Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H2503  Info block
Leiding geven in de metaal- of mechanische productie  Info block
Andere benamingen
Hoofd van de mechanische productielijn (m/v)  Info block
Assistent verantwoordelijke mechanische productiecel (m/v)  Info block
Werkplaatsverantwoordelijke metaalbewerking (m/v)  Info block
Hoofdmonteur productieatelier (m/v)  Info block
Leidinggevende mechanische productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productie-eiland (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie-eiland (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productiecel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkeenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productie-eenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiegroep (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productieatelier mechanische constructie (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productieatelier metaalbewerking (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus metaalbewerking (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus mechanische productie (m/v)  Info block
Technicus besturen en onderhouden van het productiesysteem (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en optimaliseert de productie van een productie-eenheid, bij een productiefase en binnen een industriële site. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijn, hoeveelheid, ...). Een bijkomende activiteit kan zijn: een productieteam coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, DUT, ...) in productie, mechanica of industriële automatisatie. Het is ook toegankelijk met een professionele ervaring in de sector zonder specifiek diploma.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, op scheepswerven, … in contact met de dienst onderhoud, kwaliteit, .. en klanten, leveranciers, ... . Soms maak je verplaatsingen. Je job varieert naargelang de sector (automobielsector, ...), de werkorganisatie (eiland, band, atelier, eenheid, ...), het type en de graad van automatisering (geautomatiseerd of CNC) en de producten. Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst. Vaak draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De productiewijze controleren  Info block
De machine voorzien van papier, lijm, nietjes, ...
Toezicht houden op het verloop van de afwerking of routering  Info block
Het personeel over de werkposten verdelen  Info block
De activiteiten van het personeel plannen  Info block
Personeel opleiden en sensibiliseren in veiligheids- en preventieregels  Info block
Opleiding geven  Info block
De uitrol van de productiestappen en het werkritme controleren  Info block
Storingen detecteren  Info block
Corrigerende maatregelen toepassen  Info block
Organisatorische en productie-aanpassingen opzetten  Info block
Organisatorische en productie-aanpassingen voorstellen  Info block
De activiteiten opvolgen  Info block
Technische steun verlenen aan de afdelingen kwaliteit, onderhoud en methodes  Info block
Computer-aided Manufacturing (CAM)  Info block
Computerized Production Management System (CPMS)  Info block
Software voor Enterprise Resource Planning (ERP)  Info block
CNC-software  Info block
Kwaliteitscontrole  Info block
Productieautomatisering  Info block
Automatisering  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Veiligheid, gezondheid en milieu  Info block
Arbeidsrecht  Info block
Werkorganisatiemethodes  Info block
Productieplanning  Info block
Management  Info block
Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Mechanica  Info block
Technieken voor het leiden van een team  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een productie-unit superviseren  Info block
Technieken van metaalgieterij  Info block
Het smeden  Info block
Technieken voor beslag (koud, warm)  Info block
Las technieken  Info block
Plaatwerk  Info block
Technieken voor oppervlaktebehandeling  Info block
Processen voor thermische behandeling  Info block
Diagnoses stellen bij technische tekortkomingen van productieapparaten (pannes, storingen, ...)  Info block
Een productiemachine in gebruik stellen  Info block
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren  Info block
Productiemachines stopzetten  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
Bestellingen plaatsen  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
De verzending van bestellingen opvolgen  Info block
Opvolgingsinstrumenten uitwerken  Info block
Technische documenten opstellen  Info block
Onderhoudsprocedures uitwerken  Info block
Een modus operandi uitwerken  Info block
Opleidingsacties organiseren  Info block
Activiteiten en het administratieve personeelsbeheer controleren  Info block
Personeelsbeheer  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1321