Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290201  Info block
Industriële plaatbewerking  Info block
Andere benamingen
Aftekenaar metaalbewerking (m/v)  Info block
Aftekenaar smeedwerk (m/v)  Info block
Aftekenaar vliegtuigbouw (m/v)  Info block
Bewerker van metalen (m/v)  Info block
CNC-plaatbewerker (m/v)  Info block
CNC plaatwerker 2D (m/v)  Info block
CNC plaatwerker 3D (m/v)  Info block
Metaalbewerker buizenfitter in thermoplastics (m/v)  Info block
Helper plaatbewerker (m/v)  Info block
Industrieel metaalbewerker (m/v)  Info block
Ketelmaker (m/v)  Info block
Ketelmaker-plaatbewerker (m/v)  Info block
Metaalbewerker (m/v)  Info block
Metaalbewerker aftekenaar (m/v)  Info block
Metaalbewerker buizenfitter (m/v)  Info block
Metaalbewerker fijn plaatwerk (m/v)  Info block
Metaalbewerker lasser (m/v)  Info block
Metaalbewerker luchtvaart (m/v)  Info block
Metaalbewerker plaatwerker (m/v)  Info block
Metaalbewerkershulp (m/v)  Info block
Monteur metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator industriële plaatwerkerij (m/v)  Info block
Operator metaalbewerking (m/v)  Info block
Industrieel plaatbewerker (m/v)  Info block
Plaatbewerker-lasser (m/v)  Info block
Plaatconstructiewerker (m/v)  Info block
Plaatmachinebediener (m/v)  Info block
Plaatwerker (m/v)  Info block
Plaatwerker-aftekenaar (m/v)  Info block
Plaatwerker-metaalbewerker (m/v)  Info block
Plaatwerker-slotenmaker (m/v)  Info block
Plaatwerker-vormer (m/v)  Info block
Productietechnicus plaatwerkerij (m/v)  Info block
Smid metaalbewerking-plaatbewerking (m/v)  Info block
Teamleider-aftekenaar metaalbewerking (m/v)  Info block
Definitie
Maakt metalen werkstukken en structuren door platen, buizen en profielen van verschillende afmetingen te vervormen en te assembleren. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkzaamheden bepalen voor het vervaardigen van metalen werkstukken en de materialen voorbereiden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D)
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Maakt eenvoudige schetsen en berekeningen (maatvoering, sterkte, …)
- Gebruikt CAD-software
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Kort materiaal in
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De maten aftekenen en overbrengen op de materialen (platen, buizen, profielen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D)
- Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten
- Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Elementen uitsnijden en in de juiste vorm en afmeting brengen door plooien, buigen, snijbranden, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D)
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap (sleutel, tang, zaag, schuurmachine, …)
- Bedient conventionele, automatische of CNC-gestuurde werktuigmachines
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in of kiest een CNC-programma uit een keuzemenu voor de productie
- Spant plaatmateriaal op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit
- Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (zagen, knippen, boren, slijpen, buigen, richten, …)
- Bewerkt plaatranden voor het voorbereiden van lasnaden
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van technieken om materialen te snijden  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
De stukken, platen en buizen markeren, plaatsen en assembleren (met puntlassen, klinknagels, haken, lijm, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D)
- Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren
- Maakt aftekeningen en plaatst merktekens op de materialen
- Bouwt onderdelen voorlopig samen door middel van hechtlassen
- Bouwt onderdelen definitief samen door middel van eenvoudige las- en soldeerbewerkingen of bevestigingstechnieken (bouten, klinknagels, lijm, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van assemblagetechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
De stukken en de montage controleren en de afwerking uitvoeren (afslijpen, ontbramen, rechtmaken, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, micrometer, controlebank, 3D-meetinstrumenten, ...)
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, oppervlak)
- Merkt afwijkingen aan de stukken op
- Stelt de werkstukken bij indien nodig (richten, …)
- Regelt machineonderdelen of parameters van de bewerkingsmachines indien nodig bij
- Controleert lasnaden op fouten en vervormingen
- Bewerkt voegen en lasnaden en verwijdert bramen en oneffenheden (schuren, slijpen, afkitten, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Scheidende en vervormende bewerkingen uitvoeren:
Buigen  Info block
Dieptrekken  Info block
Knabbelen  Info block
Knippen  Info block
Laser-, plasmasnijden  Info block
Plooien, welven  Info block
Richten  Info block
Snijbranden  Info block
Trimmen, ponsen  Info block
Vlak maken  Info block
Walsen  Info block
Zagen, afsteken  Info block
Een bewerking uitvoeren:
Boren  Info block
Slijpen  Info block
Schuren, polijsten  Info block
Uitboren, schroefdraad tappen  Info block
Uitvlakken, vijlen  Info block
Laswerken uitvoeren volgens een proces:
Autogeenlassen  Info block
Metaal Actief Gas (MAG)  Info block
Metaal Inert Gas (MIG)  Info block
Met beklede elektrode (MMA)  Info block
Met gevulde draad onder actief beschermgas  Info block
Met gevulde draad onder inert beschermgas  Info block
Met gevulde draad zonder extra beschermgas  Info block
Onder poederdek  Info block
Plasma, microplasma  Info block
Puntlassen  Info block
Solderen  Info block
Tungsten Inert Gas (TIG)  Info block
Werken met materialen:
Aluminium en legeringen  Info block
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Inox  Info block
Non-ferrometalen (aluminium, zink, ...)  Info block
Plastic, composiet  Info block
Titanium  Info block
Werken op verschillende plaatdiktes:
van 0,5 tot 5 mm  Info block
van 5 tot 20 mm  Info block
> 20 mm  Info block
Controles uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Drukcontroles  Info block
Penetrantonderzoek  Info block
Magnetisch onderzoek  Info block
Ultrasoon onderzoek  Info block
Radiografisch onderzoek  Info block
Thermische behandelingen uitvoeren (uitgloeien, harden, ontlaten)  Info block
- Bedient een oven en stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Plaatst werkstukken in een oven en laat afkoelen afhankelijk van het type metaal  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Maten berekenen op basis van verschillende parameters (materiaal, dikte, omtrek, gereedschap, ...)  Info block
- Meet constructies op en zet ze op schets met genormeerde aanduidingen
- Maakt eenvoudige uitslagen en berekeningen (maatvoering, sterkte, …)
- Gebruikt en kalibreert meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, micrometer, 3D-meetinstrumenten, ...)  Info block
Basiskennis van wiskundige berekeningen  Info block
Basiskennis van driehoeksmeting  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Productiegamma's uitwerken of aanpassen  Info block
- Vertrekt vanuit bestaande producten of maakt een volledig nieuw ontwerp
- Kiest materialen en bepaalt geschikte productie- en assemblagetechnieken
- Houdt rekening met kwaliteitsnormen, veiligheidsregels, productieprocessen, …
- Tekent werkstukken uit in technische plannen (maatvoering, materialen, bewerkingstechnieken, …)
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Specifieke gereedschappen en productiematrijzen maken en aanpassen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (2D en 3D)
- Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (zagen, knippen, boren, slijpen, buigen, richten, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Bouwt matrijzen en andere werktuigen in productiemachines in en stelt ze af  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Koeltechnieken  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Herhaalde bewegingen maken  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswerven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, ...), het type apparatuur (conventioneel, automatisch, ...) en de producten. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, ...)  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industriële plaatbewerking. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7213