Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-11-13
H280401  Info block
Installaties voor stortklaar beton, cement, asfalt en granulaten bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener betoncentrale (m/v)  Info block
Bediener in een centrale voor stortklaar beton (m/v)  Info block
Bediener installaties voor granulaatverwerking (m/v)  Info block
Bediener van installaties voor cementproductie (m/v)  Info block
Betontechnoloog (m/v)  Info block
Centralist (m/v)  Info block
Hoofdmachinebediener in een steengroeve (m/v)  Info block
Productiemedewerker in een cementcentrale (m/v)  Info block
Productiemedewerker stortklaar beton (m/v)  Info block
Operator cement- en betonproductie (m/v)  Info block
Operator controlekamer cementindustrie (m/v)  Info block
Operator controlepost in de cementindustrie (m/v)  Info block
Ploegbaas-operator van een cementproductiecentrale  Info block
Productiearbeider in een cementfabriek (m/v)  Info block
Productiemedewerker asfalt (m/v)  Info block
Productiemedewerker cement (m/v)  Info block
Productiemedewerker granulaten (m/v)  Info block
Productiemedewerker stortklaar beton (m/v)  Info block
Productiemedewerker in stortklaar beton (m/v)  Info block
Operator asfaltcentrale (m/v)  Info block
Operator cementcentrale (m/v)  Info block
Operator in een centrale voor stortklaar beton (m/v)  Info block
Operator in een centrale voor wegenbouw (m/v)  Info block
Operator granulaatinstallaties (m/v)  Info block
Operator productie van stortklaar beton, cement, asfalt en granulaten (m/v)  Info block
Veldoperator in een cementcentrale (m/v)  Info block
Veldoperator in een centrale voor stortklaar beton (m/v)  Info block
Veldoperator in een installatie voor asfaltbewerking (m/v)  Info block
Veldoperator in een installatie voor granulaatbewerking (m/v)  Info block
Ploegbaas controlepost in de cementindustrie (m/v)  Info block
Bediener breekinstallaties (m/v)  Info block
Bediener van een cementmachine (m/v)  Info block
Bediener van een drooginstallatie (m/v)  Info block
Bediener van een vergruizingsatelier (m/v)  Info block
Productieoperator stortklaar beton (m/v)  Info block
Productieoperator cement (m/v)  Info block
Definitie
Bewaakt en bedient een geautomatiseerde installatie voor de productie van stortklaar beton, asfalt, granulaten of cement. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, milieunormen en productierichtlijnen (kwaliteit, termijnen, hoeveelheden, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: tussenkomen in de productieapparatuur en controle-instrumenten (preventieve detectie, basisonderhoud, ...), grondstoffen in ontvangst nemen en de opslag ervan organiseren, leveringen plannen en bestellingen verwerken, en een team coördineren (veldoperatoren, operatoren, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het laden en de toevoer van cement, beton en asfalt controleren  Info block
- Wisselt informatie uit met de vrachtwagenbestuurders
- Houdt de laadcyclustijd zo kort mogelijk
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Merkt problemen aan de toevoer op en neemt actie
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Houdt zich aan de veiligheidssignalisatie op de werkplek  Info block
De productiegegevens selecteren en de parameters instellen (hoeveelheid, dosering, mengeling, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Kennis van gebruiksvoorwaarden van toevoegmaterialen  Info block
Kennis van kenmerken van materialen (zand, glasgruis, …)  Info block
Kennis van procedés en samenstelling van asfalt  Info block
Kennis van procedés en samenstelling van beton  Info block
Kennis van procedés en samenstelling van cement  Info block
Kennis van productieprocedés en specificiteiten van granulaten (zeven, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het opstarten van de machine of installatie controleren (breekmachine, mengmachine, bakinstallatie, betoninstallatie, ...)  Info block
- Controleert de veiligheidsuitrusting van de installaties en apparatuur
- Start de machine en apparatuur op
- Test machineonderdelen op hun werking
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse of via beeldschermen op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Bevestigt de paraatheid van de installaties en apparatuur  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Toezicht houden op de parameters van de installaties (productie, energie, ...)  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt controlesoftware
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt afwijkingen ter plaatse of via beeldschermen op en neemt actie
- Houdt gegevens bij over het procesverloop  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De voorraad van grondstoffen en producten opvolgen via digitale gegevens (bedieningspaneel, …) of aanduidingen op stortbakken, kuipen, …  Info block
- Houdt de voorraad op peil zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen en producten
- Merkt problemen aan de toevoer, doorstroming of kwaliteit van de grondstoffen op en neemt actie  Info block
De conformiteit van producten controleren op basis van stalen van de grondstoffen, halffabrikaten, ...  Info block
- Gebruikt controle- en meetinstrumenten
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, warme stalen, …)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Houdt gegevens bij over de staalname
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, ...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing (apparatuur, productieproces, …)
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van hydrodynamica  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rolbrug  Info block
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Reachtruck  Info block
Wiellader  Info block
Dumper  Info block
Graaf-laadcombinatie  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Samenstelling of weerstand van een product controleren:
Fysische-chemische controles (vochtigheid, korrelverdeling)  Info block
Mechanische controles  Info block
Bestellingen ontvangen en leveringen plannen  Info block
- Registreert de bestelling
- Stelt een planning voor levering op volgens de plaats en volgorde van de bestellingen
- Past de planning aan wijzigende omstandigheden aan
- Brengt de klant op de hoogte van de levertijd
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Opslagzones indelen en vrachtwagens wegwijs maken  Info block
- Houdt zich aan de opslagstrategie van de organisatie (random, ABC-strategie)
- Registreert de opslagplaats van producten
- Informeert vrachtwagenbestuurders en handelt documenten af  Info block
Stalen nemen van stoffen of producten, een referentie geven en voor analyse registreren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Labelt stalen
- Scant barcodes in  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
De werking van de controle- en meetinstrumenten regelen en controleren  Info block
- Past controle- en meetinstrumenten aan de gestelde eisen aan
- Voorziet controle- en meetinstrumenten van een keurmerk
- Houdt zich aan de voorschriften voor ijking (tijdstip, …)  Info block
Kennis van ijking  Info block
De controle en het basisonderhoud van de installaties uitvoeren (pantserplaten, kabels, detectoren, compressoren, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, reinigen, slijpen, …)
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de technicus of verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Reinigt het materieel vooraleer op te bergen  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Cementbedrijf  Info block
Bedrijf voor asfaltverwerking  Info block
Bedrijf voor stortklaar beton  Info block
Bedrijf voor behandeling van granulaten  Info block
Verwerking van materialen  Info block
Beton  Info block
Aan installaties  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven die stortklaar beton, asfalt, granulaten of cement produceren. Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt in een controlecabine of soms in openlucht (steengroeve, cementbedrijf, ...). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en een veiligheidshelm.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installaties voor stortklaar beton, cement, asfalt en granulaten bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3133, 8114, 8131