Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290202  Info block
Koetswerkbouw  Info block
Andere benamingen
Koetswerkbouwer (m/v)  Info block
Koetswerkopbouwer (m/v)  Info block
Koetswerkopbouwer vrachtwagens (m/v)  Info block
Koetswerkopbouwer bussen (m/v)  Info block
Koetswerkopbouwer personenwagens (m/v)  Info block
Koetswerkopbouwer laadbakken (m/v)  Info block
Koetswerkopbouwer speciale voertuigen (m/v)  Info block
Definitie
Maakt metalen werkstukken en structuren voor koetswerken door platen, buizen en profielen van verschillende afmetingen aan te passen en te assembleren. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bijzondere voorzieningen in- en uitbouwen (elektrische installaties, koelsystemen, brandstofsystemen, laad- en losmiddelen, specifieke inrichtingen, …), een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkzaamheden bepalen voor het vervaardigen van metalen werkstukken en de materialen voorbereiden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkfiches, technische plannen, constructeursinstructies, …)
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, aanpassingen, specifieke verbindingstechnieken voor koetswerkbouw, …
- Verzamelt materiaal en gereedschap en controleert de conformiteit ervan
- Bereidt de werkplek en het voertuig voor
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De maten aftekenen en overbrengen op de materialen (platen, buizen, profielen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (technische plannen, constructeursinstructies, …)
- Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten
- Gebruikt software voor computergestuurd aftekenen en markeren  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Elementen uitsnijden en in de juiste vorm en afmeting brengen door plooien, buigen, snijbranden, ...  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkfiches, technische plannen, constructeursinstructies, …)
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (sleutel, tang, zaag, schuurmachine, ...)
- Bedient conventionele, automatische of CNC-gestuurde werktuigmachines
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit
- Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (knippen, snijbranden, boren, slijpen, plooien, walsen, …)
- Verlengt of verkort een chassis volgens de voorschriften van de constructeur
- Brengt metalen, houten en kunststofonderdelen op maat (profielen, panelen, deuren, …)
- Maakt uitsparingen in koetswerkpanelen voor deuren, ramen, luiken, …
- Bouwt koetswerkonderdelen in metaal, hout of kunststof (koffers, trappen, wielkasten, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technieken om materialen te snijden  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van vervormingsprocedés  Info block
De stukken, platen en buizen markeren, plaatsen en assembleren (met puntlassen, klinknagels, haken, lijm, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkfiches, technische plannen, constructeursinstructies, …)
- Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen
- Bouwt een grondraam op het chassis en een verticaal frame voor de montage van zijwanden en dak
- Monteert versterkingen en bevestigingselementen (haken, …) op het raamwerk
- Monteert koetswerkpanelen met bouten, klinknagels en/of lijm
- Bekleedt de koetswerkpanelen met plint- en bindlatten, verlichtingsarmaturen, …
- Plaatst ramen, deuren en luiken inclusief
beslag (sloten, scharnieren, …) en afdichtingsrubbers
- Bevestigt een railsysteem met schuifzeil
- Monteert afwerkingspanelen en onderdelen (koffers, trappen, wielkasten, …) in en op het koetswerk of onder het chassis  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Basiskennis van technische keuringsnormen  Info block
De stukken en de montage controleren en de afwerking uitvoeren (afslijpen, ontbramen, rechtmaken, ...)  Info block
- Houdt zich aan de opgegeven kwaliteits- en tolerantienormen (nauwkeurigheden, …)
- Gebruikt meet en controle-instrumenten (schuifmaat, rolmeter, micrometer, 3D-meetinstrumenten, …)
- Voert metingen en visuele controles uit (maatvoering, oppervlak)
- Controleert of alle structuurelementen volledig haaks staan en stelt bij indien nodig
- Controleert lasnaden op fouten en vervormingen
- Bewerkt voegen en lasnaden en verwijdert bramen en oneffenheden (schuren, slijpen, afkitten, …)
- Vult oneffenheden in het koetswerk op met plamuur en schuurt ze bij
- Brengt corrosiewerende producten aan
- Brengt contourmarkeringen aan volgens de wettelijke instructies
- Reinigt de binnen- en buitenkant van het koetswerk  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van technische keuringsnormen  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Zoekt technische informatie en documenten op en drukt ze af
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Certificaat Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Scheidende en vervormende bewerkingen uitvoeren:
Buigen  Info block
Dieptrekken  Info block
Knabbelen  Info block
Knippen  Info block
Laser-, plasmasnijden  Info block
Plooien, welven  Info block
Richten  Info block
Snijbranden  Info block
Trimmen, ponsen  Info block
Vlak maken  Info block
Walsen  Info block
Zagen, afsteken  Info block
Laswerken uitvoeren volgens een proces:
Autogeenlassen  Info block
Metaal Actief Gas (MAG)  Info block
Metaal Inert Gas (MIG)  Info block
Met beklede elektrode (MMA)  Info block
Onder poederdek  Info block
Plasma, microplasma  Info block
Puntlassen  Info block
Solderen  Info block
Tungsten Inert Gas (TIG)  Info block
Werken met materialen:
Aluminium en legeringen  Info block
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Inox  Info block
Non-ferrometalen (aluminium, zink, ...)  Info block
Plastic, composiet  Info block
Titanium  Info block
Werken op verschillende plaatdiktes:
van 0,5 tot 5 mm  Info block
van 5 tot 20 mm  Info block
> 20 mm  Info block
Controles uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Drukcontroles  Info block
Penetrantonderzoek  Info block
Magnetisch onderzoek  Info block
Ultrasoon onderzoek  Info block
Radiografisch onderzoek  Info block
Het koetswerk voorbehandelen vóór het spuiten  Info block
- Plakt de koetswerkonderdelen af die niet (bij)geschilderd moeten worden
- Brengt een grondlaag aan met een spuitpistool
- Maakt het koetswerk klaar voor de definitieve afwerkingslaag (stofvrij maken,ontvetten, …)  Info block
Kennis van schildertechnieken met een spuitpistool  Info block
Hydraulische, elektrische en mechanische installaties en uitrusting aansluiten  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant
- Plaatst een elektriciteitskast
- Monteert elektrische elementen (verlichting, kabelpakketten, …) en sluit ze aan
- Monteert hydraulische, mechanische of pneumatische elementen (laadklep, luiken, kranen, …) en sluit ze aan
- Controleert de werking van elektrische, hydraulische, mechanische of pneumatische installaties
- Verhelpt eventuele storingen of regelt de installaties bij  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van mechanica  Info block
Basiskennis van technische keuringsnormen  Info block
Kennis van materialen  Info block
Koelsystemen installeren en onderhouden  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de fabrikant
- Plaatst en bevestigt de componenten van een koelinstallatie (groepen, condensoren, leidingen, …)
- Voert verbindingen uit (hardsolderen, lassen, lijmen, flareverbindingen, …)
- Isoleert leidingen en sluit alle openingen van componenten lucht- en waterdicht af
- Controleert de installatie op lekken, aanwezigheid van vocht, montage…
- Vult de installatie met inert gas en vacumeert ze
- Vult de installatie met de juiste hoeveelheid koelmiddel
- Tapt koelmiddel af met een recuperatiegroep of blokt het koelmiddel in
- Lokaliseert storingen door metingen en het interpreteren van foutcodes en parameterwaarden
- Regelt machineonderdelen en parameters bij
- Voert herstellingen uit (lekken dichten, verbindingen herstellen, …)
- Test de goede werking van de installatie na de interventie  Info block
Kennis van koeltechniek en warmteleer  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van koelvloeistoffen  Info block
Kennis van vloeistofmechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De werkzone opruimen en schoonmaken en basisonderhoud uitvoeren aan gereedschappen en installaties  Info block
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, …)
- Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug
- Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
- Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, …). Je werk varieert naargelang de gebouwde voertuigen (opleggers, bussen, …), de organisatie (in teams, bandwerk, …) en het type apparatuur (conventioneel, automatisch, …). Soms werk je in ploegen of tijdens het weekend. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Koetswerkbouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7213