Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H250301  Info block
Leiding geven in de metaal- of mechanische productie  Info block
Andere benamingen
Assistent verantwoordelijke mechanische productiecel (m/v)  Info block
Hoofdmonteur productieatelier (m/v)  Info block
Hoofd van de mechanische productielijn (m/v)  Info block
Leidinggevende mechanische productie (m/v)  Info block
Leidinggevende metaalproductie (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus mechanische productie (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus metaalbewerking (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productieatelier mechanische constructie (m/v)  Info block
Leidinggevende-technicus productieatelier metaalbewerking (m/v)  Info block
Meestergast mechanische productie (m/v)  Info block
Technicus besturen en onderhouden van het productiesysteem (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productie-eenheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productie-eiland (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mechanische productiecel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie-eiland (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiegroep (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkeenheid (m/v)  Info block
Werkplaatsverantwoordelijke metaalbewerking (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en optimaliseert de productie van een productie-eenheid, bij een productiefase en binnen een industriële site. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijn, hoeveelheid, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een productieteam coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat van de productiemiddelen en de stroom, het volume, de kwaliteit, ... van de voorraden controleren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Stemt de hoeveelheid te bestellen materiaal af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Doet bestellingen en volgt ze op
- Controleert volgens de kwaliteitsregels van de afdeling  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen  Info block
- Houdt zich aan de productieplanning en productiefiches
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Houdt rekening met de vaardigheden van en de werklast voor de medewerkers
- Past de planning en inzet van het personeel aan wijzigende omstandigheden aan  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers over hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels en in het omgaan met machines
- Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding
- Demonstreert de werking van materieel
- Geeft waar nodig extra uitleg
- Werkt indien nodig bijkomende veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De kwaliteit, hoeveelheid, stroom van de productie-eenheid opvolgen en controleren  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, ERP, …)
- Gebruikt apparatuur voor kwaliteitscontrole
- Houdt overzicht op het verloop van de werkzaamheden op de afdeling
- Houdt gegevens bij over productieverloop (productiegegevens, kwaliteitscontroles)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
- Gebruikt CAM-software
- Gebruikt CNC-software
- Controleert de bediening van de machines door de medewerkers
- Controleert de vervanging van machines
- Schakelt indien nodig een mecanicien in
- Wisselt technische informatie uit
- Voert specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines zelf uit  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van productieautomatisering  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Organisatorische en productie-aanpassingen voorstellen en toepassen (productiviteit, kwaliteit, veiligheid, ...)  Info block
- Doet voorstellen tot verbetering op basis van kwaliteitscontroles
- Doet voorstellen over bewerkingsmethodes en grondstoffen
- Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van machines
- Doet voorstellen over de aanschaf van nieuw materieel
- Voert aanpassingen door
- Evalueert deze aanpassingen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieautomatisering  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Gegevens voor productopvolging controleren of registreren  Info block
- Gebruikt (software) systemen (CPM, ERP, …)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Zoekt actief mee naar oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een productie-eenheid superviseren:
Bewerking  Info block
Industrieel schilderwerk  Info block
Lassen, beslaan  Info block
Mechanische montage-assemblage  Info block
Metaalsmelterij, samensmelterij  Info block
Metaalstructuren, leidingen  Info block
Oppervlaktebehandeling  Info block
Plaatwerkerij  Info block
Precisiemechanica, micromechanica  Info block
Smederij, beklederij  Info block
Thermische behandeling  Info block
Walserij  Info block
Metaalgieterij  Info block
Perserij  Info block
Ketelbouw  Info block
Een diagnose stellen bij technische tekortkomingen van productieapparaten (pannes, storingen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Selecteert de relevante gegevens voor probleemanalyse  Info block
Het in werking stellen en stopzetten van de productie of onderhoudswerken voorbereiden en opstarten  Info block
- Houdt zich aan de productieorder
- Benut de machines optimaal
- Beschrijft afwijkingen en storingen aan regelaars en mecaniciens bij problemen
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden
- Controleert of leveringen overeenstemmen met de bestellingen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De verzending van bestellingen opvolgen en controleren  Info block
Onderhoudsprocedures, werkwijzen, technische fiches, opvolginstrumenten ontwikkelen en verbeteren  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Acties organiseren voor competentieontwikkeling binnen het team (opleiding, begeleiding, stage, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Wapenindustrie  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, op scheepswerven, … in contact met de dienst onderhoud, kwaliteit, .. en klanten, leveranciers, ... . Soms maak je verplaatsingen. Je job varieert naargelang de sector (automobielsector, ...), de werkorganisatie (eiland, band, atelier, eenheid, ...), het type en de graad van automatisering (geautomatiseerd of CNC) en de producten. Soms werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst. Vaak draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding geven in de metaal- of mechanische productie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Leidinggevende mechanische productie en het beroep Productieverantwoordelijke in de metallurgie metaal mechanica vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321