Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
H260101  Info block
Elektrisch wikkelen  Info block
Andere benamingen
Assistent-wikkelaar elektrische spoelen (m/v)  Info block
Bobineur (m/v)  Info block
Elektrowikkelaar (m/v)  Info block
Herwikkelaar elektrische spoelen (m/v)  Info block
Monteur-wikkelaar groot elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Teamleider werkplaats elektrische wikkelingen (m/v)  Info block
Technicus werkplaats elektrische wikkelingen (m/v)  Info block
Wikkelaar draaiende elektrische machines (m/v)  Info block
Wikkelaar elektriciteit (m/v)  Info block
Wikkelaar elektrische spoelen (m/v)  Info block
Wikkelaar elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Wikkelaar-elektromecanicien (m/v)  Info block
Wikkelaar elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Wikkelaar onderhoud (m/v)  Info block
Wikkelaar productie (m/v)  Info block
Wikkelaar statische elektrische machines (m/v)  Info block
Wikkelaar transformatoren (m/v)  Info block
Medewerker wikkelen elektrische spoelen (m/v)  Info block
Definitie
Wikkelt spoelen voor elektrische of elektronische toestellen bij hun productie of herstelling (motoren, transformatoren, ...). Wikkelt met de hand of machinaal. Werkt volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een toestel op identieke wijze herwikkelen, motoren of toestellen weer monteren, een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De eigenschappen van elektrische onderdelen bepalen op basis van plan, wikkelingsblad, oude wikkeling, …  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, plannen, schema’s, …)
- Bepaalt de dikte van de spoeldraad en het aantal wikkelingen  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
Gereedschap en materiaal selecteren volgens de eigenschappen van de spoel  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche  Info block
Kennis van soorten elektrisch isolatiemateriaal  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Voorbereiden, uitvoeren en toezien op de wikkeling met spillen, mallen, …
 Info block
- Reinigt het elektrische apparaat aan de binnen- en buitenzijde
- Demonteert het elektrische apparaat
- Plaatst nieuwe isolatie in het apparaat
- Wikkelt de spoel volgens dikte, aantal wikkelingen en vereiste spanning
- Plaatst de nieuwe of herstelde spoel in het elektrische apparaat
- Soldeert de draden en spoelen (serie of parallel)
- Plaatst nieuwe dichtingen en eventueel (kogel)lagers
- Monteert oogjes
- Gebruikt wikkelmachines
- Gebruikt handgereedschap (kniptang, snijmachine, schaar, ...)
- Voert elektrische aansluitingen uit  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van werkingsprincipes van wikkelmachines  Info block
De spoel controleren (inductie, elektrische continuïteit, statisch en dynamisch evenwicht, ...)  Info block
- Controleert visueel de spoel
- Voert metingen uit
- Gebruikt (elektrische) meetinstrumenten (multimeter, ...)  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van meetinstrumenten  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Een elektrische spoel wikkelen of herstellen voor een:
Draaiende machine (motor, wisselstroomgenerator, ...)  Info block
Statische machine (transformator, ...)  Info block
Kennis van elektrische motoren  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Een oude wikkeling voor herstel demonteren en de eigenschappen bepalen  Info block
- Monteert en demonteert elektrische precisietoestellen  Info block
Een transformatorkern of -behuizing produceren (staalplaat, ...)  Info block
Gebruikt werktuigmachines  Info block
Kennis van geautomatiseerde productiemachines  Info block
Kennis van werking en bediening van de machine  Info block
Uiteinden van spoelen verbinden ter bescherming van de kabels (omwikkeling)  Info block
- Brengt krimp- of beschermkous aan
- Gebruikt warme luchtblazer  Info block
Spoelen met draden of rails verbinden, onderling of via klemmenstroken  Info block
- Soldeert de draden en spoelen (serie of parallel)
- Gebruikt een soldeerbout  Info block
Kennis van soldeertechnieken  Info block
De spoel lakken en bakken om corrosie tegen te gaan  Info block
- Bedient een bakoven
- Stemt de laktechniek af op de opdracht  Info block
Kennis van laktechnieken  Info block
Kennis van werking en bediening van de machine  Info block
Een elektrische motor of een toestel terug monteren en afstellen  Info block
- Plaatst de uitgangen op de spoel
- Sluit het omhulsel af
- Test de werking van het toestel (onder volledige belasting)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt de machines of uitrustingen (mee) veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektronica  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrisch of elektronisch materiaal produceren of onderhouden, soms in contact met de klant. Mogelijk werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdienst. Je werkt in werkplaatsen en soms hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektrisch wikkelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8212