Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
H260401  Info block
Elektrische en elektronische producten monteren  Info block
Andere benamingen
Assembleerder elektrische producten (m/v)  Info block
Assembleerder elektronische producten (m/v)  Info block
Medewerker montage van elektrische toestellen (m/v)  Info block
Medewerker productie elektrisch en elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Medewerker productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Medewerker productie elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur-assembleerder productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur elektrische producten (m/v)  Info block
Monteur elektronische producten (m/v)  Info block
Monteur productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Monteur productie elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Operator semiautomatische productiemachines elektriciteit (m/v)  Info block
Operator semiautomatische productiemachines elektronica (m/v)  Info block
Teamleider productie elektrisch materiaal (m/v)  Info block
Lijmlasser (m/v)  Info block
Definitie
Monteert elektrische, elektromechanische of elektronische toestellen gedeeltelijk of in hun geheel. Gebruikt handgereedschap of semiautomatische machines. Werkt volgens de veiligheidsregels en productievereisten (termijnen, kwaliteit).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: producten tijdens of na de productie controleren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Controleert op kwantiteit en op kwaliteit  Info block
Kennis van elektrische en elektronische materialen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Elektrische en elektronische componenten positioneren volgens volgorde van montage of de machine bevoorraden  Info block
- Houdt zich aan het ontwerp
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De elementen van het elektrische of elektronische product monteren (componenten, bedrading, ...)  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, ...)
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...)
- Last en voert soldeerwerk uit  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het product in de verschillende fases van het productieproces controleren  Info block
- Controleert de montage visueel
- Werkt volgens de kwaliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Defecte producten triëren en naar de betrokken zones of diensten sturen (reparatie, recyclage, ontruiming, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen aan producten op
- Volgt de werkprocedures  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, kwaliteitscontroles, ...)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften
- Verpakt manueel
- Gebruikt verpakkingstoestellen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Productietype:
Grote series  Info block
Kleine series  Info block
Middelgrote series  Info block
Per stuk (prototypes, ...)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Een eindcontrole uitvoeren op een elektrisch of elektronisch toestel en het daarna sluiten  Info block
- Controleert of de stukken voldoen aan de technische vereisten
- Voert metingen uit
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...)
- Gebruikt gereedschap  Info block
Elektrische bedradingen aanbrengen  Info block
- Knipt draden af op een lengte gelijk aan de afstand tussen twee verbindingen
- Stemt de draadsectie af op de te verbinden componenten
- Gebruikt kleuren van draden volgens het schema
- Stript de geleiders  Info block
Producten naar de opslagzone brengen  Info block
Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)  Info block
De evoluties van een montagelijn opvolgen en melden aan de betrokken diensten (methodes, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektromechanica  Info block
Elektronica  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektrisch, elektronisch of elektromechanisch materiaal maken. De inhoud van de job varieert naargelang de subsector (elektriciteit, elektronica, ...), de arbeidsorganisatie (lijn, eiland, TPM, ...) en de automatiseringsgraad van de productie. Mogelijk werk je in shiften, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in ateliers, soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden en soms hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektrische en elektronische producten monteren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3139, 7421, 8212