Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-11-13
H280201  Info block
Installaties voor de productie van bouwmaterialen bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener van een breekmachine (m/v)  Info block
Bediener van een verbrijzelaar (m/v)  Info block
Bediener van extrusiemachines voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Bediener van installaties voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Bestuurder van een verbrijzelaar (m/v)  Info block
Operator productie bouwmaterialen (m/v)  Info block
Operator van geautomatiseerde installaties in de betonindustrie (m/v)  Info block
Operator van geautomatiseerde installaties voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Operator van geautomatiseerde productielijnen voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Operator van geautomatiseerde machines voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Operator van installaties in de betonindustrie (m/v)  Info block
Operator van machines voor de productie van bouwmaterialen (m/v)  Info block
Ovenist bouwmaterialen (m/v)  Info block
Machinebediener bouwmaterialen (m/v)  Info block
Menger bouwmaterialen (m/v)  Info block
Ploegbaas productie-eenheid (m/v)  Info block
Productiearbeider bouwmaterialen (m/v)  Info block
Definitie
Maakt bouwmaterialen zoals gipstegels, betonpannen, betonblokken, ... met behulp van geautomatiseerde installaties of productielijnen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productierichtlijnen (termijnen, hoeveelheden, kwaliteit, ...). Controleert het verloop van de productie (parameters, ...) en komt tussen bij storingen of pannes (onderdelen deblokkeren, parameters opnieuw afstellen, ...). Staat in voor het onderhoud van de installaties en de werkplaats.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: producten verplaatsen en vervoeren en materialen en producten controleren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Plaatst machineonderdelen na gebruik terug op de voorziene plaats
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Parameters invoeren (snelheid, debiet, temperatuur, …)
Het opstarten van de machine of lijn controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt storingen aan de machines en apparatuur ter plaatse of via beeldschermen op  Info block
Kennis van vormgiettechnieken  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De grondstoftoevoer van de machines controleren
De producten controleren  Info block
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Houdt de voorraad op peil, zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie
- Gebruikt instrumenten voor de staalname
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Houdt gegevens bij over de staalname  Info block
Kennis van eigenschappen van beton  Info block
Kennis van eigenschappen van pleister (isolatie, porositeit, hardheid, ...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Beschadigde producten en afval uit de productieketen halen, afgekeurde producten verwijderen en naar de recyclagezones brengen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen voor recyclage
- Houdt zich aan de veiligheidssignalisatie op de werkplek
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van industriële hygiëne  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Een eerste diagnose stellen bij storingen
Aanpassingen doorvoeren  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing (apparatuur, productieproces, …)
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
De machines, toestellen en randapparatuur schoonmaken en onderhouden  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de technicus of verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Reinigt het materieel vooraleer op te bergen  Info block
Kennis van industriële hygiëne  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op of afstellen van installaties voor:
Extruderen  Info block
Mixen  Info block
Thermisch bewerken (oven, droogoven, ...)  Info block
Vermalen, vergruizen, zeven  Info block
Verpakken, op palletten plaatsen, etiketteren  Info block
Vullen  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Samenstelling of weerstand van een product controleren:
Controles van maten (rechtheid, dikte, ...)  Info block
Fysische-chemische controles (vochtigheid, korrelverdeling)  Info block
Mechanische controles  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Manuele productie- of verpakkingsbewerkingen, ... uitvoeren  Info block
- Sorteert en stapelt stukken
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Voorziet de verpakking van gegevens  Info block
Voorraden opvolgen
De ontvangst van de producten controleren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Vergelijkt de levering met de bestelbon en andere formulieren
- Evalueert de kwaliteit van de levering (beschadigingen, gebreken, aantastingen, …)
- Meldt leveringen die niet voldoen aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Bestellingen ontvangen en leveringen plannen  Info block
- Registreert de bestelling
- Stelt een planning voor levering op volgens de plaats en volgorde van de bestellingen
- Past de planning aan wijzigende omstandigheden aan
- Brengt de klant op de hoogte van de levertijd
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor pannen en stenen in beton  Info block
Bedrijf voor gips  Info block
Beton  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Prefabbeton  Info block
Aan installaties  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die bouwmaterialen maken (beton, pannen, bakstenen, ...). Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt in een werkplaats, soms in een controlecabine. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, helm, handschoenen en gehoorbescherming.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties productie bouwmaterialen bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8114