Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
H280301  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Andere benamingen
Arbeider-keramiekbewerker (m/v)  Info block
Bediener van emailleringslijnen (m/v)  Info block
Bediener van vormgevingsmachines in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Bediener van vormgietmachines in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Emailleerder in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Emailleerder op installaties in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Emailleerder van steengoed (m/v)  Info block
Gieter-afwerker in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Gieter in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
IJker in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
IJker van machines in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Medewerker naaldviltproductie (m/v)  Info block
Operator emaillering in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Operator in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Operator vormgeving in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Ovenist (m/v)  Info block
Perser in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas productie-eenheid (m/v)  Info block
Productiearbeider voor keramiek (m/v)  Info block
Productietechnicus in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Steenbakker-pottenbakker (m/v)  Info block
Teamleider gietwerk in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Vormgieter in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Arbeider voor het vormen, kalibreren en draaien van keramiek (m/v)  Info block
Helper steen- en pottenbakker (m/v)  Info block
Mengselbereider (m/v)  Info block
Bediener van een vormpers (m/v)  Info block
Bediener van een verbrijzelaar (m/v)  Info block
Operator breekmachines (m/v)  Info block
Operator-regelaar van ijkinrichtingen in de keramiekindustrie (m/v)  Info block
Definitie
Vormt keramiek in vloeibare of plastische toestand. Emailleert keramische stukken. Werkt met de hand of bedient geautomatiseerde machines of installaties. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productierichtlijnen (termijnen, hoeveelheden, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de installatie en het gereedschap onderhouden en afstellen, het bakken van de producten voorbereiden en opvolgen, de afgewerkte producten verpakken en de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, …)
- Houdt de voorraad op peil zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie  Info block
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Plaatst machineonderdelen na gebruik terug op de voorziene plaats
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Gereedschap, machines en materieel voor het productietype regelen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Neemt afmetingen
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Kennis van procedures om automatische installaties te bedienen  Info block
Kennis van procedures om installaties manueel te bedienen  Info block
Kennis van productieprocedés in de keramiekindustrie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De toestand van de keramische specie of materialen controleren (plasticiteit, vloeibaarheid, ...)  Info block
- Gebruikt controle- en meetapparatuur
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, warme stalen, …)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan de keramische specie of materialen op  Info block
Kennis van eigenschappen van mineralen  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Kennis van kenmerken van keramische pasta (transformatie, reactie, tijd, ...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De conformiteit van het product controleren
Toezicht houden op het verloop van de vormgeving of emaillering van de stukken  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, …)
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, sterkte, ...)
- Duidt producten met fouten aan  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Kennis van kenmerken van keramische pasta (transformatie, reactie, tijd, ...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van productieprocedés in de keramiekindustrie  Info block
De werkplaats schoonmaken en opruimen
Afgekeurde producten naar de betrokken afdelingen sturen  Info block
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Reinigt het gereedschap vooraleer het op te bergen
- Houdt zich aan de richtlijnen voor recyclage
- Houdt zich aan de veiligheidssignalisatie op de werkplek
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing (apparatuur, productieproces, …)
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt de installatiesoftware
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Houdt gegevens bij over de staalname  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Producten vormgeven volgens specifieke technieken:
Automatisch ijken  Info block
Extruderen  Info block
Gieten  Info block
Manueel ijken  Info block
Persen  Info block
Vormgieten  Info block
Kennis van kenmerken van porselein  Info block
Kennis van kenmerken van vuurvaste keramiek  Info block
Kennis van kenmerken van aardewerk (faience, terracotta)  Info block
Kennis van kenmerken van steengoed (gres)  Info block
Kennis van kenmerken van technisch keramiek  Info block
Producten emailleren door:
Spuiten  Info block
Dompelen  Info block
Emailleerrobot  Info block
Afwerken:
Boren  Info block
Borstelen  Info block
De emaillaag bijwerken  Info block
Versieren  Info block
Ontbramen  Info block
Versnijden  Info block
De labeling of verpakking van producten uitvoeren:
Etiketteren  Info block
Markeren, stempelen  Info block
Sorteren van producten (eerste keuze, tweede keuze, afgekeurde producten, ...)  Info block
Verpakken, in kartons steken  Info block
Toezicht houden op de parameters van een productielijn vanuit een controlekamer en indien nodig aanpassen  Info block
- Neemt actie volgens de signalen van de productielijn
- Wisselt informatie uit met medewerkers op de vloer  Info block
Ruwe of geëmailleerde stukken stapelen en bakken  Info block
- Controleert of de onderzijde van de gestapelde stukken steun heeft
- Stelt de temperatuur en tijd in op de oven volgens de te bakken stukken
- Voegt stoffen toe volgens het receptuur (pigmenten, zout, …)  Info block
Kennis van bakprocedures voor keramiek  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor tegels  Info block
Bedrijf voor vaatwerk  Info block
Steenbakkerij, bedrijf voor bakstenen, dakpannen in aardewerk  Info block
Bedrijf voor sanitair materiaal  Info block
Keramiekindustrie  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Aan installaties  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven die keramische materialen maken (vaatwerk, tegels, technische keramiek, ...). Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt in een werkplaats in een warme omgeving. Soms houdt je werk het dragen van lasten in. Zelf draag je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen en gehoorbescherming.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Keramiekindustrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8181