Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290501  Info block
Machines voor niet-verspanende metaalbewerkingen bedienen  Info block
Andere benamingen
Bediener afkortzaagmachine (m/v)  Info block
Bediener buigmachines (m/v)  Info block
Bediener dieptrek- en snij-installaties (m/v)  Info block
Bediener knabbelmachine (m/v)  Info block
Bediener perslijn voor het dieptrekken en versnijden van metalen (m/v)  Info block
Bediener-regelaar snijpers (m/v)  Info block
Bediener snijbranders (m/v)  Info block
Bediener snijmachine (m/v)  Info block
Bediener van versnijdingsapparatuur (m/v)  Info block
Brander voor versnijding van metalen (m/v)  Info block
Buiger van aluminium (m/v)  Info block
Dieptrekker (m/v)  Info block
Draaier-uitdrijver (m/v)  Info block
Glasplooier (vlak glas) (m/v)  Info block
Medewerker materiaaldoorvoer (m/v)  Info block
Medewerker materiaalversnijding (m/v)  Info block
Operator buigmachines (m/v)  Info block
Operator CNC-lasersnijmachines (m/v)  Info block
Operator CNC-plasmasnijmachines (m/v)  Info block
Operator CNC-snijmachines (m/v)  Info block
Operator CNC-snijmachines met waterstraal (m/v)  Info block
Operator dieptrek- en snijapparatuur (m/v)  Info block
Operator drijfapparatuur metalen (m/v)  Info block
Operator metaalvormpers (m/v)  Info block
Operator dieptrek- en snijmachines voor metalen (m/v)  Info block
Operator materiaalsnijmachines (m/v)  Info block
Operator niet-verspanende bewerkingen (m/v)  Info block
Operator planeerapparatuur (m/v)  Info block
Operator plooimachine (m/v)  Info block
Operator rolbuigapparatuur (m/v)  Info block
Operator snij- en dieptrekpersen (m/v)  Info block
Operator transfermachines (m/v)  Info block
Perser in metaalbewerking (m/v)  Info block
Plasmasnijbrander (m/v)  Info block
Ponser in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Ponser-plooier (m/v)  Info block
Richteroperator (m/v)  Info block
Schaarbediener (m/v)  Info block
Schaarbediener in de metaalnijverheid (m/v)  Info block
Schaarbediener materialen (m/v)  Info block
Schaarbediener smederij (m/v)  Info block
Schaarbediener walserij (m/v)  Info block
Snijbrander (m/v)  Info block
Snijbrander op CNC-machines (m/v)  Info block
Snijbrander op optische leestoestellen voor materialen (m/v)  Info block
Snijder-breker van vlak glas (m/v)  Info block
Snijder in de smederij (m/v)  Info block
Snijder van vlak glas (m/v)  Info block
Stanser (m/v)  Info block
Teamleider versnijding (m/v)  Info block
Veermaker (m/v)  Info block
Verzager van materialen (m/v)  Info block
Verzager van metalen (m/v)  Info block
Zager (m/v)  Info block
Definitie
Vervaardigt stukken, fabricaten en halffabricaten door het versnijden en vervormen van platen, profielen, staven, buizen met conventionele of CNC-machines. Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De veiligheidsvoorzieningen van de productie-installaties controleren (werktuigen, montageband, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Gaat de aanwezigheid en goede staat na van veiligheidsvoorzieningen, noodbedieningen, collectieve beschermingsmiddelen, signalisatie, …
- Doet controlerondes  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Stukken selecteren op maat, vorm, afmeting, ... en de volgorde en verdeling van de vervormings- en snijbewerkingen bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Stemt de werkvolgorde af op latere bewerkingen, vervormingen, …
- Bepaalt bewerkingscondities en parameters op basis van de aangeleverde technische informatie
- Gebruikt CAD/CAM-software  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Basiskennis van wiskundige berekeningen  Info block
Het werkstuk op de houder plaatsen en de vervorming of versnijding uitvoeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Bevestigt niet-verspanende gereedschappen in de machine of installatie en stelt ze af (uitlijnen, balanceren, …)
- Legt een werkstuk in of spant het op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Bedient een optische cel of een conventionele, automatische of CNC-gestuurde werktuigmachine
- Voert niet-verspanende bewerkingen uit (knippen, laser- of plasmasnijden, plooien, dieptrekken, snijbranden, waterjet, …)
- Controleert de opspanning van de grondstoffen of werkstukken tijdens de bewerking
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van bewerkingstechnieken  Info block
Kennis van hanterings- en hijstechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Legt de productie stil indien nodig
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt machineonderdelen of parameters bij (manueel, computergestuurd)
- Vervangt machineonderdelen indien nodig
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Gebruikt Computerized Production Management System  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De afgewerkte stukken uitnemen, de kwaliteit controleren en niet-conforme stukken apart houden  Info block
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, …)
- Verwijdert werkstukken die niet voldoen of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Basiskennis van metaalbewerking  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures van werktuigmachines  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Scheidende en vervormende bewerkingen uitvoeren:
Dieptrekken (met een dieptrekpers, ...)  Info block
Drijven op een bank, vloeidraaien (op een forceerbank, ...)  Info block
Knabbelen (met een knabbelmachine, ...)  Info block
Plooien, rolbuigen (met een plooimachine, vormmachine, ...)  Info block
Plooien, welven  Info block
Ponsen (met een ponsmachine, ...)  Info block
Rechttrekken  Info block
Snijbranden (met een snijbrander, plasmasnijder, ...)  Info block
Snijden (met een snijpers, ...)  Info block
Splijten (splijtlijn, splijtmachine, ...)  Info block
Trimmen (met een trimmer, ...)  Info block
Wikkelen  Info block
Zagen, afsteken (met een beitel, zaag, ...)  Info block
Specifieke materialen vervormen/snijden:
Ferrometalen  Info block
Glas  Info block
Hout, platen  Info block
Mineralen, steen  Info block
Non-ferrometalen  Info block
Plastic, composiet, elastomeren  Info block
Werken op materialen met een specifieke vorm:
Buizen, kronen  Info block
Dikke platen  Info block
Draden  Info block
Fijne platen  Info block
Platen  Info block
Profielen, balken, liggers  Info block
Staven  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Productiegegevens over materialen opzoeken en doorgeven  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie en de herkomst van de stukken
- Geeft informatie door aan de bevoegde dienst of verantwoordelijke  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Een installatie afstellen of het juiste programma selecteren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Stelt machineonderdelen manueel af
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een CNC-programma uit een keuzemenu voor de productie
- Draait proef met de toestellen of voert een simulatiebewerking uit  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Beschermingsbehandelingen op de stukken uitvoeren (roestwerend behandelen, afdekken, verpakken, ...)  Info block
- Brengt beschermingsproducten aan en voert specifieke behandelingen uit volgens de voorschriften (antiroest, thermische behandeling, …)
- Verpakt onderdelen volgens de kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Glas  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven en op scheepswerven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, autosector, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, ...), de automatiseringsgraad (automatische lijnen, ...) en het type apparatuur (conventioneel, automatisch, ...). Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorsbescherming, ...)  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines niet-verspanende metaalbewerkingen bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7212, 7223