Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
H260501  Info block
Elektronica monteren en bedraden  Info block
Andere benamingen
Bedrader elektronica (m/v)  Info block
Bedrader microlassen elektronica (m/v)  Info block
Bedrader van printplaten (m/v)  Info block
Elektronicus-bedrader apparatuur (m/v)  Info block
Monteur-bedrader elektronica (m/v)  Info block
Monteur-bedrader elektronische componenten (m/v)  Info block
Monteur-bedrader micro-elektronica (m/v)  Info block
Monteur-bedrader prototypes elektronica (m/v)  Info block
Monteur-bedrader printplaten (m/v)  Info block
Monteur-bedrader professionele elektronica (m/v)  Info block
Teamleider bedrading elektronica (m/v)  Info block
Bestukker van printplaten (m/v)  Info block
Bedrader-monteerder (m/v)  Info block
Bediener-insteller SMD (m/v)  Info block
Definitie
Integreert, plaatst en bedraadt elektronische en elektrische componenten op elektronische kaarten, printplaten, dragers, ... Werkt manueel of met productiemachines. Werkt volgens de veiligheidsregels en reglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: met instrumenten werkingscontroles uitvoeren (testbanken, multimeters, ...), onderdelen aanbrengen in een behuizing, materiaal of een toestel gedeeltelijk of volledig assembleren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De plaats van de componenten bepalen op basis van het elektronische schema of het bedradingsplan (weerstanden, condensatoren, geïntegreerde schakelingen, ...)  Info block
- Houdt zich aan het ontwerp, de productieorder en technische fiche
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van symbolen van elektrische elementen  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
De componenten controleren en klaarleggen in volgorde van montage  Info block
- Controleert of de stukken voldoen aan de technische vereisten
- Voert metingen uit
- Gebruikt elektrische meetinstrumenten (multimeter, ...)
- Merkt afwijkingen aan de stukken op
- Gebruikt een microscoop  Info block
Kennis van kenmerken van elektronische componenten  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van meetinstrumenten  Info block
De componenten (weerstanden, transistors, diodes, ...) aanpassen aan de eigenschappen van de drager (elektronische kaarten, dragers, ...)  Info block
- Plooit en knipt de aansluiting van een weerstand  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van bedrading  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
De componenten op de drager plaatsen en vastmaken  Info block
- Gebruikt machines voor de semiautomatische invoeging en plaatsing van elektronische componenten
- Felst en voert soldeerwerk uit  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van soldeertechnieken  Info block
Kennis van werking en bediening van de machine  Info block
De onderdelen aanbrengen en aansluiten in de behuizing of op het montageraam  Info block
- Gebruikt montagegereedschap- en toestellen  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van bedrading  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
De montage en bedrading controleren (waarde van de componenten, elektrische continuïteit, ...)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van bedrading  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Productietype:
Kleine series  Info block
Middelgrote series  Info block
Per stuk (prototypes, ...)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Het uitvoeren van bewerkingsoperaties:
Fotogravure  Info block
Reiniging (kaarten, …)  Info block
Tropicalisatie  Info block
Kennis van fotoreproductieprocedés  Info block
Kaarten met SMD-componenten in een oven voor soldeerpasta plaatsen
De parameters regelen  Info block
- Bedient een oven
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Interpreteert de controlegegevens
- Regelt parameters bij volgens de afwijkingen  Info block
Kennis van SMD-technieken  Info block
Met toestellen de stevigheid van de componenten en aansluitingen controleren (treksterkte, schuifkracht, ...)  Info block
Gebruikt meetinstrumenten  Info block
Anomalieën opsporen en defecte producten herstellen  Info block
Gebruikt afsmelttoestellen  Info block
Kaarten op een lijmmachine plaatsen en de parameters ervan instellen en bijregelen  Info block
- Bedient een lijmmachine
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Interpreteert de controlegegevens
- Regelt parameters bij volgens de afwijkingen  Info block
Het mechanische gedeelte van een toestel aanpassen of wijzigen  Info block
Basiskennis plaatwerk  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Elektronica  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Medische instrumentatie  Info block
Optica, optronica  Info block
Spoorwegen  Info block
Wapenindustrie  Info block
Informatica  Info block
Telecommunicatie  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die elektronisch of elektrisch materiaal maken in ateliers, in laboratoria en soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden. Soms draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (masker, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektronica monteren en bedraden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7421, 8212