Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
H280101  Info block
Glasbewerkingsmachines bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener-regelaar glasproductie of - bewerking (m/v)  Info block
Bediener-regelaar van een pers voor glasproductie of -bewerking (m/v)
 Info block
Bediener van een blaasinstallatie voor glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Bediener van een glasmachine (m/v)  Info block
Bediener van een machine voor het blazen van glas (m/v)  Info block
Bediener van een machine voor het harden van glas (m/v)  Info block
Operator glasbewerking (m/v)  Info block
Operator van een machinestraat voor glasbewerking (m/v)  Info block
Bediener van machines voor hol glas (m/v)  Info block
Bediener van machines voor vormgeving van glas (m/v)  Info block
Bediener van een pers voor glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Bediener van een wals voor glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Draadtrekker (glasdraad en glasvezel) (m/v)  Info block
Productiemedewerker glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Glasgieter (hol glas) (m/v)  Info block
Glasvezel- en glasdraadspinner (m/v)  Info block
Glasvezel- en glasdraadtrekker (m/v)  Info block
Glasvezel- en glasdraadwikkelaar (m/v)  Info block
Helper glasbewerking (m/v)  Info block
Operator toevoer voor glasproductie of - bewerking (m/v)  Info block
Optiekglasbewerker (m/v)  Info block
Ploegbaas (glasbewerking) (m/v)  Info block
Productiearbeider in de glasverwerking (m/v)  Info block
Spoeler (glasdraad en glasvezels) (m/v)  Info block
Trekker (plat glas, technisch glas, draden en vezels) (m/v)  Info block
Insteller-bediener van glasbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Glasplooier (vlak glas) (m/v)  Info block
Snijder-breker van vlak glas (m/v)  Info block
Snijder van vlak glas (m/v)  Info block
Definitie
Regelt en houdt toezicht op geautomatiseerde installaties voor de bewerking van glas (smelten, ...) tot producten (hol glas, vlak glas, ...) Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, de milieunormen en productierichtlijnen (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Controleert de staat van de apparatuur en het uitzicht van de producten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de producten afwerken, het onderhoud van de installaties waarborgen, vormen en gereedschap installeren en afstellen, de productieresultaten analyseren, bijsturen en technische steun verlenen aan het team.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van installaties en apparatuur controleren (koeloven, pers, toevoer, trekinrichting, ...)  Info block
- Controleert de veiligheidsuitrusting van de installaties en apparatuur
- Start de machine en apparatuur op
- Test machineonderdelen op hun werking
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse of via beeldschermen op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Bevestigt de paraatheid van de installaties en apparatuur  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De toevoer van machines of installaties en de doorstroming van grondstoffen of producten controleren  Info block
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Houdt de voorraad op peil, zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Brengt de grondstoffen manueel of automatisch in de machine aan
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen  Info block
Kennis van kenmerken van materialen (zand, glasgruis, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De programmagegevens invoeren en de temperatuur, de afmetingen, ... manueel instellen
De werking van de machines en apparatuur opvolgen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
-Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt storingen aan de machines en apparatuur ter plaatse of via beeldschermen op
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn  Info block
Kennis van afstelmodaliteiten  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Stalen nemen
Het uitzicht van het product controleren (krassen, bellen, rechtheid, dikte, ...)  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, warme stalen, …)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Houdt gegevens bij over de staalname
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, ...)
- Duidt producten met fouten aan  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De oorzaken van afwijkingen aan de producten opsporen (verontreiniging van de vormen, plaatsing van de beitels, thermische schokken, ...)
Aanpassingen doorvoeren  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Houdt gegevens bij over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van glasproductieprocessen  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
Producten verwijderen en naar de afdelingen voor verpakking, opslag, afgekeurde producten, ... sturen  Info block
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Houdt zich aan de richtlijnen voor recyclage
- Houdt zich aan de veiligheidssignalisatie op de werkplek  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van industriële hygiëne  Info block
Kennis van kenmerken van materialen (zand, glasgruis, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Fase in het glasbewerkingsproces (warm, koud):
Blazen  Info block
Centrifugeren (isolatievezel, ...)  Info block
Dieptrekken, warmpersen  Info block
Extruderen  Info block
Samenstellen  Info block
Smelten  Info block
Temperen, afkoelen  Info block
Trekken (vlak glas, glasvezel, ...)  Info block
Voorbereiden, sinteren  Info block
Vormgieten  Info block
Walsen  Info block
Wikkelen (glasvezel, ...)  Info block
Vormgeven door floating  Info block
Kennis van glastrekprocedés  Info block
Kennis van warmtebehandelingsprocedés  Info block
Kennis van smeltprincipes van metalen  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Afwerken:
Doorboren, monteren, assembleren van elementen  Info block
Mat maken, ontglanzen  Info block
Ontbramen  Info block
Op palletten plaatsen en verpakken  Info block
Plooien  Info block
Polijsten, glanzen  Info block
Snijden (gaten, groeven, insnijdingen)  Info block
Zandstralen  Info block
- Stelt snijkoppen in
- Controleert de snit  Info block
De fysische-chemische conformiteit van de materialen of producten controleren  Info block
- Gebruikt controle- en meetapparatuur (gasanalysator, optische pyrometer, voltmeter, ...)
- Controleert de werking en ijking van de controle- en meetapparatuur
- Voert testen uit op de materialen en producten
- Voert berekeningen uit
- Bepaalt de fysische en chemische eigenschappen van de staalname
- Stelt afwijkingen vast
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kenmerken van verfijnings- of klaringsmiddelen (natrium-, calciumsulfaat, ...)  Info block
Kennis van modaliteiten van fysische-chemische testen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de technicus of verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Reinigt het materieel vooraleer op te bergen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
De vormen en gereedschappen (kernen, stempels, beitels, ...) op apparatuur (persen, ...) monteren of demonteren en afstellen  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Plaatst machineonderdelen na gebruik terug op de voorziene plaats
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Licht de werking van machines toe
- Geeft uitleg bij de productieorder en technische fiche
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor glas en bouwmaterialen  Info block
Bedrijf voor hol glas (verpakkingen, flessen, ...)  Info block
Bedrijf voor kwartsglas (glas voor laboratoriumproeven, ...)  Info block
Bedrijf voor technisch glas (optica, televisieschermen, ampullen, vitrokeramiek, ...)  Info block
Bedrijf voor vlak glas (ramen, gebouwen, automobielsector, ...)  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Aan installaties  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven in de glasindustrie. Je werkt samen met verschillende afdelingen (samenstellen, smelten, afwerken, onderhoud, kwaliteit, …). Soms doe je verplaatsingen in het bedrijf (toezicht op installaties, …). Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt in een werkplaats, soms in een controlecabine. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, bril, helm, handschoenen en brandwerende kledij.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Glasbewerkingsmachines bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Operator glasbewerking en het beroep Operator glasproductie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8181