Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290401  Info block
Machines voor eerste metaalverwerking bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener stoomhamer metaalbewerking (m/v)  Info block
Bediener van draadtreklijnen (m/v)  Info block
Bediener van persen in de draadtrekkerij (m/v)  Info block
Bediener van vervormingsapparatuur (m/v)  Info block
Bediener van walsen in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Draad- en buizentrekker (m/v)  Info block
Draadtrekker (m/v)  Info block
Draadtrekker in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Draadtrekker in stempelperswerk (m/v)  Info block
Helper industriële smederij (m/v)  Info block
Herwikkelaar in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Hoofdwalser metaalnijverheid (m/v)  Info block
Hulpsmid-valhamerbediener (m/v)  Info block
Hulpwalser (m/v)  Info block
Industrieel hulpsmid (m/v)  Info block
Industrieel smid (m/v)  Info block
Machinebediener valhamer (m/v)  Info block
Matrijzenmaker voor metaalvervorming (m/v)  Info block
Nawalser in metaalnijverheid (m/v)  Info block
Operator draadtrekkerij (m/v)  Info block
Operator machines eerste metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator metallurgie koudwalsen (m/v)  Info block
Operator metallurgie smederij (m/v)  Info block
Operator metallurgie warmwalsen (m/v)  Info block
Operator walserij (m/v)  Info block
Ovenbediener metaalnijverheid (m/v)  Info block
Pletter (m/v)  Info block
Matteerder metaalvervorming (m/v)  Info block
Profileerder draadtrekkerij (m/v)  Info block
Smid in de productie van industriële snijinstrumenten (m/v)  Info block
Snijder metallurgie (m/v)  Info block
Spoeler draadtrekkerij (m/v)  Info block
Stanser (m/v)  Info block
Stempelpersbediener (m/v)  Info block
Teamleider draadtrekkerij (m/v)  Info block
Teamleider metaalnijverheid (m/v)  Info block
Teamleider perswerk (m/v)  Info block
Technicus walserij (m/v)  Info block
Temperatuurcontroleur industriële smederij (m/v)  Info block
Trekbankoperator in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Trekpersbediener in de draadtrekkerij (m/v)  Info block
Valhamerbediener in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Visueel controleur koudwalswerk (m/v)  Info block
Voorbereider vervorming van metalen (m/v)  Info block
Walser-afdraaier (m/v)  Info block
Walser-afwerker in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Walser-cabineoperator (m/v)  Info block
Walser in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Walser metallurgie (m/v)  Info block
Walser van kronen (m/v)  Info block
Walser-voorbereider (m/v)  Info block
Walsoperator (m/v)  Info block
Wikkelaar draadtrekkerij (m/v)  Info block
Wikkelaar metaalnijverheid (m/v)  Info block
Definitie
Vervormt metaal (blokken, platen, staven, ...) warm of koud tot er stukken of halffabricaten worden verkregen met vooraf bepaalde vormen en afmetingen (profiel, buis, kroon, plaat, ...). Gebruikt semi-automatische of automatische apparatuur volgens de veiligheidsvoorschriften.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vervormingsbewerkingen bepalen en de staat en de veiligheidsvoorzieningen van de apparatuur controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Gebruikt CAD/CAM-software
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Gaat de aanwezigheid en goede staat na van veiligheidsvoorzieningen, noodbedieningen, collectieve beschermingsmiddelen, signalisatie, …  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De apparatuur regelen en bijstellen tijdens de productie  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Stelt machineonderdelen manueel af
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een CNC-programma uit een keuzemenu voor de productie
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De apparatuur (valhamer, pers, trekpers, wals, ...) opstarten en op productiesnelheid brengen, en zorgen voor de toevoer of plaatsing van stukken  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Bedient automatische of CNC-gestuurde machines en installaties
- Plaatst stukken in de machines of installaties
- Controleert de plaatsing of de automatische aanvoer en uitneming van stukken in de machines op de productielijn
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Het verloop van de vervormingsbewerkingen controleren, storingen identificeren en verhelpen  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Legt de productie stil indien nodig
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt machineonderdelen of parameters bij (manueel, computergestuurd)
- Vervangt machineonderdelen indien nodig
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Gebruikt Computerized Production Management System  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De afgewerkte stukken uitnemen, de kwaliteit controleren en niet-conforme stukken apart houden  Info block
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, …)
- Verwijdert werkstukken die niet voldoen of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een vervormingsbewerking uitvoeren:
Buizen vormen  Info block
Draadtrekken (met een draadtrekbank, draadtreklijn, ...)  Info block
Koudwalsen (met een wals of walsstraat)  Info block
Matteren  Info block
Rondwalsen (met een rondwals)  Info block
Smeden (met een hydraulische of pneumatische valhamer, smeedhamer, ...)  Info block
Snijden of knippen (met een metaalschaar, ...)  Info block
Stempelpers/extrusie (met een pers, ...)  Info block
Trekken/drijven  Info block
Warmwalsen (met een wals of walsstraat)  Info block
Wikkelen  Info block
Specifieke materialen vervormen:
Aluminium en legeringen  Info block
Diverse non-ferrometalen (lood, zink, tin, ...)  Info block
Ijzer, gietijzer  Info block
Koper en legeringen  Info block
Staal, inox  Info block
Titanium en legeringen  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Vervormings- en snijgereedschappen monteren, demonteren en afstellen  Info block
- Bevestigt scheidende, verspanende of vervormende gereedschappen in de machine of installatie en stelt ze af (uitlijnen, balanceren, …)  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Toezicht houden op een oven en de parameters ervan regelen  Info block
- Bedient een oven en stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Plaatst werkstukken in een oven en laat afkoelen afhankelijk van het type metaal  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Werkstukken, bobijnen, ... markeren en verpakken  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie en de herkomst van de stukken
- Brengt zichtbare herkenningstekens en/of productiegegevens aan op de geproduceerde stukken
- Verpakt onderdelen volgens de kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Glas  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Watersport  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswerven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (metaalnijverheid, luchtvaart, autosector, ...), het vakgebied (smeden, persen, walsen, draadtrekken, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, total productive maintenance, ...), de werkplek (aan machines, in bedieningsruimten of besturingscabines), het type apparatuur (valhamer, wals, ...) en de vervaardigde producten (vlak of cilindervormig, halffabricaten, ...). Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorsbescherming, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines eerste metaalverwerking bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7221, 7223, 8121