Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
H280501  Info block
Glasproductie  Info block
Andere benamingen
Bediener van een glasoven (m/v)  Info block
Bediener van een glasverwerkende machine (m/v)  Info block
Bediener van een mengmachine glasindustrie (m/v)  Info block
Bediener van een oven voor glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Hulpsmelter in de glasindustrie (m/v)  Info block
Operator glasproductie (m/v)  Info block
Operator van een glasproductielijn (m/v)  Info block
Ovenbediener-smelter in de glasindustrie (m/v)  Info block
Ovenoperator glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Procesoperator glasproductie (m/v)  Info block
Productieopstarter in de glasindustrie (m/v)  Info block
Smelter glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Smelter-mengselbereider in de glasindustrie (m/v)  Info block
Smelttechnicus in de glasindustrie (m/v)  Info block
Stoker van een oven voor glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Technicus glasproductie of -bewerking (m/v)  Info block
Definitie
Houdt van op een afstand (controlecabine, ...) toezicht op en regelt geautomatiseerde installaties voor het continu smelten of bewerken van glasmaterialen. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, de milieunormen en productierichtlijnen (kwaliteit, kosten, termijnen, ...). Controleert de werking van de productie- en regelapparatuur.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan de installaties, gietvormen en gereedschap installeren en afstellen, de productieresultaten analyseren, bijsturingen doorvoeren, technische ondersteuning verlenen aan afdelingen (productie, kwaliteit, onderhoud, ...) en de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat van de smelt- of bewerkingsinstallaties controleren  Info block
- Controleert de veiligheidsuitrusting van de installaties en apparatuur
- Start de machine en apparatuur op
- Test machineonderdelen op hun werking
- Merkt storingen of de nood aan preventief onderhoud ter plaatse of via beeldschermen op
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Bevestigt de paraatheid van de installaties en apparatuur  Info block
Kennis van de eigenschappen van brandstoffen (stookolie, gas, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
De samenstelling en de hoeveelheid bepalen van het mengsel van silicium, glasgruis, ijzeroxide, ... dat nodig is voor de aanvoer en voor productiewijzigingen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, ...)
- Houdt de voorraad op peil, zowel op de werkplek als in de machines of installaties
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Brengt de grondstoffen manueel of automatisch in de machine aan
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Kennis van kenmerken van materialen (zand, glasgruis, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Toezicht houden op het verloop van de smelt- of bewerkingsfases en de temperatuur, het debiet, ... controleren  Info block
- Doet controlerondes
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt controlesoftware
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
- Merkt afwijkingen ter plaatse of via beeldschermen op en neemt actie
- Houdt gegevens bij over het procesverloop  Info block
Kennis van de werking van installaties (refractoren, bubblers, ventilatoren, branders, ...)  Info block
Kennis van glastechnologie, smeltprocedés  Info block
Oorzaken van storingen opsporen en defecten melden (problemen bij het laden, de verbranding, ...)
Aanpassingen doorvoeren  Info block
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Gebruikt meet- en controleapparatuur
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Regelt parameters bij volgens de analyse
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Gebruikt de beveiliging van de machines volgens de instructies
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van kenmerken van materialen (zand, glasgruis, …)  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt de installatiesoftware
- Houdt gegevens bij over het verbruik van grondstoffen
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Houdt gegevens bij over de staalname  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De programmeergegevens definiëren of tussenkomen in een specifiek procedé:
Assembleren van glasplaten (isolerend glaswerk, gelaagd glas, ...)  Info block
Chemisch etsen van glas  Info block
Harden (gehard glas, ...)  Info block
In de massa verven  Info block
Op palletten plaatsen en verpakken  Info block
Behandelen van het oppervlak  Info block
Smelten  Info block
Snijden  Info block
Temperen, afkoelen  Info block
Uittrekken  Info block
Verfijnen  Info block
Vormgeven door floating  Info block
Walsen (draadglas, figuurglas, ...)  Info block
Verzilveren  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Werkzaamheden uitvoeren:
Schoonmaken van de ovens  Info block
Heropstarten van de oven (brander, ...) en zuiveringsinstallaties  Info block
Opwarmen en afkoelen van de ovens  Info block
Schoonmaken van de andere installaties (schoorsteen, afzuigkap, ontluchtingsbuis, ...)  Info block
Schoonmaken van de branders  Info block
Spoelen van de ovens (demonteren van opzetstukken, ...)  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Stapelaar  Info block
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Stalen nemen
De conformiteit van materialen, producten en emissiegassen controleren  Info block
- Gebruikt controle- en meetinstrumenten (micrometer, gasanalysator, pyrometer, ...)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, warme stalen, …)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan de producten op (waarden, uitzicht, …)
- Duidt producten met fouten aan  Info block
Kennis van modaliteiten van fysische-chemische testen  Info block
Gietvormen en ander gereedschap (kernen, ringen, beitels, goten, walsrollen, ...) installeren, monteren, regelen en indien nodig bijstellen  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, …)
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Plaatst machineonderdelen na gebruik terug op de voorziene plaats
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt GMP-software (Good Manufacturing Practice)
- Controleert of het productieproces aan de criteria voldoet (snelheid, rendement, …)
- Gaat na wat de oorzaak is van storingen of afwijkingen
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Doet verbetervoorstellen
- Controleert het effect van de verbeteringen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van smeltprincipes van materialen  Info block
Kennis van smeltprincipes van metalen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Licht de werking van machines toe
- Geeft uitleg bij de productieorder en technische fiche
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Bedrijf voor hol glas (verpakkingen, flessen, ...)  Info block
Bedrijf voor kwartsglas (glas voor laboratoriumproeven, ...)  Info block
Bedrijf voor schuimglas  Info block
Bedrijf voor technisch glas (optica, televisieschermen, ampullen, vitrokeramiek, ...)  Info block
Bedrijf voor vlak glas (ramen, gebouwen, automobielsector, ...)  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven in de glasindustrie. Je werkt samen met verschillende afdelingen (samenstellen, smelten, afwerken, onderhoud, kwaliteit, ...). Soms doe je verplaatsingen in het bedrijf (toezicht op installaties, ...). Je werkt soms in een ploegensysteem, in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt in een controlecabine, soms in een warme omgeving of in een risico-omgeving (ontploffing, toxiciteit, ...). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, bril, helm, handschoenen en brandwerende kledij.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Glasproductie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8181