Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290301  Info block
Machines voor verspanende metaalbewerkingen bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener hoonmachines (m/v)  Info block
Bediener lapmachines (m/v)  Info block
Bediener van automatische metaalbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Bediener van bewerkingscellen (m/v)  Info block
Bediener van bewerkingsmachines voor aluminium schrijnwerk (m/v)  Info block
Bediener van bewerkingsmachines voor PVC schrijnwerk (m/v)  Info block
Bediener van radiaalboormachines (m/v)  Info block
Bediener van vonkerosieapparatuur (m/v)  Info block
Bediener van werktuigmachines (m/v)  Info block
Bediener van werktuigmachines voor metaalbewerking (m/v)  Info block
Bijslijper metaalbewerking (m/v)  Info block
Bijslijper van tandwieldrijfwerk (m/v)  Info block
Boorder voor radiaalboormachines (m/v)  Info block
CNC-verspaner (m/v)  Info block
Conventioneel verspaner (m/v)  Info block
Draadvonkverspaner (m/v)  Info block
Draaier (m/v)  Info block
Draaier-frezer (m/v)  Info block
Draaier-frezer bewerkingscentrum (m/v)  Info block
Draaier-frezer op CNC-apparatuur (m/v)  Info block
Draaier-kotteraar (m/v)  Info block
Draaier-mechanicus (m/v)  Info block
Draaier op CNC-apparatuur (m/v)  Info block
Draaier productie (m/v)  Info block
Draaier-slijper (m/v)  Info block
Draaier verticale bank (m/v)  Info block
Draaier verticale draaibank (m/v)  Info block
Draaier-vormmaker (m/v)  Info block
Draaier walsrol (m/v)  Info block
Fijnboorder-kotteraar (m/v)  Info block
Fijnboorder metaalbewerking (m/v)  Info block
Frezer (m/v)  Info block
Frezer-gereedschapsmaker (m/v)  Info block
Frezer op CNC-apparatuur (m/v)  Info block
Frezer van gereedschap (m/v)  Info block
Frezer van tandwieldrijfwerk (m/v)  Info block
Frezer-vormmaker (m/v)  Info block
Houtdraaier-houtfrezer (m/v)  Info block
Insteller-bediener van CNC-werktuigmachines (m/v)  Info block
Insteller-bediener van conventionele werktuigmachines (m/v)  Info block
Insteller-bediener van een draaibank (m/v)  Info block
Insteller-bediener van een freesmachine (m/v)  Info block
Insteller-bediener van een kotterbank (m/v)  Info block
Insteller-bediener van een slijpmachine (m/v)  Info block
Insteller-bediener van een verspaningsmachine voor vonkerosie (m/v)  Info block
Insteller hoonmachines (m/v)  Info block
Insteller lapmachines (m/v)  Info block
Kotteraar (m/v)  Info block
Kotteraar-fijnboorder (m/v)  Info block
Machineoperator (m/v)  Info block
Mallenmaker op werktuigmachines (m/v)  Info block
Mechanicus-afsteller van automatische metaalbewerkingsmachines (m/v)  Info block
Mechanicus-draaier (m/v)  Info block
Mechanicus-frezer (m/v)  Info block
Operator-afsteller bewerkingscentrum (m/v)  Info block
Operator bewerkingscentrum (m/v)  Info block
Operator CNC-apparatuur (m/v)  Info block
Operator-programmeur bewerkingscentrum (m/v)  Info block
Operator-regelaar bewerkingsapparatuur (m/v)  Info block
Operator-regelaar CNC-werktuigmachines voor verspanende bewerkingen (m/v)  Info block
Operator regelaar-programmeur CNC-machines (m/v)  Info block
Operator-regelaar werktuigmachines voor metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator verspanende bewerkingen (m/v)  Info block
Programmeerder hoonmachines (m/v)  Info block
Regelaar-uitboorder (m/v)  Info block
Slijper (m/v)  Info block
Slijper-afsteller (m/v)  Info block
Slijper-bankwerker (m/v)  Info block
Slijper-gereedschapsmaker (m/v)  Info block
Slijper van frezen (m/v)  Info block
Slijper van industrieel gereedschap (m/v)  Info block
Slijper van schrijnwerkgereedschap (m/v)  Info block
Slijper van snijwerktuigen (m/v)  Info block
Slijper van tandwieldrijfwerk (m/v)  Info block
Slijper van zagen (m/v)  Info block
Steekbankbediener (m/v)  Info block
Uitboorder (m/v)  Info block
Uitslijper (m/v)  Info block
Verspaner (m/v)  Info block
Verspaningstechnieker (m/v)  Info block
Vormmaker op werktuigmachines (m/v)  Info block
Zinkvonkverspaner (m/v)  Info block
Vonkverspaner (m/v)  Info block
Werkplaatsschrijnwerker aluminium in de industrie (m/v)  Info block
Definitie
Bewerkt en vervaardigt stukken door het wegnemen van materie tot bepaalde vormen en afmetingen verkregen worden (vlakken, cilinders, ...). Werkt per stuk of in serie. Gebruikt conventionele machines, CNC-machines en/of bewerkingscentra. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen,...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De verschillende bewerkingsfases en de afstelwaarden (tolerantie, positie, oppervlaktestaat, ...) van het stuk en het gereedschap bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Bepaalt verspaningscondities en parameters op basis van de technische informatie
- Maakt eenvoudige hulptekeningen ter specificatie van de aangeleverde technische informatie
- Gebruikt CAD/CAM-software  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Basiskennis van driehoeksmeting  Info block
De snijinstrumenten monteren en afstellen, het stuk positioneren en vastzetten en de bewerkingsparameters instellen (snelheid, voortgang, doorvoer, smering, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Kalibreert meet- en controle-instrumenten
- Bevestigt de verspanende gereedschappen in de machine of installatie en stelt ze af (uitlijnen, balanceren, …)
- Spant een werkstuk op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een CNC-programma uit een keuzemenu voor de productie
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van de verschillende assen van de machine (x-z-y-c-b)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De productie opstarten en bewaken (preproductie, serieproductie, ...)  Info block
- Bedient een conventionele, automatische, CNC-gestuurde of Teach-in werktuigmachine
- Voert verspanende bewerkingen uit (draaien, frezen, kotteren, boren, slijpen, vonkverspaning, …)
- Controleert de opspanning van de grondstoffen of werkstukken tijdens de bewerking
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Kennis van productmechanica  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
- Legt de productie stil indien nodig
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt machineonderdelen of parameters bij (manueel, computergestuurd)
- Vervangt machineonderdelen (verspanende gereedschappen) indien nodig
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De geproduceerde stukken controleren  Info block
- Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten
- Meet een eerste werkstuk op en geeft het vrij
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, …)
- Verwijdert werkstukken die niet voldoen of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures van werktuigmachines  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Een machinale bewerking uitvoeren:
Pengaten steken  Info block
Afstellen  Info block
Bijschaven  Info block
Bijslijpen, afschuren  Info block
Draaien  Info block
Frezen  Info block
Kotteren  Info block
Slijpen  Info block
Snijden  Info block
Trekfreeswerk  Info block
Uitboren  Info block
Vonkerosie  Info block
Werken met materialen:
Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)  Info block
Keramiek, mineralen  Info block
Plastic, composiet  Info block
Non-ferrometalen (aluminium, zink, ...)  Info block
Een bewerkingsprogramma op punt stellen of wijzigen, of een basisprogramma opstellen (omzetting van plannen, onderdelenlijsten, ...)  Info block
- Wijzigt of schrijft een CNC-programma op basis van de technische informatie
- Voert een simulatie uit
- Herstelt programmeerfouten of wijzigt de programmatie wanneer de werkstukken niet voldoen aan de technische specificaties  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Bewerkings-, regel- en ontwerpplannen opstellen of wijzigen  Info block
- Gebruikt CAD/CAM-software
- Tekent werkstukken uit en legt parameters, materialen, uit te voeren bewerkingen, … vast in technische plannen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Gereedschappen voor het plaatsen, opspannen en klemmen van de stukken aanpassen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Voert scheidende, verspanende en vervormende metaalbewerkingen uit (zagen, knippen, boren, slijpen, buigen, richten, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Bouwt gereedschappen in productiemachines in en stelt ze af  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Snijgereedschap, lemmeten, ... aanpassen of slijpen  Info block
- Voert verspanende metaalbewerkingen uit (boren, schuren, slijpen, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Aluminium schrijnwerk assembleren en uitrusten (beglazing, beslag, ...)  Info block
- Stelt raamwerken in aluminium samen (lijmen, lassen, opspannen, ...)
- Kiest geschikte versterkingen en bepaalt de plaats ervan
- Brengt toebehoren aan (beslag, dichtingen, opleglijsten, opvulmaterialen, ...)
- Plaatst glaselementen waterpas in het profiel en zet ze voorlopig vast
- Zet glaselementen definitief vast (met silicone, glaslatten, mechanische bevestiging, ...)  Info block
Kennis van aluminium schrijnwerk  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Hout  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Defensie  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Petrochemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswerven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, ...), het type apparatuur (conventioneel, automatisch, ...), de bewerkingsprocédés (frezen, draaien, ...) en de vervaardigde producten. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorsbescherming, ...)  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines verspanende metaalbewerkingen bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Insteller-bediener van CNC werktuigmachines , het beroep Insteller-bediener van conventionele werktuigmachines en het beroep Operator verspanende bewerkingen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7223, 7224