Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H2602  Info block
Bordenbouw  Info block
Andere benamingen
Bedrader-elektricien luchtvaart (m/v)  Info block
Bedrader-elektromecanien (m/v)  Info block
Bedrader kasten (m/v)  Info block
Bedrader kasten elektrische apparatuur (m/v)  Info block
Bedrader elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Bedrader elektromechanisch materiaal (m/v)  Info block
Bedrader hoogspanningsapparatuur (m/v)  Info block
Teamleider bedrading bij productie van elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Teamleider bedrading bij productie van elektromechanisch materiaal (m/v)  Info block
Elektricien industriële apparatuur (m/v)  Info block
Elektromechanicus bedrading luchtvaart (m/v)  Info block
Monteur transformatoren (m/v)  Info block
Monteur draaiende elektrische machines (m/v)  Info block
Bordenbouwer (m/v)  Info block
Monteur-bedrader elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur-bedrader constructie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur-bedrader constructie elektromechanisch materiaal (m/v)  Info block
Supervisor elektriciteit (m/v)  Info block
Definitie
Monteert elektrische of elektromechanische componenten in kasten, apparatuur, materiaal of op diverse dragers (frame, borden, ...). Sluit de componenten aan conform de veiligheidsregels en reglementering. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: kleinere componenten integreren in een elektrisch toestel en de volledige montage uitvoeren, een volledig product installeren bij de klant (kast, toestel, ...), een team leiden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid/vakdiploma op het vlak van elektriciteit, elektromechanica of elektrotechniek. Een machtiging voor het uitvoeren van elektrische werkzaamheden is vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrisch en elektromechanisch materiaal installeren of produceren, soms in contact met de klant. Mogelijk maak je verplaatsingen, werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in werkplaatsen. Soms werk je op hoogte of hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Elektronica  Info block
Spoorwegen  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Micro-elektronica  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Kabels, stroomonderbrekers, relais, zekeringen, ... selecteren op basis van het elektrische schema, het bedradingsplan of het vermogen van de toestellen  Info block
De dragers op maat brengen  Info block
De dragers assembleren  Info block
Elektrische aansluitingen uitvoeren  Info block
De draden op de dragers plaatsen  Info block
De draden klaarmaken  Info block
Elektrische installaties controleren  Info block
De elektrische continuïteit van de bedrading controleren
Afstellingen uitvoeren voor het onder spanning zetten  Info block
Gebruik van handgereedschap  Info block
Gebruik van elektrische meetapparaten (multimeter, ...)  Info block
Felstechnieken  Info block
Het lezen van plannen en schema's  Info block
Elektrische veiligheidsnormen  Info block
Las technieken  Info block
Voorschriften voor elektrische montage  Info block
Elektriciteit  Info block
Visuele beoordeling van bedrading  Info block
Gebruik van draagbaar elektrisch gereedschap  Info block
Mechanische montage  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Attest elektriciteit werken zonder spanning  Info block
Attest elektriciteit werken onder spanning  Info block
Werken volgens de productiemethode per stuk (prototypes, ...)  Info block
Werken volgens de productiemethode in grote series  Info block
Werken volgens de productiemethode in middelgrote series  Info block
Werken volgens de productiemethode in kleine series  Info block
Nagaan of er wijzigingen in de plaatsing of bedrading nodig zijn  Info block
De plaatsing van componenten in een toestel of installatie uitwerken (kast, bord, ...)  Info block
Componenten bewerken voor bedrading in kasten met hoog vermogen (koperen rails, ...)  Info block
Gebruik van werktuigmachines  Info block
Gebruik van CNC-werktuigen  Info block
Elektronische componenten of printplaten integreren in toestellen, installaties, ...  Info block
Elektronica  Info block
Diverse elektrische machines of toestellen aansluiten  Info block
Uitrustingen installeren  Info block
Installaties onderhouden  Info block
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:7412, 8212