Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
H2904  Info block
Machines voor eerste metaalverwerking bedienen  Info block
Andere benamingen
Industrieel hulpsmid (m/v)  Info block
Hulpsmid-valhamerbediener (m/v)  Info block
Hulpwalser (m/v)  Info block
Wikkelaar draadtrekkerij (m/v)  Info block
Wikkelaar metaalnijverheid (m/v)  Info block
Teamleider perswerk (m/v)  Info block
Teamleider metaalnijverheid (m/v)  Info block
Teamleider draadtrekkerij (m/v)  Info block
Hoofdwalser metaalnijverheid (m/v)  Info block
Helper industriële smederij (m/v)  Info block
Bediener van vervormingsapparatuur (m/v)  Info block
Ovenbediener metaalnijverheid (m/v)  Info block
Bediener van walsen in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Bediener van draadtreklijnen (m/v)  Info block
Bediener van persen in de draadtrekkerij (m/v)  Info block
Visueel controleur koudwalswerk (m/v)  Info block
Nawalser in metaalnijverheid (m/v)  Info block
Voorbereider vervorming van metalen (m/v)  Info block
Stempelpersbediener (m/v)  Info block
Draadtrekker in stempelperswerk (m/v)  Info block
Draadtrekker in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Trekpersbediener in de draadtrekkerij (m/v)  Info block
Smid in de productie van industriële snijinstrumenten (m/v)  Info block
Industrieel smid (m/v)  Info block
Stanser (m/v)  Info block
Walser-afdraaier (m/v)  Info block
Walser van kronen (m/v)  Info block
Walser in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Walser-cabineoperator (m/v)  Info block
Walser-voorbereider (m/v)  Info block
Walser-afwerker in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Machinebediener valhamer (m/v)  Info block
Bediener stoomhamer metaalbewerking (m/v)  Info block
Matteerder metaalvervorming (m/v)  Info block
Matrijzenmaker voor metaalvervorming (m/v)  Info block
Walsoperator (m/v)  Info block
Operator machines eerste metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator draadtrekkerij (m/v)  Info block
Operator smederij (m/v)  Info block
Operator metallurgie warmwalsen (m/v)  Info block
Operator metallurgie koudwalsen (m/v)  Info block
Trekbankoperator in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Valhamerbediener in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Operator walserij (m/v)  Info block
Profileerder draadtrekkerij (m/v)  Info block
Herwikkelaar in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Temperatuurcontroleur industriële smederij (m/v)  Info block
Technicus walserij (m/v)  Info block
Draadtrekker (m/v)  Info block
Definitie
Vervormt metaal (blokken, platen, staven, ...) warm of koud tot er stukken of halffabricaten worden verkregen met vooraf bepaalde vormen en afmetingen (profiel, buis, kroon, plaat, ...). Gebruikt semi-automatische of automatische apparatuur volgens de veiligheidsvoorschriften. Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid/vakdiploma in metaal, bedienen van geautomatiseerde installaties, mechanica, metaalbewerking of met beroepservaring op het vlak van metaalbewerking. Naargelang de techniciteit van het werk en de apparatuur kan een diploma middelbaar onderwijs (mbo, technisch, ...) of een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (DTS, DUT, ... ) in mechanica, automatisering vereist zijn. Eén of meerdere 'Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES)' onder voorwaarde van een regelmatig te vernieuwen medisch getuigschrift kan (kunnen) worden vereist.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswerven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (metaalnijverheid, luchtvaart, autosector, ...), het vakgebied (smeden, persen, walsen, draadtrekken, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, total productive maintenance, ...), de werkplek (aan machines, in bedieningsruimten of besturingscabines), het type apparatuur (valhamer, wals, ...) en de vervaardigde producten (vlak of cilindervormig, halffabricaten, ...). Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorsbescherming, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Elektrische huishoudtoestellen  Info block
Spoorwegen  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Glas en bouwmaterialen  Info block
Aan installaties  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Installaties of materieel controleren  Info block
Vervormingsbewerkingen bepalen  Info block
De parameters van machines en apparatuur instellen  Info block
Apparatuur opstarten en op productiesnelheid brengen (valhamer, pers, trekpers, wals, ...)
Stukken plaatsen of de toevoer voorzien  Info block
Het verloop van de vervormingsbewerkingen controleren
Storingen vaststellen en oplossen  Info block
Afwijkingen vaststellen  Info block
Goederen uitnemen  Info block
De staat en de kwaliteit van een stuk of een serie controleren  Info block
Opvolg- en beheerdocumenten ontwerpen  Info block
Eerstelijnsonderhoud uitvoeren  Info block
Installaties onderhouden  Info block
Indicatoren voor activiteitenmonitoring  Info block
Indicatoren voor productiemonitoring  Info block
Hydraulica  Info block
Automatisering  Info block
Metaalkunde  Info block
Mechanica  Info block
Kwaliteitsnormen  Info block
Veiligheidsregels  Info block
Het lezen van technische documenten  Info block
Elektrotechniek  Info block
Computerized Production Management System (CPMS)  Info block
Computer-aided Manufacturing (CAM)  Info block
Gebruik van apparatuur voor temperatuurmeting  Info block
Metrologie  Info block
Pneumatica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Wikkelen  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Snijden of knippen (met een metaalschaar, ...)  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Stempelpers/extrusie (met een pers, ...)  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Trekken/drijven  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Smeden (met een hydraulische of pneumatische valhamer, smeedhamer, ...)  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Warmwalsen (met een wals of walsstraat)  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Koudwalsen (met een wals of walsstraat)  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Rondwalsen (met een rondwals)  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Matteren  Info block
Een vervormingsbewerking uitvoeren: Draadtrekken (met een draadtrekbank, draadtreklijn, ...)  Info block
Buizen aanbrengen  Info block
Lasprocessen  Info block
Slijp- en afbraamtechnieken  Info block
Het besturen vanuit een bedieningsruimte  Info block
Controlesoftware  Info block
Gebruik van CNC-werktuigen  Info block
Gebruik van conventionele of semi-automatische apparatuur  Info block
Processen voor thermische behandeling  Info block
Technieken voor oppervlaktebehandeling  Info block
Staal en inox vervormen  Info block
Aluminium en legeringen vervormen  Info block
Koper en legeringen vervormen  Info block
Titanium en legeringen vervormen  Info block
Een machine bedienen waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Transpallet met bestuurder en palletwagens (CACES R 389-1)  Info block
Vrijdragende heftrucks met een maximale capaciteit van 6000 kg (CACES R 389-3)  Info block
Vrijdragende heftrucks met een minimale capaciteit van 6000 kg (CACES R 389-4)  Info block
Rolbruggen (CACES R 318)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Attest elektriciteit werken zonder spanning  Info block
Attest elektriciteit werken onder spanning  Info block
Gereedschappen monteren, demonteren en afstellen (werktuigen, mallen, klemmen, ...)  Info block
Productiemachines en -gereedschap op punt stellen  Info block
Toezicht houden op of afstellen van installaties voor thermisch bewerken (oven, droogoven, ...)  Info block
Producten identificeren  Info block
Afgewerkte producten verpakken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:7221, 7223, 8121