Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H290601  Info block
Geautomatiseerde metaal- en composietbewerkingsinstallaties bedienen  Info block
Andere benamingen
Arbeider op machines voor metaal- en composietbewerking (m/v)  Info block
Bediener van automatische booglasmachines (m/v)  Info block
Bediener van automatische machines voor mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Bediener van galvaniseerapparatuur (m/v)  Info block
Bediener van geautomatiseerde mechanische productie-installaties (m/v)  Info block
Bediener van geautomatiseerde productiesystemen voor mechanische productie (m/v)  Info block
Bediener van gerobotiseerde installaties (m/v)  Info block
Bediener van lasmachines (m/v)  Info block
Begeleider van machines voor mechanische constructie (m/v)  Info block
Lasser op automatische booglasmachines (m/v)  Info block
Lasser op automatische elektronenstraalmachines (m/v)  Info block
Lasser op automatische frictielasmachines (m/v)  Info block
Lasser op automatische puntlasmachines (m/v)  Info block
Lasser op automatische sterktelasmachines (m/v)  Info block
Medewerker geautomatiseerde apparatuur voor mechanische bewerking (m/v)  Info block
Medewerker geautomatiseerde apparatuur voor mechanische productie (m/v)  Info block
Medewerker geautomatiseerde productieapparatuur voor metaal- en composietbewerking (m/v)  Info block
Operator automatische lasmachines (m/v)  Info block
Operator automatische machines voor mechanische productie (m/v)  Info block
Productieoperator metaalbewerking (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde machines voor mechanische montage-assemblage (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde productieapparatuur voor metaal- en composietbewerking (m/v)  Info block
Operator lasmachines (m/v)  Info block
Operator lasmachines voor lassen onder beschermgas (m/v)  Info block
Operator lasmachines voor lassen onder poederdek (m/v)  Info block
Operator machines voor metaal- en composietbewerking (m/v)  Info block
Operator-regelaar lasrobots (m/v)  Info block
Operator van galvaniseerapparatuur (m/v)  Info block
Polyvalent operator geautomatiseerde apparatuur voor metaal- en composietbewerking (m/v)  Info block
Polyvalent uitvoeringsmedewerker geautomatiseerde apparatuur voor metaal- en composietbewerking (m/v)  Info block
Productieoperator van geautomatiseerde apparatuur voor mechanische constructie (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op en bevoorraadt geautomatiseerde productieapparatuur voor mechanische productie of assemblage van structuurelementen (machines, lijnen, robots, automaten). Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (termijnen, kwaliteit).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De veiligheidsvoorzieningen van de productie-installaties controleren (werktuigen, montageband, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, …)
- Gaat de aanwezigheid en goede staat na van veiligheidsvoorzieningen, noodbedieningen, collectieve beschermingsmiddelen, signalisatie, …
- Doet controlerondes  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De machines bevoorraden en het materiaal of de stukken plaatsen  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Verzamelt benodigd materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Controleert de plaatsing of de automatische aanvoer en uitneming van stukken in de machines op de productielijn
- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) voor het verplaatsen van zware stukken
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidsbril, …)  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Toezicht houden op het verloop van het productieproces en de werking van de apparatuur  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Doet controlerondes langs de metaalbewerkingsinstallaties op de eigen lijn
- Controleert de opspanning van de grondstoffen of werkstukken tijdens de bewerking  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren  Info block
- Legt de productie stil indien nodig
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt machineonderdelen of parameters bij (manueel, computergestuurd)
- Vervangt machineonderdelen indien nodig
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici bij problemen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
De afgewerkte producten controleren en de onderdelen markeren  Info block
- Gebruikt twee- en driedimensionale meetinstrumenten
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Voert indien nodig nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, …)
- Brengt zichtbare herkenningstekens en/of productiegegevens aan op de geproduceerde stukken
- Verwijdert werkstukken die niet voldoen of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren (storingen, interventies, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een automatisch proces bewaken:
Bewerken, afslijpen  Info block
Dompelen  Info block
Galvaniseren  Info block
Knippen, snijden  Info block
Lassen onder beschermgas  Info block
Lassen onder poederdek, laserlassen, elektronenbundellassen, sterktelassen, ultrasoon lassen, ...  Info block
Montage/assemblage  Info block
Vervormen, ponsen, felsen  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Rolbrug  Info block
De parameters van de geautomatiseerde productieapparatuur bijstellen  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Regelt parameterinstellingen bij na controle van de geproduceerde stukken of volgens de analyse van storingen of afwijkingen  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Geautomatiseerde of gerobotiseerde installaties programmeren  Info block
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Wijzigt of schrijft een programma op basis van de technische informatie
- Voert een simulatie uit
- Wijzigt de programmatie wanneer de werkstukken niet voldoen aan de technische specificaties
- Herstelt programmeerfouten  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Gereedschappen en instrumenten op de productiemachine of -lijn controleren en vervangen  Info block
- Gaat de conformiteit van gereedschappen en andere machineonderdelen na en vervangt ze indien nodig
- Bevestigt gereedschappen in de machine of installatie en stelt ze af (uitlijnen, balanceren, …)  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Beschermingsbehandelingen op de stukken uitvoeren (roestwerend behandelen, afdekken, verpakken, ...)  Info block
- Brengt beschermingsproducten aan en voert specifieke behandelingen uit volgens de voorschriften (antiroest, thermische behandeling, …)
- Verpakt onderdelen volgens de kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Wapenindustrie  Info block
Aan installaties  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, samen met verschillende diensten (onderhoud, methodieken, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (mechanica, autosector, ...), de organisatie (in teams, bandwerk, ...), het type apparatuur (machines, automaten, robots, ...), de productietechniek (lassen, galvaniseren, ...) en de gemaakte producten. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Geautomatiseerde metaalbewerkingsinstallaties bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3139, 7223