Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
H260301  Info block
Installaties in de elektrische en (micro-)elektronische productie bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener automatische productiemachines elektronica (m/v)  Info block
Bediener automatische productiemachines micro-elektronica (m/v)  Info block
Operator productielijn elektriciteit (m/v)  Info block
Operator productielijn elektronica (m/v)  Info block
Operator lijmmachines (m/v)  Info block
Lijnoperator SMD (m/v)  Info block
Lijnoperator elektronica (m/v)  Info block
Medewerker voor de productie van elektronische componenten (m/v)  Info block
Operator fotogravure in de elektronica (m/v)  Info block
Operator fabricage micro-elektronica (m/v)  Info block
Operator fabricage printplaten (m/v)  Info block
Operator fotomaskering elektronica (m/v)  Info block
Operator productiemachines elektriciteit (m/v)  Info block
Operator productiemachines elektronica (m/v)  Info block
Operator invoegmachines elektronische componenten (m/v)  Info block
Operator ionenimplantatie elektronica (m/v)  Info block
Operator-lasser met lijm (m/v)  Info block
Operator micro-elektronica (m/v)  Info block
Operator nano-elektronica (m/v)  Info block
Productieoperator-controleur micro-elektronica (m/v)  Info block
Productieoperator clean room elektronica (m/v)  Info block
Productieoperator clean room micro-elektronica (m/v)  Info block
Ploegleider productie elektronica (m/v)  Info block
Productieoperator elektrische componenten (m/v)  Info block
Productieoperator elektronische componenten (m/v)  Info block
Technicus clean room in de productie van elektronica (m/v)  Info block
Technicus micro-elektronica (m/v)  Info block
Technicus productie van elektronische componenten (m/v)  Info block
Technicus productie van micro-elektronische componenten (m/v)  Info block
Operator wikkelmachine elektriciteit (m/v)  Info block
Definitie
Controleert en bedient één of meerdere machine(s) voor de geautomatiseerde productie van elektrische, elektronische of micro-elektronische producten. Werkt volgens de veiligheidsregels en de productievereisten (termijnen, kwaliteit). Controleert de producten tijdens of na de productie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: basisonderhoud uitvoeren, een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Controleren of de installaties werken en veilig zijn  Info block
- Draait proef met de toestellen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van controlecriteria van de aangestuurde apparatuur (Checklist)  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot clean rooms (Clean Concept)  Info block
Kennis van veiligheidsregels en -voorschriften met betrekking tot elektriciteit  Info block
Selecteren of controleren van de productiehoeveelheden en -programma's op basis van de kenmerken van het product (kaarten, chips, printplaten, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Controleert op kwantiteit en kwaliteit
- Stemt het gereedschap en materiaal af op de opdracht  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van elektrische en elektronische materialen  Info block
Machine(s) instellen door programma's te selecteren of de instelling van de productieparameters controleren  Info block
- Leest een datadrager in of roept data op
- Stelt parameters in
- Gebruikt geautomatiseerde bedieningspanelen
- Regelt parameters bij volgens de afwijkingen (temperatuur, druk, pH, volume, ...)  Info block
Kennis van werking en bediening van de machine  Info block
De stukken controleren vóór de montage of verwerking  Info block
- Controleert of de stukken voldoen aan de technische vereisten
- Merkt afwijkingen aan de stukken op
- Voert metingen uit
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...)
- Gebruikt een microscoop  Info block
De machines voorzien van componenten en controleren of ze de verschillende productiefases goed doorlopen  Info block
- Ziet toe op de continue bevoorrading van de machines
- Houdt de voorraad op peil
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot clean rooms (Clean Concept)  Info block
Kennis van werking en bediening van de machine  Info block
De loten bij de uitgang van de machines wegnemen en controleren  Info block
Basiskennis van optica  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot clean rooms (Clean Concept)  Info block
Kennis van specificiteiten van de controles (Statistical Process Control -SPC-)  Info block
Kennis van voorschriften betreffende mechanische montage  Info block
Storingen met betrekking tot de producten, productieapparatuur, ... opsporen
De dienst onderhoud informeren  Info block
- Interpreteert de controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking (lekken, geuren, …)
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van chemie  Info block
Kennis van werking en bediening van de machine  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Productietype:
Grote series  Info block
Kleine series  Info block
Middelgrote series  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Chemische risico's  Info block
De productieapparatuur onderhouden:
Basisniveau (reiniging, smering, ...)  Info block
Tweede niveau (standaardvervanging van onderdelen, ...)  Info block
- Stelt de machines of uitrustingen (mee) veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
Kennis van Total Production Maintenance (TPM)  Info block
Kennis van Total Productive Process (TPP)  Info block
Het uitvoeren van bewerkingsoperaties:
Fotogravure  Info block
Fotomaskering  Info block
Ionenimplantatie  Info block
Thermische behandeling  Info block
Kennis van fotoreproductieprocedés  Info block
Kennis van gravureprocedés  Info block
Kennis van regeltechnieken voor thermische installaties  Info block
Gereedschappen en instrumenten op de productiemachine of -lijn controleren en vervangen  Info block
Evoluties in de productie- en controlemethodes identificeren en ze aan de diensten methodiek, studie, onderhoud, ... voorleggen  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt productie-, personeel- en voorraadgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektronica  Info block
In cleanrooms  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrische, elektronische of micro-elektronische materialen of componenten produceren. De inhoud van de job varieert naargelang de subsector (elektriciteit, elektronica, micro-elektronica, ...), de arbeidsorganisatie (lijn, eiland, TPM, ...), de automatiseringsgraad en het type producten. Mogelijk werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in werkplaatsen, soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden of clean rooms. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, ...) of een uitrusting voor clean rooms (pak, masker, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties in de elektrische en (micro-)elektronische productie bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3139