Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
H260201  Info block
Bordenbouw  Info block
Andere benamingen
Bedrader-elektricien luchtvaart (m/v)  Info block
Bedrader elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Bedrader-elektromecanien (m/v)  Info block
Bedrader elektromechanisch materiaal (m/v)  Info block
Bedrader hoogspanningsapparatuur (m/v)  Info block
Bedrader kasten (m/v)  Info block
Bedrader kasten elektrische apparatuur (m/v)  Info block
Bordenbouwer (m/v)  Info block
Elektromechanicus bedrading luchtvaart (m/v)  Info block
Monteur-bedrader constructie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur-bedrader constructie elektromechanisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur-bedrader elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Supervisor elektriciteit (m/v)  Info block
Teamleider bedrading bij productie van elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Teamleider bedrading bij productie van elektromechanisch materiaal (m/v)  Info block
Paneelbouwer (m/v)  Info block
Tester borden en panelen (m/v)  Info block
Kableerder (m/v)  Info block
Elektricien industriële apparatuur (m/v)  Info block
Monteur transformatoren (m/v)  Info block
Monteur draaiende elektrische machines (m/v)  Info block
Definitie
Monteert elektrische of elektromechanische componenten in kasten, apparatuur, materiaal of op diverse dragers (frame, borden, ...). Sluit de componenten aan conform de veiligheidsregels en reglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: kleinere componenten integreren in een elektrisch toestel en de volledige montage uitvoeren, een volledig product installeren bij de klant (kast, toestel, ...), een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Op basis van het elektrische schema, het bedradingsplan of het vermogen van de toestellen kabels, stroomonderbrekers, relais, zekeringen, ... selecteren  Info block
- Houdt zich aan het ontwerp
- Raadpleegt technische bronnen (technisch dossier, schema's, lijsten, …)
- Meldt fouten in het ontwerp
- Werkt met de toegeleverde onderdelen en componenten (aantal en soort)
- Stemt bevestigingsmateriaal en gereedschap af op de opdracht
- Leest codes en initialen op verpakkingsmateriaal
- Verwijdert verpakkingsmateriaal zonder te beschadigen  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
De dragers op maat brengen en in elkaar zetten (kasten, montageraam, rails, goten, ...)  Info block
- Snijdt de montageprofielen op maat
- Zaagt draadkanalen op maat
- Volgt de voorschriften van de fabrikant (volgorde van de montage, spanning van de bouten, gebruik van hulponderdelen)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, ...)
- Plooit stroomrails in de gewenste vorm
- Plaatst de componenten volgens het schema
- Labelt klemmen en componenten volgens het schema  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Kennis van voorschriften betreffende elektrische montage  Info block
Kennis van voorschriften betreffende mechanische montage  Info block
Kennis van Europese normering - EN 60204-1  Info block
Kennis van Europese normering - EN 61439  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
De draden klaarmaken, op de dragers plaatsen en in de aansluitklemmen van de toestellen vastmaken  Info block
- Knipt draden af op een lengte gelijk aan de afstand tussen twee verbindingen
- Houdt hierbij rekening met draadreserve en uitgetekend tracé
- Stemt de draadsectie af op de te verbinden componenten
- Gebruikt kleuren van draden volgens het schema
- Stript de geleiders  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Kennis van voorschriften betreffende elektrische montage  Info block
Kennis van voorschriften betreffende mechanische montage  Info block
Kennis van Europese normering - EN 60204-1  Info block
Kennis van Europese normering - EN 61439  Info block
De bedrading aan de hand van het plan controleren  Info block
- Controleert het aantal en de plaats van de componenten en onderdelen
- Beoordeelt de bedrading visueel en volgens een checklist (plaatsing, merktekens, …)
- Brengt draadhulzen tot stand
- Controleert of de draden vastzitten in de klem
- Controleert op kortsluiting  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
De elektrische continuïteit van de bedrading controleren
Afstellingen uitvoeren voor het onder spanning zetten  Info block
- Brengt de kringen systematisch en één voor één onder spanning
- Meet één voor één de componenten uit die onder spanning zijn gezet  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Productietype:
Grote series  Info block
Kleine series  Info block
Middelgrote series  Info block
Per stuk (prototypes, ...)  Info block
Dossiers controleren (klant, studiebureau, ...) en nagaan of er wijzigingen in de plaatsing of bedrading nodig zijn  Info block
- Controleert het ontwerp van het bord op zijn uitvoerbaarheid
- Inventariseert de uit te voeren wijzigingen
- Geeft wijzigingen door
- Past eventueel zelf het schema of plan aan  Info block
De plaatsing van componenten in een toestel of installatie uitwerken (kast, bord, ...)  Info block
- Raadpleegt technische documenten (aansluitschema)  Info block
Componenten bewerken voor bedrading in kasten met hoog vermogen (koperen rails, ...)  Info block
- Berekent bochten
- Zaagt en plooit koperen latten met de plooibankmachine  Info block
Elektronische componenten of printplaten integreren in toestellen, installaties, ...  Info block
- Schuift de componenten in hun houder in  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Diverse elektrische machines of toestellen aansluiten  Info block
- Ontmantelt kabels
- Monteert kabelschoenen
- Sluit motoren aan  Info block
Ter plaatse een volledig product installeren (kast, toestel, ...)  Info block
- Schakelt de installatie zowel stroom- als spanningsloos
- Houdt zich aan het schema voor het plaatsen van kasten en/of borden
- Overlegt met de klant, werfleider en bevoegde personen
- Sluit het bord of de kast aan op het stroomnet
- Test de werking, zoekt en herstelt fouten (in samenwerking met bevoegde personen)
- Geeft de installatie vrij voor gebruik (in samenwerking met bevoegde personen)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt de machines of uitrustingen (mee) veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt productie-, personeel- en voorraadgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektronica  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Wapenindustrie  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrisch en elektromechanisch materiaal installeren of produceren, soms in contact met de klant. Mogelijk maak je verplaatsingen, werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in werkplaatsen. Soms werk je op hoogte of hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bordenbouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7412, 8212