block
Computerized Maintenance Management System (CMMS)  Info block
Computerized Production Management System (CPMS)  Info block
Software voor Enterprise Resource Planning (ERP)  Info block
Organisatie van de logistieke keten  Info block
Productiebeheer  Info block
Methodes en tools voor probleemoplossing  Info block
Risicoanalyse  Info block
Werkorganisatiemethodes  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Milieunormen  Info block
Computerondersteunde group-technology  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken in het domein industrialisatie  Info block
Veiligheid- en milieuprocedures stimuleren  Info block
Technische ondersteuning verlenen  Info block
Energiemarkt  Info block
Onderhoudsprocedures  Info block
Continue verbetering  Info block
Kwaliteitsverbetering  Info block
Productieplanning  Info block
Bevoorradingsmethodes  Info block
Planningstechnieken  Info block
Hernieuwbare energie  Info block
Energie-efficiëntie  Info block
Veiligheidsvoorzieningen controleren voor personen en installaties  Info block
De voorraad controleren  Info block
In- en uitgaande stromen controleren  Info block
Stock- en bevoorradingsbeheer  Info block
De opslagvoorwaarden bepalen  Info block
De opslagzone bepalen  Info block
Een lastenboek opstellen  Info block
Aanbestedingen opstellen  Info block
De uitvoering van een prestatie controleren  Info block
Onderhandelen over contractvoorwaarden  Info block
Leveranciers, onderaannemers of dienstverleners selecteren  Info block
Onderhoud plannen  Info block
Het bijhouden van de productiedossiers en opvolgingsdocumenten controleren (categorie, parameters, indicatoren, ...)  Info block
Een project leiden  Info block
Projectbeheer  Info block
Een dienst of organisatie leiden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Budgetbeheer  Info block
Management  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1321, 3122