Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290101  Info block
Bewerking en montage in de productie  Info block
Andere benamingen
Aftekenaar (m/v)  Info block
Ajusteur (m/v)  Info block
Bankwerker (m/v)  Info block
Bankwerker-afsteller van prototypes (m/v)  Info block
Bankwerker composietstukken (m/v)  Info block
Bankwerker-gietvormmaker (m/v)  Info block
Bankwerker-maker van metalen gietvormen (m/v)  Info block
Bankwerker-matrijsmaker (m/v)  Info block
Bankwerker-mechanicus productie (m/v)  Info block
Bankwerker-monteur luchtvaarttechniek (m/v)  Info block
Bankwerker-monteur productie (m/v)  Info block
Bankwerker-monteur vliegtuigbouw (m/v)  Info block
Bankwerker-persbediener (m/v)  Info block
Bankwerker-slijper productie (m/v)  Info block
Constructiebankwerker (m/v)  Info block
Dieptrekbankwerker (m/v)  Info block
Fijnconstructiebankwerker (m/v)  Info block
Gereedschapsmaker-vormmaker (m/v)  Info block
Inrichter van vliegtuigcabines (m/v)  Info block
Matrijzenfitter (m/v)  Info block
Matrijzenmaker (m/v)  Info block
Matrijzenmaker voor metaalvervorming (m/v)  Info block
Mechanicus-bankwerker productie (m/v)  Info block
Mechanicus-gereedschapsmaker (m/v)  Info block
Mechanicus-gietvormmaker productie (m/v)  Info block
Mechanicus-maker van snij- en dieptrekwerktuigen (m/v)  Info block
Mechanicus-monteur productie (m/v)  Info block
Mechanicus snij- en dieptrekgereedschap (m/v)  Info block
Mechanicus structuren en technieken lichte vliegtuigbouw (m/v)  Info block
Mechanicus-vormmaker (m/v)  Info block
Mechanicus-wapenmaker (m/v)  Info block
Micromechanicus (m/v)  Info block
Molding maker (m/v)  Info block
Monteur-afsteller mechanische systemen (m/v)  Info block
Monteur-bankwerker mechanische systemen (m/v)  Info block
Paswerker (m/v)  Info block
Paswerker-monteerder (m/v)  Info block
Precisiemechanicus (m/v)  Info block
Productiebankwerker (m/v)  Info block
Productiebankwerker-afsteller van optische instrumenten (m/v)  Info block
Productiebankwerker-gereedschapsmaker (m/v)  Info block
Productiemonteur-afsteller van optische instrumenten (m/v)  Info block
Traceerder (m/v)  Info block
Vormbouwer (m/v)  Info block
Wapenmaker (m/v)  Info block
Definitie
Bewerkt en monteert onderdelen, elementen en mechanische systemen per stuk of in serie met behulp van bewerkings- en vervormingsgereedschap. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De diverse fases in de bewerking en montage van onderdelen, systemen en mechanische installaties bepalen op basis van een technisch dossier of model  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, mogelijke vervormingen, …
- Maakt eenvoudige schetsen en berekeningen (maatvoering, sterkte, …)
- Reikt praktische oplossingen aan of meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Basiskennis van wiskundige berekeningen  Info block
Basiskennis van driehoeksmeting  Info block
Elementen, materialen en gereedschappen voorbereiden en de installaties in werking stellen (freesbank, draaibank, slijpmachine, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Maakt aftekeningen en plaatst merktekens op de materialen
- Kort materiaal in
- Legt stukken in of spant ze op de bewerkingsmachines
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een CNC-programma uit een keuzemenu voor de productie
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Onderdelen en mechanische systemen vorm geven en dimensioneren door bewerking, vormgeving, ... en controleren op conformiteit  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap (sleutel, tang, zaag, schuurmachine, …)
- Bedient een conventionele, automatische of CNC-gestuurde werktuigmachine
- Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (zagen, knippen, boren, slijpen, buigen, richten, …)
- Voert eenvoudige las- en soldeerbewerkingen uit
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, meetbank, 3D-meetinstrumenten, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van smeedwerktechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Mechanische onderdelen en systemen bijwerken, afwerken en assembleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, meetbank, 3D-meetinstrumenten, ...)
- Voert indien nodig nabewerkingen uit en werkt onderdelen bij volgens de gestelde toleranties (slijpen, polieren, ontbramen, …)
- Voert afwerkingsbehandelingen uit (thermische behandeling, beschermingsproducten aanbrengen, …)
- Bouwt onderdelen samen (bouten, schroeven, persen, klinken, lijmen, kitten, …)
- Bouwt elektrische, hydraulische en pneumatische componenten in
- Monteert constructies ter plaatse
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
De mechanische werking controleren en de nodige afstellingen uitvoeren (speling, koppeling, afmetingen en stand, ...)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, meetbank, 3D-meetinstrumenten, ...)
- Voert metingen en visuele controles uit op basis van een checklist (maatvoering, oppervlak, …)
- Voert de eindafstelling uit (richten, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Defecten en storingen identificeren en de nodige aanpassingen of bijstellingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen en storingen op aan machines en producten
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt machineonderdelen of parameters bij (manueel, computergestuurd) volgens de analyse
- Test de werking van elektrische, hydraulische en pneumatische componenten  Info block
Kennis van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van pneumatica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Domein:
Inrichting van vliegtuigcabines  Info block
Metaalbewerking, plaatwerk, leidingen  Info block
Metalen gietvormen  Info block
Micro-informatica  Info block
Militaire uitrusting en materiaal  Info block
Precisiemechanica  Info block
Precisie-optica  Info block
Snij- en dieptrekgereedschap  Info block
Speciale machines  Info block
Vliegtuigbouw  Info block
Wapenproductie  Info block
Een bewerking uitvoeren:
Assembleren, monteren, afstellen  Info block
Boren, zagen  Info block
Draadsnijden  Info block
Draaien, frezen  Info block
Grote onderdelen bewerken  Info block
Gutsen  Info block
Knippen, snijbranden  Info block
Lassen, solderen  Info block
Matrijzen maken  Info block
(Pen)gaten steken  Info block
Plaatwerk en inrichtingen monteren  Info block
Rekken, walsen, kanten, zetten, stuiken  Info block
Richten, buigen  Info block
Schuren, polijsten  Info block
Slijpen, ontbramen, afschuren  Info block
Tandwielen bewerken  Info block
Uitboren, schroefdraad tappen  Info block
Uitvlakken, vijlen  Info block
Vastschroeven, lijmen, felsen  Info block
Vloerbekleding plaatsen  Info block
Vonkerosie  Info block
Werken met materialen:
Aluminium en legeringen  Info block
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Hout  Info block
Inox  Info block
Koper en legeringen  Info block
Nikkel, titanium  Info block
Plastic, composiet  Info block
Mechanische systemen, installaties en productiegereedschappen afregelen en op punt stellen (gietvormen, werktuigen , ...)  Info block
- Bouwt matrijzen en andere werktuigen in productiemachines in en stelt ze af
- Voorziet de aansluitingen van matrijzen en werktuigen (elektriciteit, hydraulica, koelvloeistof, …)
- Draait proef met de toestellen
- Interpreteert de controlegegevens
- Merkt afwijkingen aan de testproducten op (maatvoering, bramen, …)
- Regelt de matrijzen en werktuigen bij
- Bouwt matrijzen en werktuigen om voor productveranderingen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Basiskennis van technieken voor het vormgeven van kunststoffen en metalen (spuitgieten, extrusie, thermoforming, die cast, …)  Info block
Mechanische systemen, installaties en productiegereedschappen onderhouden en herstellen  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (schoonmaken, smeren, kalibreren, …)
- Voert specifieke onderhoudswerkzaamheden aan matrijzen uit (zandstralen, ultrasoon reinigen, bijslijpen, kernbreuken herstellen, …)
- Noteert herstellingen of aanpassingen op de werkkaarten van matrijzen of werktuigen  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Een bewerkingsprogramma op punt stellen of wijzigen, of een basisprogramma opstellen (omzetting van plannen, onderdelenlijsten, ...)  Info block
- Wijzigt of schrijft een CNC-programma op basis van de technische informatie
- Voert een simulatie uit
- Herstelt programmeerfouten of wijzigt de programmatie wanneer de werkstukken niet voldoen aan de technische specificaties  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Thermische behandelingen uitvoeren (uitgloeien, harden, ontlaten)  Info block
- Bedient een oven en stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Plaatst werkstukken in een oven en laat afkoelen afhankelijk van het type metaal  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Patronen, modellen en maatbeschrijvingen (afmetingen, geometrie, toleranties) van stukken, werktuigen en gereedschap maken  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifpasser, micrometer, meetbank, 3D-meetinstrumenten, …)
- Tekent werkstukken uit in technische plannen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Methodes vastleggen voor de productie, assemblage, afstelling of (de)montage van mechanische systemen en installaties  Info block
- Bepaalt de productiemethode en de werkvolgorde
- Houdt rekening met kwaliteitsnormen, veiligheidsregels, productieprocessen, …
- Overlegt met collega’s en leidinggevenden  Info block
Kennis van productieprocessen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Luchthaven  Info block
Haven  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Defensie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Vervaardigen en herstellen van uurwerken  Info block
Voeding  Info block
Watersport  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, op scheepswerven, in het leger, ... samen met verschillende diensten (onderhoud, studies en methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, ...), het type apparatuur (conventioneel, automatisch, ...) en de producten. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bewerking en montage in de productie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7127, 7222, 7231, 7232, 7233, 7234